31-01-14

Individuele provinciale mantelzorgpremie afgeschaft

De provincie heeft de individuele mantelzorgpremie moeten afschaffen. Dit naar aanleiding van de interne staatshervorming en de daaruit volgende nieuwe en verscherpte taakstelling van de provinciebesturen, zeker op vlak van persoonsgebonden materie. De provincies mogen namelijk geen individuele premies meer toestaan in de sectoren van ‘welzijn en gezondheid’.

Mantelzorg blijft een belangrijk item waar Vlaanderen en de lokale besturen (waaronder het provinciebestuur) sterk willen op inzetten. Onder meer de vergrijzing zorgt ervoor dat een louter geprofessionaliseerde gezondheidszorg onbetaalbaar wordt/is. Daarom is het noodzakelijk ook partners, familie en buurt (lees: de mantelzorgers) te mobiliseren en hun vrijwillig engagement op één of andere manier te ondersteunen.

Het provinciebestuur zit de komende dagen en weken rond de tafel met de sector van de mantelzorg om te zien met welke instrumenten dit het best kan gebeuren. De bevoegde gedeputeerde Eddy Cocquyt hoopt zo snel mogelijk met een aantal voorstellen, gedragen door bestuur en werkveld, naar de Provincieraad te kunnen komen.

Het geld zal in de zeer nabije toekomst gebruikt worden om bepaalde diensten aan te bieden. Maar de rechthebbenden krijgen dus geen “contant geld” meer.

Ik zal dit dossier dan ook verder opvolgen.

Commentaren

Scheidt het kaf van het koren, want er zijn er momenteel die ervan profiteren die er zelfs geen recht op hebben, en velen die het wel kunnen gebruiken maar dat niet weten of uit schaamte er geen gebruik van willen maken!

Gepost door: Tania | 31-01-14

De commentaren zijn gesloten.