07-04-14

Vlaams Belangstandpunt m.b.t. Arcopar

Ik weet dat heel wat Nevelenaars (zeker de oudere generaties onder ons) Arcopar-aandelen in hun spaarportefeuille hebben zitten. Deze coöperatieve aandelen (want dat waren het in feite) werden steeds voorgesteld als risicoloze en geheel veilige spaarproducten. Vandaar dat ik het nuttig acht om die mensen op de hoogte te stellen van het officiële standpunt van het Vlaams Belang ter zake.

 

Dexia is ten onder gegaan aan grootheidswaanzin en mismanagement. Ook Arco, die als referentie-aandeelhouder steeds de kapitaalverhogingen braaf heeft gevolgd, heeft in deze boter op het hoofd. Het Dexia-debacle had dan ook zware gevolgen voor de Arcopar-coöperanten: net als andere aandeelhouders zagen ook zij hun inleg in rook opgaan.

De waarborgregeling, nog beloofd door toenmalig premier Leterme, was het resultaat van een politieke koehandel. De socialisten hadden hun waarborg voor de Ethias-producten op zak, in ruil zou ook Arco kunnen rekenen op belastinggeld. Deze houding roept toch een aantal problemen op: het depositogarantiestelsel waarborgt spaartegoeden, maar geen risicokapitaal, en de redding van een groep aandeelhouders is een discriminatie tegenover die aandeelhouders die er niet van kunnen genieten.

Momenteel buigt het Grondwettelijk Hof zich over de vraag of de waarborgregeling een schending van het gelijkheidsbeginsel inhoudt. Dit arrest wordt over enkele maanden verwacht en zal bepalend zijn of de waarborg al dan niet overeind blijft.

Zelfs bij een positieve juridische beslissing, kan het niet de bedoeling zijn dat het enkel  het Depositogarantiefonds de gedupeerden vergoedt. Blijkbaar waren veel coöperanten niet op de hoogte van de aard van hun 'spaartegoeden', wisten ze niet dat hun spaarcenten in risicokapitaal belegd waren. Het is dan ook duidelijk dat de echte schuldigen hiervoor, diegenen die de spaarders misleid hebben - het ACW én Dexia, eerst moeten worden aangesproken, in principe voor het volledige bedrag. Een precedent  scheppen dat winsten voor de verschaffers van risicokapitaal zijn terwijl verliezen op de samenleving kunnen afgeschoven worden is voor ons onaanvaardbaar.

Niettemin pleiten wij als Vlaams Belang ervoor dat na de uitwinning van ACW (én ACV) en Dexia het saldo 50/50 zou verdeeld worden tussen investeerders/spaarders en het garantiefonds. De Arco-coöperanten zouden aldus het grootste deel van hun inleg recupereren, terwijl de belastingbetaler niet volledig opdraait voor het onverantwoordelijk optreden van Arco en Dexia. Een volledige schadeloosstelling op kosten van de belastingbetaler zou trouwens de poort wijd openzetten voor een nieuwe stroom procedures van Dexia- en Fortisgedeputeerden en de uiteindelijke factuur fors doen oplopen.

14:32 Gepost door Olaf Evrard | Permalink | Commentaren (1) | Tags: arcopar, vlaams belang, dexia, acw, acv, ethias |  Facebook |

Commentaren

Als het aandelen hadden geweest had ik het geld op zak gehad daar ik de laatste jaren veel in het buitenland verblijf ben ik op een moment in de maand september naar dexia gegaan om te innen,en dat ging maar een bepaalde periode.Echter aandelen kan je ten allen tijden verzilveren.

Gepost door: jozef de groof | 15-04-14

De commentaren zijn gesloten.