05-09-13

Oost-Vlaamse provincieraad

Dit was een voorstel van collega-provincieraadslid Steve Herman (Aalst).

 
Aan Gent gebonden

 

  05-09-2013 Pag. 21

GENT. Geen hoofddoekenverbod in provincie. Vlaams Belang legde de provincieraad twee voorstellen ter stemming voor om een neutraliteitsprincipe voor ambtenaren - anders gezegd: een 'hoofddoekenverbod' - in te voeren. In een eerste voorstel wilde de partij dat neutraliteit voor alle provincieambtenaren zou gelden. In een tweede zou het alleen gelden voor loketpersoneel of ambtenaren die met burgers in contact komen. Beide voorstellen werden weggestemd. Het eerste met 61 nee-stemmen tegen 6 ja-stemmen (Vlaams Belang), het tweede met 43 nee-stemmen tegen 24 ja-stemmen (Vlaams Belang en N-VA). Gedeputeerde Hilde Bruggeman (Open VLD), bevoegd voor personeel, wees erop dat er geen loketpersoneel is in de provincie en dat de bodes in een neutraal uniform zijn gekleed. (kvk)t was een voorstel van collega-provincieraadslid Steve Herman (Aalst).

 

De commentaren zijn gesloten.