14-11-13

Provincieraad 13/11/2013

Gisteren kwam de Oost-Vlaamse provincieraad samen. Het belangrijkste nieuws was de mededeling dat de provinciale diensten gecentraliseerd zullen worden in de Gentse Leopoldskazerne en niet in het PAC aan de Zuid, de piste die al 5 jaar bewandeld wordt. Deze "deus ex machina" zou de provincie een besparing opleveren van niet minder dan 20.000.000 euro (de helft dus van de geraamde 40.000.000 euro die dit dossier zou kosten). Althans, dat spiegelt men ons voor. De provincie had reeds voor 22.000.000 euro ruimte in het grote gebouw aan het Woodrow Wilsonplein aangekocht. Die eigendommen zullen nu opnieuw van de hand gedaan worden. Het belangrijkste voordeel zou zijn dat werkelijk alle provinciale diensten daar onderdak kunnen vinden. Er zou ook parkeerruimte zijn voor een kleine 200 voertuigen. De huidige eigenaar van de Leopoldskazerne, het ministerie van Defensie, wil dat de beslissing snel valt. De provincie onderhandelt nog om ook de 2 vleugels aan te kopen die momenteel nog in handen zijn van de stad Gent.

Onze fractie diende 5 mondelinge vragen in waarvan 3 van mijn hand.

20131025 mondelinge vraag over Stakeholdersforum Arbeidszorg.pdf

Deze vraag zorgde voor het nodige ophef bij gedeputeerde Eddy Couckuyt (CD&V). Hij vond het ook niet kunnen dat een aantal politieke partijen (Vlaams Belang, LDD en UF)  geen uitnodiging ontvingen om deel te nemen aan het debat. Zijn consternatie werd nog groter toen ik het antwoord opdiepte op een schriftelijke vraag van fractievoorzitter Jan Laeremans (Vlaams Belang, provincie Vlaams-Brabant). Daarin stond letterlijk te lezen:

"Vandaar dat enkel de partijen zijn gevraagd die bereid lijken of waarvan redelijkerwijze kan worden verwacht dat ze uitgenodigd zullen worden om regeringsverantwoordelijkheid te nemen, op Vlaams of op federaal niveau. Daarom werden niet alle partijen die vertegenwoordigd zijn in het Vlaams parlement uitgenodigd bv. Lijst De Decker of U.F. ook niet."

Ik vroeg of de organisatoren konden beschikken over een glazen bol om de verkiezingsresultaten te voorspellen. Ik vroeg tevens of de provincie dit initiatief financieel konden ondersteunen gezien hier duidelijk sprake was van discriminatie van bepaaldepolitieke partijen. De gedeputeerde gaf mij gelijk over gans de lijn. Ik overhandigde hem vervolgens het antwoord en hij beloofde mij onmiddellijk een schrijven te richten aan de betreffende organisatoren.

Hierbij het onthullende schrijven:

20131113 Stakeholdersforum - antwoord via Jan Laeremans.docx.

 

20131025 mondelinge vraag pensioenregeling provinciale gedeputeerden.pdf

De gedeputeerden schuifelden wat ongemakkelijk op hun zitjes. Gedeputeerde Vercamer was kort in zijn antwoord. De deputatie moet zich neerleggen bij de beslissingen die federaal worden genomen. Zelf hebben de deputaties van de respectieve provincies geen inspraak (wat ik vervolgens persoonlijk sterk in twijfel trok).

20131104 mondelinge vraag m.b.t. intercommunale TMVW.pdf

Ook hier een zeer kort antwoord van gedeputeerde Vercamer. Behalve de levering van water, is de provincie op geen enkele manier, rechtstreeks noch onrechtstreeks, in geen enkel dossier betrokken partij bij de gediversifieerde activiteiten van TMVW.

De commentaren zijn gesloten.