19-04-14

Opening foyer Landegem

Gisteren was ik aanwezig op de officiële opening van het foyer, de polyvalente ruimte die paalt aan de bibliotheek en het auditorium "De Klaproos" in Landegem. Dit project kende een veel te lange lijdensweg, sleepte uiteindelijk jarenlang aan en kostte finaal ongeveer 500.000 euro. Ter vergelijking: de kostprijs van de volledige bibliotheek bedroeg indertijd 1.000.000 euro ...

Het moet gezegd, het is een mooi én nuttig project. Ik denk dat iedereen die ooit gebruik maakte van het auditorium of het bezocht vragende partij was. Dit foyer moest echter al veel langer geleden gerealiseerd geweest zijn, namelijk bij de bouw van de bibliotheek.

Toch moeten twee zaken mij van het hart.

  1. De akoestiek is eenvoudigweg verschrikkelijk. De ruimte was gisteren nauwelijks voor de helft bevolkt en het was quasi onmogelijk om een normaal gesprek te voeren met de persoon naast je vanwege het overdovende lawaai. Een foutje door de ontwerper, werd gezegd ... Volgens burgemeester Cornelis zou het wel mogelijk zijn dit euvel te verhelpen met een paar eenvoudige (goedkope?) ingrepen. Het is mij wel een raadsel waarom niemand daar eerder over gevallen is.
  2. De toog staat op het einde van de ruimte en werd in de breedte geplaatst. Gevolg, er kunnen maximum 2 personen achter de toog instaan voor de bediening. Er zal dus heel wat afgedrumd worden aan die toog. Bovendien is het blad van de toog aan de smalle kant waardoor er zelfs geen dienblad kan op geplaatst worden. Helaas weinig doordacht en uitermate onpractisch ...  

Het is en blijft ergerlijk dat (dure) projecten waarover bevoegde politici én ontwerper (hopelijk) grondig nagedacht hebben, toch nog te lijden hebben aan dergelijke storende onvolkomenheden. Wie niets doet, kan ook niets verkeerd doen, zegt men dan. Sorry, ik vind dat een dergelijk excuus niet opgaat bij kostelijke projecten die uiteindelijk  toch bekostigd worden met gemeenschapsgeld. 

WP_000584.jpg

WP_000585.jpg

WP_000586.jpg

WP_000587.jpg

De commentaren zijn gesloten.