10-04-15

Nevelse soap rond ladderwagen brandweer

U heeft ongetwijfeldde soap van de laatste maanden rond de ladderwagen van de Nevelse brandweer met mij kunnen volgen. Het verhaal werd en wordt breed uitgesmeerd in de pers. Eerst de feiten. Tijdens de zomer kocht de gemeente een nieuwe ladderwagen aan voor 643.000 euro. Nu de brandweerhervorming een feit is, wil de zone Meetjesland de wagen slechts inbrengen voor 300.000 euro. De gemeente Nevele ging daar uiteraard niet mee akkoord. Hoewel de zone betwist dat de ladderwagen nodig is, moest er nu bemiddeld worden door o.a. de Oost-Vlaamse gouverneur. Zelf begrijp ik nog steeds niet waarom Nevele nog snel een nieuwe wagen moest kopen voor de brandweerhervorming.  Burgemeester Cornelis (CD&V) argumenteert dat de aanbesteding reeds gebeurde in 2013. Bovendien blijkt dat de gemeente bij de aankoop van de nieuwe ladderwagen verzuimd heeft om subsidies aan te vragen bij de federale overheid (een grove vergetelheid, bron Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten na een vraag van gemeenteraadslid Filip Vervaeke). De verantwoordelijkheid van de burgemeester blijkt in deze toch redelijk verpletterend te zijn: hij nam immers een bijzonder onverantwoord financieel risico om tegen alle adviezen in de ladderwagen toch aan te kopen. De meerderheidspartij N-VA voelt zich uiteraard bekocht en eist van de burgemeester een oplossing.

Burgemeester Cornelis heeft nu (onder druk van de N-VA?) en klacht ingediend bij de federale minister van Binnenlandse Zaken (Jan Jambon) en bij gouverneur Briers omdat de nieuwe brandweerzone Meetjesland de ladderwagen enkel wil overkopen voor 300.000 euro (en niet tegen de kostprijs van 643.000 euro). Deze démarche wordt door de andere CD&V-burgemeesters van de betreffende brandweerzone maar matig gesmaakt en o.a. burgemeester Loete van Eeklo reageerde al zeer fel. Hij is van oordeel dat deze klacht een provocatie is en dat reeds drie jaar geleden door het burgemeestersoverleg binnen de brandweerzone beslist werd dat deze aankoop volledig overbodig was. Hij haalt zwaar uit naar Johan Cornelis en zegt dat deze het overleg binnen de brandweerzone verziekt. Intussen zou Cornelis ook zijn kat sturen naar de vergaderingen van de brandweer.

Het is duidelijk dat het imago van Nevele opnieuw zwaar geschaad wordt. Bovendien dreigt de Nevelse burger te moeten opdraaien voor het niet geringe verlies van 343.000 euro (het verschil tussen de aankoopwaarde en het overnamebod).

Burgemeester Cornelis stelde vorig jaar dat de samenwerking en de cohesie binnen de Nevelse meerderheidpartijen nooit beter was. Intussen duiken toch de eerste barstjes (of beter gezegd barsten) op. Vooral tussen de N-VA en de sp.a lijkt het niet echt te boteren. Een zoveelste bewijs? De wederzijdse verwijten over het nieuwe gemeentehuis en de tegenstrijdige standpunten over de "knip" van de Poeldendries (Landegem). Vooral de voorzitter van de N-VA en fractieleider in de gemeenteraad Freddy Bertin durft nogal eens gespierde taal te gebruiken. Hij staat terecht op zijn strepen en eist dat het bestuursakkoord naar de letter wordt uitgevoerd. En wie kan hem in deze ongelijk geven? Vooral de sp.a'ers (met 1ste schepen Mia Pynaert op kop) lijken nogal eens blijk te geven van een zekere profileringsdrang (en ik druk mij hier nog voorzichtig uit). Ik denk dat de N-VA er al dik spijt van heeft dat ze de sp.a er bij de coalitievorming bij gehaald hebben ... Het is en blijft niet te geloven dat het in Nevele nooit eens politiek rustig kan worden. Het is sedert de fusie van de gemeenten in 1976 nooit anders geweest. Aankondigingspolitiek, verkeerde (en vaak financieel desastreuze) beslissingen, profileringsdrang, eigenzinnig gedrag. Het lijkt alsof de verkiezingsstrijd voor 2018 al begonnen is ... En naar wij konden vernemen heeft ook Groen eintussen en afdeling opgericht in Nevele. In 2018 dus keuze te over! Maar of het politieke landschap er eenvoudiger op zal worden, betwijfel ik toch sterk.

De commentaren zijn gesloten.