24-12-14

Schriftelijke vraag aan de Deputatie en de Gouverneur

Ik kreeg dit nietszeggende antwoord op mijn schriftelijke vraag over de achterstallige dotaties aan de verschillende politiezones. Na notabene een maand komt de Deputatie tot de vaststelling dat de vraag moest gericht worden aan de Gouverneur. Wat ik initieel trouwens ook gedaan had: ik richt àltijd mijn vragen aan zowel de Deputatie als de Gouverneur ... Voor het nietszeggende antwoord, gewoon de link aanklikken.

20141121 schriftelijke vraag uitbetaling dotatie (2de schijf Verkeersveiligheidsfonds).pdf

20141219 antwoord deputatie op vraag over achterstallige dotaties aan politiezones.pdf

De commentaren zijn gesloten.