21-01-11

"Het Nieuwsblad" van 21.01.2011

'Kantine van SK Nevele is een onveilig krot'

Bezorgde voetbalouders sturen brief naar minister

Bezorgde ouders hebben een anonieme brief geschreven aan minister Inge Vervotte (CD&V) om de gebrekkige infrastructuur van voetbalclub SK Nevele aan te klagen. 'Het is een houten kot, de brandveiligheid is er nihil', klagen ze. Er waren plannen voor een nieuwbouw maar die zijn op de lange baan geschoven, tot ongenoegen van Open VLD, Vlaams Belang en Nieuw Nevele. OlivierScheir

De brandveiligheid

is nihil is, het elektriciteitsnet

is erbarmelijk aan elkaar gebreid, de WC's zijn echt niet te betreden

'bezorgde voetbalouders'

in anonieme brief

Nevele

De lijst klachten die de 'bezorgde ouders' in de brief opsommen is lang: 'De infrastructuur van de club is gewoon erbarmelijk, een kot zoals men het noemt. (...) Het is een volledige houten constructie waar brandveiligheid nihil is. In het hele gebouw is geen enkele brandblusser te zien. Er wordt verwarmd met gasradiatoren die deels bedekt zijn. (...) De elektriciteit is erbarmelijk aan elkaar gebreid. (...) De WC's zijn echt niet te betreden. De dames moeten echt wachten tot thuis.' En zo gaat de brief nog wel een tijdje door.

Wie de brief stuurde, is niet bekend. Ook waarom die brief net naar federaal minster Inge Vervotte (CD&V) gestuurd is, is niet duidelijk. Vervotte is minister van Overheidsbedrijven en Ambtenarenzaken en heeft geen bevoegdheid in deze zaak. De minister stuurde de brief wel door naar het schepencollege van Nevele en wil op de hoogte gehouden worden van het antwoord dat wordt gestuurd aan de ouders.

Verplichte fusie

De erbarmelijke toestand van de infrastructuur van SK Nevele, maar ook van die van LS Merendree en VVE Hansbeke, is al langer een oud zeer. SK Nevele had al vergevorderde plannen voor de bouw van een nieuwe kantine. Een ontwerp was klaar en de aanbestedingen waren uitgeschreven maar in december besliste een wisselmeerderheid van CD&V, SP.A en onafhankelijken dat het plan niet kon doorgaan. Eerst moesten de drie voetbalclubs fuseren en pas dan zal het gemeentebestuur 1,5miljoen euro vrijmaken. 'Een pastelling', vinden de fractieleiders van Nieuw Nevele, Open VLD en Vlaams Belang. 'De clubs zullen nooit uit eigen initiatief zo'n fusie realiseren. Het is aan de gemeente om een voorstel te doen in plaats van de bal in het kamp te leggen van de clubs met de boodschap: los het nu zelf op', zegt Jef D'hondt (Open VLD).

Fractieleider van Nieuw Nevele Eric Van Huffel vindt het nog steeds jammer dat zijn voorstel om een volledig nieuw sportcomplex op te trekken langs de Vosselarestraat door de gemeenteraad werd afgekeurd. 'Een nieuwe sporthal, drie voetbalvelden en een grote parking: het zou ideaal zijn.'

Neutraal terrein

Ook Olaf Evrard (VB) is het voorstel genegen. 'Een fusie kan enkel slagen als er een nieuwe club komt op neutraal terrein. Bovendien zou zo'n centrale locatie ook heel wat kosten uitsparen: de gemeente zou slechts drie terreinen moeten onderhouden in plaats van nu zeven, om maar iets te noemen.'

Intussen blijft het probleem aanslepen. Voor de nieuwe kantine van SK Nevele is al 35.000euro betaald aan een architect en als de aanbesteding niet doorgaat, kunnen aannemers schadevergoeding eisen. 'Op die manier wordt SK Nevele het slachtoffer en dat kan niet de bedoeling zijn', besluit D'hondt.

© 2011 Corelio

De commentaren zijn gesloten.