20-11-13

Provincie Oost-Vlaanderen koopt (deel) Leopoldskazerne aan

GENT 20/11 (BELGA) = De meerderheidspartijen (CD&V, sp.a en Open Vld) in

de Oost-Vlaamse provincieraad keurden woensdagnamiddag de aankoop

van de Gentse Leopoldskazerne goed en openen een procedure voor de

renovatie via een Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester. N-VA, de

grootste oppositiepartij, stemde tegen, terwijl Groen en Vlaams Belang

zich onthielden.

   De deputatie wil drie blokken van de Leopoldskazerne aankopen en

renoveren om haar diensten te centraliseren. In combinatie met de verkoop

van het bestaande patrimonium, zal die piste volgens de deputatie

23,8 miljoen euro goedkoper zijn dan eerdere centralisatieplannen in

het URBIS-complex op het Gentse Zuid.

     Volgens N-VA is het dossier nog te prematuur. De partij uitte vijf

bedenkingen en stemde tegen. "We weten financieel niet waar we aan

beginnen, laat staan waar we eindigen", zegt fractieondervoorzitter

Jeroen Lemaitre. "Er zijn nog teveel losse eindjes die verder

onderzoek en studie vragen. Ook of het zinvol is om de diensten verder te

centraliseren, moet verder onderzocht worden." N-VA vreest dat de

architecturale geschiktheid onvoldoende werd onderzocht, en uitte

onder meer bedenkingen op vlak van mobiliteit.

   De Groen-fractie, die zich onthield, gaat akkoord met het principe van

de centralisatie, al is volgens de partij het aspect zichtbaarheid

veel minder positief. De partij uitte ook bedenkingen over het

kostenplaatje. "De te verwachten opbrengsten van de verkoop zijn zeer

optimistich ingevuld, de onkosten geminimaliseerd", aldus raadslid Rik

Franck. Rekening houdende met een gebruikelijk tarief van 10 pct

meerkosten en een indexatie van 5 pct op jaarbasis, vreest Groen een

meerkoste van 25 miljoen euro, waardoor een totaal ander plaatje ontstaat.

   Ook Vlaams Belang onthield zich, en hekelde onder meer de korte termijn

waarop het dossier ter stemming werd gebracht. MDM/

./.

201524 NOV 13

 

Het Vlaams Belang krijgt in dit artikel nauwelijks aandacht. Wij hadden nochtans heel wat vragen omtrent de timing, de mobiliteit, het tijdstraject, de financiering ... De hete aardappel van de mobiliteit wordt blijkbaar doorgeschoven naar de stad Gent. Ondanks het gegeven dat de stad Gent niet langer de piste van ondergrondse parkings volgt, zal hier toch een ondergrondse parking van 250 plaatsen aangelegd worden. De provincieraad kreeg niet eens de kans om de betreffende site te bezoeken. Toch wordt dit dossier hier door de provincieraad gejaagd (we kregen nauwelijks 14 dagen tijd om te beslissen). Terwijl men wel jarenlang de piste van het PAC-Zuid heeft bewandeld. En wat met de financiering? Men spreekt van 63.000.000 euro renovatie- en inrichtingskosten ...

Welke argumenten konden ons wel bekoren? De centralisatie van àlle diensten en personeelsleden + het feit dat dit dossier sowieso een besparing van enkele miljoenen euro's zal opleveren (in het meest gunstige geval 23.000.000 euro).

16:38 Gepost door Olaf Evrard | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leopoldskazerne, provincie oost-vlaanderen |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.