08-11-14

2de mondelinge vraag voor de provincieraad van 12/11

Formulier - Mondelinge vraag

Olaf Evrard (Vlaams Belang) op 07-11-2014 14.54

Vraag gericht aan:

Deputatie en gouverneur

Betreft (onderwerp):

Onbestuurbaarheid gemeente Denderleeuw

Duiding provinciaal belang van de vraag:

De gemeenteraad van Denderleeuw heeft de onbestuurbaarheid van de gemeente vastgesteld. Automatisch wordt een procedure in gang gezet waarbij eerst de Vlaamse overheid op de hoogte gebracht wordt van deze beslissing. Het kabinet van Liesbeth Homans (N-VA), minister van Binnenlands Bestuur, heeft intussen aan gouverneur Briers de opdracht geven om te bemiddelen in Denderleeuw. De gouverneur was trouwens enkele dagen geleden al op eigen initiatief aan deze taak begonnen. Hij hoopt dat de 'menselijke en emotionele conflicten' aan de kant kunnen worden geschoven. Als de gouverneur geen oplossing vindt, wordt de Vlaamse regering daarvan opnieuw op de hoogte gebracht. De gemeenteraad kan dan tijdens een volgende zitting een nieuw college van burgemeester en schepenen voorstellen en laten goedkeuren. Een dergelijke aanstelling van een andere coalitie tijdens een bestuursperiode van zes jaar mag maar één keer gebeuren. Tot een nieuw college van burgemeester en schepenen aangesteld wordt, blijven de huidige gemeenteraadsleden maar ook de burgemeester en alle schepenen op post en behouden ze hun bevoegdheden.

Concrete vragen:

  • Welke initiatieven heeft de gouverneur in deze reeds ondernomen?
  • Met welke partijen heeft de gouverneur tot nu toe al contact opgenomen?

De commentaren zijn gesloten.