23-04-15

Persmededeling m.b.t. het vervoersplan van de NMBS

VLAAMS BELANG AFDELING NEVELE

 

PERSMEDEDELING: GEMEENTE NEVELE BELEGT VERGADERING OVER VERVOERSPLAN NMBS OM EIGEN FALEN TE VERDOEZELEN

 

Op 31 maart 2015 keurde de Nevelse gemeenteraad een motie goed m.b.t. het nieuwe vervoersplan van de NMBS. Tijdens diezelfde gemeenteraad stelden een aantal raadsleden voor om mogelijk nog andere initiatieven te ontwikkelen. Op 8 april 2015 verstuurde Hilde Langeraert (sp.a), voorzitter van de Nevelse gemeenteraad, niet alleen een uitnodiging naar alle partijen die zetelen in de gemeenteraad maar ook naar Groen. Daarbij werd het argument gehanteerd dat Groen mee aan de basis lag van eerdere acties tegen het vervoersplan. Zij zegt in haar uitnodiging dat zij de andere partijen hierover zal inlichten. Ik moet echter vaststellen dat de partij Vlaams Belang niet werd uitgenodigd.

 

Ik wil jullie attent maken op een aantal zaken:

·       Het Vlaams Belang heeft op 26/03/2014 een motie van de Oost-Vlaamse provincieraad terzake mee ondertekend (net als àlle andere fracties).

·       Het Oost-Vlaamse provinciebestuur heeft reeds in 2014 alle Oost-Vlaamse gemeenten en steden aangeschreven om hun respectieve opmerkingen i.v.m. het nieuwe vervoersplan van de NMBS te formuleren en mogelijke voorstellen tot wijziging van het vervoersplan in te dienen. Het Nevelse gemeentebestuur heeft niet gereageerd op dit schrijven.

·       Begin 2015 heeft het Oost-Vlaamse provinciebestuur de opmerkingen en de voorstellen van de 13 Oost-Vlaamse gemeenten die wel gereageerd hadden, overgemaakt aan de directie van de NMBS.

Het initiatief van de Nevelse gemeenteraad komt dus rijkelijk laat en moet waarschijnlijk verdoezelen dat het gemeentebestuur de boot gemist bij het initiatief dat door de Oost-Vlaamse provincieraad werd genomen. Bovendien wordt hierbij de indruk gewekt dat de Nevelse treinreizigers die lid zijn van of kiezen voor het Vlaams Belang van geen enkele tel zijn. Zij betalen nochtans dezelfde belastingen en hebben recht op dezelfde dienstverlening. De Nevelse sp.a laat zich hier opnieuw van haar kleinste kant zien. Deze partij kan misschien eens een voorbeeld nemen aan de Oost-Vlaamse provincieraad waar men er wel in slaagt over de partijgrenzen heen initiatieven m.b.t. het algemeen belang te ontwikkelen.

 

Bijlage1: Motie van de Oost-Vlaamse provincieraad (26/03/2014, ondertekend door àlle partijen) - 201440326 motie provincieraad NMBS.docx

Bijlage 2: Brief van de Oost-Vlaamse provincieraad aan dhr. Jo Cornu (januari 2015) - Brief_201501_VP_NMBS.pdf

Bijlage 3: Dossier waaruit blijkt dat de gemeente Nevele NIET heeft gereageerd op het initiatief van de provincie Oost-Vlaanderen en geen aanpassingen van het vervoersplan heeft ingediend - Dossier_NMBS.pdf

Olaf Evrard

Fractievoorzitter Vlaams Belang provincie Oost-Vlaanderen

Voorzitter Vlaams Belang Nevele

Reibroekstraat 48

9850 Hansbeke

GSM 0475/73.02.45

Olaf.evrard@telenet.be

 

12:26 Gepost door Olaf Evrard | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaams belang, nevele, nmbs, sp.a, vervoersplan |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.