31-10-13

Gemeenteraad Nevele

Helaas heb ik nog zelden of nooit de kans om de Nevelse gemeenteraad bij te wonen in de rol van toeschouwer. Beroepshalve is mijn aanwezigheid vereist op de Gentse gemeenteraden en de tweede avond in Gent valt meestal samen met de gemeenteraad van Nevele. Dinsdag laatstleden was dit niet het geval. Ik kwam van een vergadering in Landegem en besloot om door te rijden naar Nevele. En jawel, er brandde nog licht in de raadzaal. Het rumoer in de raadzaal kwam mij al tegen in de traphal ...

Burgemeester Cornelis (CD&V) verklaarde eerder al dat de sfeer binnen de coalitie van CD&V, N-VA en sp.a opperbest is en dat de meerderheidspartijen constructief samenwerken. Ik vermoed dat hij hiermee stilletjes aangeeft dat de N-VA en de sp.a quasi kritiekloos instemmen met zijn voorstellen en tevreden zijn met de kruimels die van tafel vallen. De sfeer tussen de meerderheid en de oppositie (Nieuw Nevele en Open Vld) zit volgens mijn geheel persoonlijke mening net zo "goed" als de sfeer tussen de toenmalige coalitiepartners van de afgelopen legislatuur (2006-2012, CD&V en Nieuw Nevele). Bereslecht dus ... De meerderheid is tot op heden voldoende ruim en moet op geen enkele manier rekening houden met de oppositie. De meerderheid houdt zich hier consequent aan en wuift de vraag om inspraak van de oppostie vrij hooghartig weg. De stemmingen verlopen dus meestal meerderheid tegen oppositie. Voor de rest neemt quasi niemand van de meerderheid tijdens de gemeenteraad het woord behoudens de burgemeester en (occasioneel) de schepenen. Bovendien zijn een aantal schepenen redelijk afwezig in het straatbeeld. Nu goed, ieder zijn stijl. Dat is nu eenmaal het democratisch prerogatief van de meerderheid.

Maar als de oppositie genadeloos, compromisloos en blijvend genegeerd wordt, sluipt er na verloop van tijd binnen de meerderheid een zekere vorm van arrogantie. En ik vrees dat net dit in Nevele aan het gebeuren is. Het college steunt voornamelijk op de twee sterke figuren van burgemeester Johan Cornelis en eerste schepen Mia Pynaert. De andere schepenen zijn ofwel nieuw in de politiek en dus vrij onervaren, ofwel houden ze zich "low profile" en respecteren ze redelijk kritiekloos de partijdiscipline. Dit heeft als voordeel dat er weinig of geen interne discussies hoeven gevoerd te worden en dat er bijgevolg belangrijke knopen kunnen doorgehakt worden. Het nadeel is wel dat de meerderheid enkel en alleen nog de eigen klok hoort luiden en niet langer ontvankelijk is voor kritiek.

Een mooi voorbeeld is het voetbaldossier. Het college is van oordeel dat er in de toekomst in Nevele slechts plaats is voor 2 voetbalploegen, met name LS Merendree en FC Poesele. Het is alleen jammer dat ditzelfde college zelf meent te moeten beslissen om welke clubs het gaat en dit zonder enige tegenspraak. Iedereen moest dit trouwens vernemen via de webstek van de CD&V. Deze beslissing is dus nog niet eens op papier medegedeeld aan de betreffende clubs. Het resultaat is dat slechts één ploeg bijzonder euforisch is (LS Merendree) en drie ploegen (SK Nevele, VVE Hansbeke en FC Poesele) totaal ongelukkig. LS Merendree kreeg de belofte dat er een nagelnieuwe accomodatie uit de grond zal gestampt worden op de privégronden naast het al even privé-tenniscomplex. SK Nevele dat speelt op gemeentelijke terreinen, moet binnen een paar jaar verdwijnen. Hetzelfde geldt voor VVE Hansbeke dat op zonevreemde privéterreinen speelt. FC Poesele (dat eveneens speelt in een gemeentelijke accomodatie) is dan weer ongelukkig omdat het als club met de grootste jeugdwerking en bijgevolg de meeste jeugdelftallen uitgesloten wordt van mogelijke verdere uitbreiding. Men verzacht de pil met de belofte dat de geviseerde ploegen nog een aantal jaar gesubsidieerd zullen worden. Daarna moeten ze hun financiële boontjes zelf doppen. Burgemeester Cornelis argumenteert dat de gemeentelijke gelden in de toekomst in principe enkel nog naar jeugdwerking zullen gaan. Dat is natuurlijk een drogreden en kan trouwens niet hardgemaakt worden. Wat als de resterende voetbalverenigingen hun jeugdwerking om welke reden dan ook op een laag pitje komt te staan? Door de huursubsidies en/of de subsidies voor het onderhoud van de terreinen te schrappen, worden SK Nevele en VVE Hansbeke financieel gewurgd. Het wordt onmogelijk om nog (vaak driejarige) sponsorcontracten af te sluiten, de betere (jeugd)spelers zoeken andere oorden op, de supporters blijven weg.

Met deze clubs zal ook een belangrijk deel van het sociale bindweefsel binnen deze deelgemeenten verdwijnen. Zo wordt Hansbeke op sportief vlak een woestijn. De gevolgen zullen op langere termijn helaas wel merkbaar worden ...

In de gemeenteraad viel trouwens ook te noteren dat de Nevelse sporthal er pas in 2016 zal komen. Blijkbaar gaat de meerderheid er ook van uit dat de Landegemse sporthal nadien enkel nog als fuifzaal zal gebruikt worden. Het gebrek aan sportaccomodatie wordt dus niet opgelost. Het lijkt ons dan ook eerlijker om enkel nog te spreken van een sportieve nuloperatie ... 

20:54 Gepost door Olaf Evrard | Permalink | Commentaren (0) | Tags: olaf evrard, nevele, gemeenteraad, johan cornelis, mia pynaert |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.