17-12-14

Provincieraad

De Provincieraad heeft de provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de windlandschappen 'Eeklo-Maldegem' en 'E40 van Aalter tot Aalst' definitief goedgekeurd.

Op 17 december 2014 keurde de provincieraad de ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP’s) voor de windlandschappen ‘Eeklo-Maldegem’ en ‘E40 van Aalter tot Aalst’ definitief goed. De PRUP’s leggen de grenzen vast van het windpark Eeklo-Maldegem en van zes zones langs de E40. Na de definitieve vaststelling volgt nog de goedkeuring van de PRUP’s door de Vlaamse Regering.

Concentreren en uitsluiten
Het Vlaams ruimtelijk ordeningsbeleid laat toe dat windturbines verspreid kunnen worden ingeplant op bedrijventerreinen en in agrarische gebieden.

In totaal werden niet minder dan 1.800 bezwaarschriften ingediend. Zeggen dat het democratisch draagvlak groot is, doet de waarheid geweld aan. De Vlaams Belangfractie heeft dan ook bij monde van fractieleider Olaf Evrard de nodige tegenwind gegeven.

Hij herhaalde de meest gehoorde bezwaren:

- geluidsoverlast

- visuele hinder

- slagschaduw

- afstand tussen de windmolens en de dichtstbijzijnde bebouwing (er geldt geen wettelijke minimumbeperking, alleen de geluidsoverlast is determinerend)

- waardevermindering van minstens 30% van de aanpalende onroerende goederen

- onveiligheid

- inname van de vaak laatste open ruimtes

- verstoring van de fauna

Daarnaast hekelde hij het feit dat de zogenaamde participatie van 20% door de lokale overheid (gemeente) en de omwonenden een lege doos is omdat nu blijkt dat dit gewoonweg niet afdwingbaar is in de overeenkomst met de exploitanten.

Windenergie is trouwens enkel rendabel door de zware en onverantwoorde subsidiëring via de beruchte groenestroomcertificaten. Wij herinneren ons trouwens de implosie van Electrawinds die de burger uiteindelijk niet minder dan 91 miljoen euro heeft gekost.

Verrassend was wel het feit dat de N-VA zich "bekeerd" heeft en het plan niet langer steunt. De ervaring (in o.a. Nevele, Aalter, Maldegem, Sint-Lievens-Houten en andere) heeft hen uiteindelijk dan toch geleerd dat het lokale draagvlak heel wat minder is dan oorspronkelijk gedacht.

Het plan werd uiteindelijk goedgekeurd door CD&V, Open VLD, sp.a en Groen. N-VA en Vlaams Belang stemden tegen. Wordt ongetwijfeld vervolgd. Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid volgen nog heel wat juridische procedures ...

 

 

De commentaren zijn gesloten.