10-11-14

Mijn mondelinge vraag over de onbestuurbaarheid van Denderleeuw werd niet ontvankelijk verklaard

 

Duiding provinciaal belang van de vraag:

 

De gemeenteraad van Denderleeuw heeft de onbestuurbaarheid van de gemeente vastgesteld. Automatisch wordt een procedure in gang gezet waarbij eerst de Vlaamse overheid op de hoogte gebracht wordt van deze beslissing. Het kabinet van Liesbeth Homans (N-VA), minister van Binnenlands Bestuur, heeft intussen aan gouverneur Briers de opdracht geven om te bemiddelen in Denderleeuw. De gouverneur was trouwens enkele dagen geleden al op eigen initiatief aan deze taak begonnen. Hij hoopt dat de 'menselijke en emotionele conflicten' aan de kant kunnen worden geschoven. Als de gouverneur geen oplossing vindt, wordt de Vlaamse regering daarvan opnieuw op de hoogte gebracht. De gemeenteraad kan dan tijdens een volgende zitting een nieuw college van burgemeester en schepenen voorstellen en laten goedkeuren. Een dergelijke aanstelling van een andere coalitie tijdens een bestuursperiode van zes jaar mag maar één keer gebeuren. Tot een nieuw college van burgemeester en schepenen aangesteld wordt, blijven de huidige gemeenteraadsleden maar ook de burgemeester en alle schepenen op post en behouden ze hun bevoegdheden.

Concrete vragen:

  • Welke initiatieven heeft de gouverneur in deze reeds ondernomen?
  • Met welke partijen heeft de gouverneur tot nu toe al contact opgenomen?

 

 

 

 

Geachte fractievoorzitter,

 

Namens de Voorzitter van de Provincieraad, Marc De Buck:

 

Uw mondelinge vraag inzake de onbestuurbaarheid van de gemeente Denderleeuw en de initiatieven van de gouverneur in deze is onontvankelijk op basis van artikel 58 van het huishoudelijk reglement van de provincieraad.

De gouverneur oefent immers hierin geen taak uit voor de provincie, maar treedt op als commissaris van de Regering.  Enkel de provincieraad (als beleidsorgaan) kan de gouverneur verzoeken zich te laten informeren over de wijze waarop de gouverneur zijn bevoegdheid als commissaris van de Regering uitoefent, niet een individueel raadslid.

 

I.o.v. de provincieraadsvoorzitter:

Met vriendelijke groet,

 

Martine Haegens

adviseur

Departement Interne Organisatie

dienst Griffie

tel.nr. 09 267 8109

 

 

 Mijn bedenkingen

 

Mijn mondelinge vraag over de onbestuurbaarheid van Denderleeuw en de initiatieven in deze van de gouverneur, werd niet ontvankelijk verklaard. De gouverneur treedt in deze blijkbaar op als commissaris van de regering.
Toch heb ik hierbij de nodige bedenkingen. De gouverneur heeft nog steeds geen formele opdracht gehad van de minister van Binnenlandse Zaken. De brief zou "onderweg" zijn. Toch heeft hij al op eigen initiatief gesprekken gevoerd met een aantal politieke partijen. Strikt genomen kaderen die dus niet in zijn opdracht als commissaris van de regering ... aangezien hij strikt genomen nog geen formele opdracht ontvangen heeft. Waarom mag hij hierover dan niet ondervraagd worden?

 

 

 

 

 

13:54 Gepost door Olaf Evrard | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.