03-11-14

Mondelinge vraag provincieraad Oost-Vlaanderen

Formulier - Mondelinge vraag

Olaf Evrard (Vlaams Belang) op 03-11-2014 11.44

Vraag gericht aan:

Deputatie en de Gouverneur

Betreft (onderwerp):

Taken en bevoegdheden provincie Oost-Vlaanderen

Duiding provinciaal belang van de vraag:

Tegen 1 januari 2017 moet de stad Gent "provincieloos" zijn. De taken en bevoegdheden van de provincie Oost-Vlaanderen moeten tegen dan overgedragen zijn aan de stad Gent. Dat blijkt uit de nieuwe beleidsnota van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans. Dit impliceert o.a. dat de volledige provinciale belastingen in Gent(goed voor 31 miljoen euro op jaarbasis) integraal naar de stadskas zullen gaan.

De provincie Antwerpen heeft al bevestigd dat zij haar provinciaal onderwijs mag behouden. Het verschaffen van onderwijs (inclusief flankerend onderwijs) zou immers vallen onder de "grondgebonden materies". Begrijpe wie kan.

Voor de provincie Oost-Vlaanderen blijkt dit minder duidelijk te zijn.

Concrete vragen:

  • Hoe zit het met de werking van de provinciale scholen op het grondgebied Gent?
  • Is het in de toekomst mogelijk dit onderwijs verder in te richten als de provinciebelasting moet overgedragen worden aan de stad Gent?
  • Zijn er in dit verband al gesprekken geweest met de stad Gent?
  • Wat met de andere provinciale onderwijsinstellingen op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen?
  • Hoe verlopen de contacten met de minister i.v.m. de overdracht van de persoonsgebonden materies (sport, jeugd, cultuur)? De overdracht zou immers moeten rond zijn tegen 1 januari 2017.

 

De commentaren zijn gesloten.