26-06-14

Algemene consternatie in het Provinciehuis gisteren ...

Oppositie laat provincieraad poepje ruiken

De oppositie heeft gisteren de provincieraad helemaal op zijn kop gezet. De vergadering werd noodgedwongen geschorst en gestopt nadat de oppositie (Groen, N-VA en Vlaams Belang) was opgestapt.

 

Reden? De meerderheid was niet in voldoende aantal om te stemmen. Om rechtsgeldig te kunnen stemmen, moeten telkens 37 leden de vergadering bijwonen. Gisteren waren er dat slechts 36 leden. "We willen een zeer duidelijk signaal geven", aldus Lemaître (N-VA). "Net voor de zomervakantie maken ze zo'n overvolle agenda. En dan nog slagen ze er niet in om in aantal te zijn." De uitgestelde agendapunten worden behandeld op 3 september. "We zullen ons bijvoorbeeld beraden over een aantal mandaten die we uit 'billijkheid' aan de oppositie toekenden", besluit eerste gedeputeerde Alexander Vercamer (CD&V). (JEW)

© 2014 De Persgroep Publishing
Publicatie: Het Laatste Nieuws /
Publicatiedatum: 26 juni 2014

Meerderheid met te weinig: provincieraad uitgesteld 

 

OOST-VLAANDEREN De Oost-Vlaamse provincieraad werd gisteren geschorst omdat de bestuurscoalitie niet in voldoende aantal was om geldig te stemmen: er waren 36 raadsleden terwijl er dat minstens 37 moesten zijn.

Om 15 uur stelde de voorzitter vast dat de meerderheid nog niet aan voldoende mensen geraakte, en besliste om de vergadering te sluiten en te verplaatsen naar 3 september. De driepartijencoalitie heeft een krappe meerderheid van 39 leden op een totaal van 72. In het begin van de legislatuur steunde de oppositie één keer de meerderheid toen die niet in aantal was, maar toen werd gewaarschuwd dat dit enkel bij 'uitzonderlijke omstandigheden' kon. Nadat het financieel meerjarenplan gestemd werd, merkte Groen-fractievoorzitter Jan Fiers op dat de meerderheid niet in voldoende aantal was om geldig te stemmen. Daarop besliste Groen, samen met N-VA en Vlaams Belang om de zitting te verlaten, waarna de provincieraadsvoorzitter de zitting schorste en later ook sloot. 'Er werd gekozen voor een krappe meerderheid, dus moeten ze ook de gevolgen dragen', zegt Groen-fractieleider Jan Fiers. 'Het is vooral jammer voor de administratie die al die dossiers voorbereidde en nu gefopt wordt.'

Woordbreuk

Eerste gedeputeerde Alexander Vercamer (CD&V) zegt dat een afwezig raadslid van de meerderheid een afspraak maakte met een oppositielid om in haar naam te stemmen, maar dat die afspraak werd gebroken. 'Dat is woordbreuk. We gaan ons beraden over een aantal mandaten die we uit 'billijkheid' aan de oppositie toekenden.'

Op de agenda stonden enkele belangrijke dossiers, onder meer rond het GRUP Oosterweel, de overname van de provinciale domeinen Brielmeersen (Deinze) en De Ster (Sint-Niklaas) en de overname van het Centrum voor Volwassenenonderwijs VIVA in Zwijnaarde. (blg)

© 2014 Corelio
Publicatie: Het Nieuwsblad /
Publicatiedatum: 26 juni 2014

Dossiers onbehandeld door chaos in provincieraad

De oppositie zette de provincieraad gisteren helemaal op zijn kop door op te stappen.

De vergadering werd noodgedwongen geschorst. De meerderheid in de provincieraad van Oost-Vlaanderen is krap: slechts 39 van de 72 leden maken er deel van uit. Om rechtsgeldig te kunnen stemmen, moeten 37 leden de vergadering bijwonen. Gisteren besloeg die 36 leden. De oppositie (Groen, N-VA en Vlaams Belang) besliste vervolgens op te stappen. "We willen een duidelijk signaal geven", aldus Lemaître. "Net voor de zomervakantie maken ze zo'n overvolle agenda. En dan nog slagen ze er niet in om in aantal te zijn. Dit is de wereld op z'n kop." De gevolgen zijn groot. Enkele dossiers zoals de overname van recreatiedomeinen als de Brielmeersen en De Ster konden niet gestemd worden. Het merendeel van de agendapunten zal op 3 september pas behandeld worden, waardoor ook die agenda eivol komt te zitten. De relatie tussen de oppositie en de meerderheid staat nu nog meer op springen. "Zo gaan er stemmen op om afspraken te herzien die in het begin van de legislatuur met de oppositie gemaakt werden. We zullen ons bijvoorbeeld beraden over een aantal mandaten die we uit 'billijkheid' aan de oppositie toekenden", besluit eerste gedeputeerde Alexander Vercamer (CD&V). In het dossier van de Oosterweelverbinding heeft de deputatie wel gunstig advies verleend over het gewijzigde ruimtelijk uitvoeringsplan. De voorwaarde is wel dat de gevolgen voor Oost-Vlaanderen opgenomen worden in de berekeningen. De provincie vreest immers dat de Oosterweelverbinding vooral de mobiliteit van de Waaslandhaven kan schaden. Omdat de provincieraad afgelast werd, kan het advies niet meer bekrachtigd worden vóór het afsluiten van het openbaar onderzoek. (JEW)

© 2014 De Persgroep Publishing
Publicatie: Het Laatste Nieuws /
Publicatiedatum: 26 juni 2014

De commentaren zijn gesloten.