05-12-13

Bericht van nieuwsbureau "Belga"

Provincie Oost-Vlaanderen keurt budget en meerjarenplanning goed

GENT 04/12 (BELGA) = De provincieraad van Oost-Vlaanderen heeft woensdagavond het budget en de meerjarenplanning meerderheid tegen oppositie goedgekeurd.
De provincie Oost-Vlaanderen investeert de komende legislatuur 227,2 miljoen euro. In het oog springend zijn de centralisatie van de provinciale diensten in de Leopoldskazerne, de overname van minstens drie gemeentelijke recreatiedomeinen, het overnamevoorstel voor het Roger Raveelmuseum en de uitbreiding van het golfterrein in Puyenbroeck naar 18 holes. Door de investeringen stijgt de schuld (beperkt) van 162,2 miljoen euro naar 172 miljoen euro tegen het eind van de legislatuur (+6,6 pct). In 2014 blijven de opcentiemen op de onroerende voorheffing in de provincie Oost-Vlaanderen onveranderd, overigens al sinds 2001.
N-VA, de grootste oppositiepartij in de provincieraad, spreekt over een "gemiste kans". "De meerjarenplanning is een continuering van het bestaande beleid", zegt fractievoorzitter Andries Gryffroy. Volgens N-VA had het bestuur "structurele keuzes kunnen maken om het
overheidsapparaat efficiënter te maken, de belastingdruk te verlagen en de schuldafbouw te versnellen". Het financieel plaatje hangt volgens N-VA "met haken en ogen aan elkaar". De partij stelt ook voor om andere prioriteiten te leggen. De interne staatshervorming maakt het echter perfect mogelijk om ook voor niet-grondgebonden beleidssectoren prioritaire beleidsdoelstellingen te formuleren, zo reageerde eerste gedeputeerde Alexander Vercamer (CD&V).
Op één raadslid na, die zich onthield, stemde ook Groen tegen. De groenen verwijzen naar de verhuis naar de Leopoldskazerne en de langetermijnvisie. "We zouden uiteraard ook andere accenten leggen", aldus fractieleider Jan Fiers. "We zijn heel erg teleurgesteld over de lage ambities op het vlak van klimaat: eigen patrimonium, windmolenproblematiek, duurzaamheid propageren in eigen beleid en bij de bevolking, bosbescherming en -behoud."
Ook Vlaams Belang stemde tegen. "We zijn van oordeel dat de bevoegdheden van de provincie perfect kunnen overgeheveld worden naar de Vlaamse steden en gemeenten enerzijds en de Vlaamse Gemeenschap anderzijds", aldus fractieleider Olaf Evrard. "Bovendien werden wij als oppositiepartij niet geraadpleegd bij de opmaak van de
meerjarenplanning en konden ook geen enkel eigen accent leggen." RBR/

De commentaren zijn gesloten.