12-03-15

Recyclagepark (containerpark) Nevele, gevolgen VLAREMA - deel 2

Intussen kreeg ik inzage in een werkelijk interessant document, waaraan ik een aantal gegevens ontleen. Deze gegevens zijn afkomstig van een overlegvergadering op 26/06/2013 en staan in het Beleidsplan I.V.M. 2013-2018. Het is duidelijk dat het intergemeentelijk samenwerkingsverband I.V.M. van plan is om nog flink wat (meer) geld uit jullie zakken te kloppen.

 • Brengmethode grofvuil
  • IVM stelde voor om op het grofvuil dat op het containerpark wordt ingezameld de volgende tarieven aan te rekenen: voor gemeenten met volumeschatting: 25 €/m³, voor gemeenten met weegsystemen (een weegbrug dus) 0,10 €/kg
  • dit impliceert dat de gemeenten aangespoord worden om een weegbrug te installeren zodat het lagere tarief kan toegepast worden
  • de totale kostprijs voor de aanpassing van het containerpark kan dan gemakkelijk oplopen tot 550.000 € waarvan 390.000 € subsidies kunnen verkregen worden via OVAM (deze raming is afkomstig van een buurgemeente die een kleine 3.000 inwoners minder telt dan Nevele)
 • Steenpuin
  • IVM stelt de volgende tarieven voor: voor gemeenten met volumeschatting 15 €/m³, voor gemeenten met weegsystemen 0.03 €/kg
 • Gratis beurten, gratis krediet
  • IVM heeft de gemeenten aanbevolen om af te zien van 'gratis' hoeveelheden voor aanvoer van grofvuil op het containerpark

De invoering van het VLAREMA voor wat betreft de acceptatie op de recyclageparken van grofvuil, zorgt natuurlijk voor heel wat praktische problemen. Sommige gemeenten (waaronder Nevele) bereiden een opdeling in aparte zones voor de 'betalende fracties' voor. Andere gemeenten kennen praktische problemen met het aanpassen van de informaticasystemen. Nog andere zijn in orde met de tarieven doch hanteren momenteel nog een 'gratis' krediet.

Het is duidelijk dat er nog heel wat zaken op ons afkomen ...

 

17:21 Gepost door Olaf Evrard | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ivm, vlarema, nevele, containerpark, grofvuil, steenpuin, gratis beurten |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.