27-03-14

"De Standaard" en "De Gentenaar" van 27.03.2014

Provincie moet onteigenen om Leopolds-kazerne te kopen

 

De provincie moet een onteigening doorvoeren om de Leopoldskazerne in Gent te kunnen kopen. De provincieraad keurde die beslissing goed.

Hoewel de provincie Oost-Vlaanderen eerst het Urbisgebouw aan het Zuid wilde aankopen en verbouwen, werd die beslissing alsnog herroepen. In de plaats wil het provinciebestuur de Leopoldskazerne aan het Citadelpark verbouwen.

De schatting van de Leopolds-kazerne geeft het gebouw een waarde van 13,3 miljoen euro. 'We hadden gehoopt om het gebouw onderhands te kunnen aankopen', zei gedeputeerde Hilde Bruggeman gisteren tijdens de provincieraad. 'Maar omdat de Leopoldskazerne eigendom is van de federale overheid, mag dat niet. Onteigening is de enige keuze.'

Die werd uiteindelijk ook goedgekeurd, maar met flink wat gemopper van N-VA en Vlaams Belang. Zij stemden tegen. Jeroen Lemaitre (N-VA): 'Het gaat hier om een oud gebouw van honderd jaar dat zich volgens ons niet leent om te worden verbouwd tot moderne kantoren. Is 62 miljoen euro voor het hele project wel een realistische schatting? Volgens ons is er een risico dat de provincie de opbrengst van haar gebouwen aan het Zuid overschat. Wij vinden de aankoop van de kazerne een vergissing.' (jod)

© 2014 Corelio
Publicatie: De Standaard / Oost-Vlaanderen
Publicatiedatum: 27 maart 2014
Auteur: (jod)

 

De commentaren zijn gesloten.