17-12-13

The never ending story ... 3de en 4de spoor en omleidingsweg Hansbeke

  • Minister Labille: "Werken Infrabel voor rondweg in Hansbeke zijn gepland in de periode 2015-2019"
  • Indienststelling 3de en 4de spoor tussen Gent en Brugge pas voorzien in 2024
  • Vlaams Belang betreurt uitstel en hoopt op beperkte hinder

 

Onlangs wist provincieraadslid Olaf Evrard (Vlaams Belang) te melden dat volgens het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de rondweg van Hansbeke er ten laatste tegen 2016 zou komen. AWV wijst er immers op dat Infrabel over de nodige kredieten beschikt om de verbreding van de spoorlijn met een 3de en 4de spoor tot en met Hansbeke te laten uitvoeren tijdens de periode 2014-2015-2016 en dat de omleidingsweg dus zeker binnen dat tijdsbestek zou aangelegd worden.

Maar die informatie werd echter tegengesproken door het gemeentebestuur van Nevele. Burgemeester Johan Cornelis (CD&V)stelde terzake: "Volgens de informatie waarover ik beschik, is het 3de en 4de spoor in Hansbeke voorzien in 2018-2019. Maar die timing kan nog veranderen en er is nog overleg."

Naar aanleiding van de Kamercommissie Infrastructuur, Verkeer & Overheidsbedrijven van 11 december '13 diende dan ook volksvertegenwoordiger Tanguy Veys (Vlaams Belang) een mondelinge vraag in (zie bijlage 1) om meer te vernemen omtrent de juiste planning van de werken voor het 3de en 4de spoor en de timing van de rondweg ter hoogte van Hansbeke.

In zijn schriftelijke antwoord (zie bijlage 2) liet Minister van Overheidsbedrijven, Jean-Pascal Labille (PS), weten dat volgens het Meerjarenplan 2013-2025 van de NMBS "de indienststelling van het 3de en 4de spoor tussen Gent en Brugge voorzien is voor 2024. De werken die Infrabel nu bezig is, worden afgewerkt en het gros van de werken zal vanaf 2018 heropgestart worden. Een detailplanning voor de werken van het 3de en 4de spoor ter hoogte van Hansbeke is echter nog niet uitgewerkt. De werken van Infrabel voor de rondweg in Hansbeke zijn gepland in de periode 2015 tot 2019."

Volksvertegenwoordiger Tanguy Veys: "Het valt te betreuren dat de werken van Infrabel voor de rondweg in Hansbeke worden uitgesteld. Bovendien hoop ik dat deze ingrijpende werken, gepland in de periode 2015 tot 2019, niet de volledige periode van 4 jaar zullen duren en dat de hinder voor de Hansbekenaar beperkt zal blijven."

 

Tanguy Veys, Lid Kamer van Volksvertegenwoordigers voor Vlaams Belang

Lid Commissie Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven

Vredelaan 74 te 8370 Blankenberge

Bijlage 1: 20131210 Vraag Volksvertegenwoordiger Veys Over Planning Werken 3de en 4de spoor Hansbeke.pdf

Bijlage 2: 20131217 Antwoord Minister Labille Over Planning Werken 3de en 4de Spoor Hansbeke.pdf

 

3de en 4de spoor,hansbeke,omleidingsweg,olaf evrard,tanguy veys,minister labille,infrabel,awv

De commentaren zijn gesloten.