29-05-15

Provincieraad van 27 mei 2015

20150527 Mondelinge vraag rond Energielandschap Oost-Vlaanderen - beslissing minister Schauvliege.docx

Gedeputeerde Hilde Bruggeman (Open VLD) antwoordde in de plaats van gedeputeerde Geert Versnick (Open VLD). Die is momenteel op missie in de Italiaanse stad Milaan voor de Wereldtentoonstelling Expo 2015.

Gedeputeerde Bruggeman stelde dat de provincie Oost-Vlaanderen recht in haar schoen staat. De beslissing van minister Schauvliege is dan ook geheel onverwacht. Er is voortdurend bilateraal overleg geweest tussen de provincie enerzijds en het Vlaamse Gewest en het Ministerie van Defensie anderzijds. Eerst werd het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) gunstig beoordeeld, weliswaar met een aantal aandachtspunten. Maar in de huidige beslissing werden alle zoekzones langs de E40 van Aalst tot Aalter van goedkeuring onthouden. De argumenten van de provincie Oost-Vlaanderen werden trouwens niet eens weerlegd. Dit heeft tot gevolg dat het PRUP E40 Aalst-Aalter vervalt. Er wordt nu teruggevallen op het decreet terzake. Dit impliceert dat er mogelijk meer windmolens langs de E40 zullen komen omdat er niet langer uitsluitingszones zullen bestaan (kans op wildgroei). Momenteel staan er langs de E40 tussen Aalst en Aalter slechts 3 windmolens. De deputatie zal zich dan ook bezinnen over mogelijke toekomstige acties. Er staat trouwens eerstdaags een overleg gepland tussen de provincie Oost-Vlaanderen en minister Joke Schauvliege.

En nog een paar interessante weetjes. Voor de windzone Nevele is het nog steeds wachten op een beslissing van minister Schauvliege. De inplanting van windmolens in die zone zou immers een negatieve invloed hebben op de radarinstallatie van Semmerzake. Voor de zone Aalter wordt de hoogte van de windmolens beperkt tot 45 meter.

Uiteindelijk wordt dit alles eenvoudig herleid tot een welles-nietes spelletje tussen de provincie Oost-Vlaanderen en minister Schauvliege. Met op de achtergrond Pieter De Crem. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd!

20150527 mondelinge vraag uitreiking provincale prijs aan Hart boven Hard - persbericht Hart boven Hart.docx

Ik gaf een uitvoerige en stevig gedocumenteerde uiteenzetting over het zogezegde "spontane burgerinitiatief Hart boven Hard" (zie de link hierboven, de tekst van mijn motivatie in de raad was uiteindelijk een heel stuk uitgebreider dan mijn initiële vraagstelling). Daarbij bewees ik zwart op wit dat het hier ging een politiek initiatief dat bovendien mede werd opgericht door de vakvonden ABVV en ACV en de christelijke en socialistische mutualiteiten.

Het antwoord van gedeputeerde Jozef Dauwe was ronduit ontgoochelend. Een echte afknapper. Hij stelde dat de deputatie weliswaar de juryleden heeft aangeduid (waarbij ze volgens mij hun huiswerk zeker niet goed hebben gedaan want één van de juryleden was rechtstreeks betrokken bij de oprichting van de vzw Hart tegen Hard!), maar dat de deputatie de goed gemotiveerde (?) beslissing van de jury (blindelings en klakkeloos) heeft gerespecteerd. De paraplu werd dus duidelijk opgestoken. Einde antwoord ... 

De N-VA sloot zich trouwens aan bij mijn tussenkomst (die zelfs op applaus van de N-VA-banken werd onthaald) en loofde mijn "detectivewerk"!

Er waren trouwens 15 kandidaten voor deze prijs. Niet moeilijk om te situeren uit welke hoek deze allemaal kwamen ...

20150527 mondelinge vraag Olaf Evrard over RESOC MLS.pdf

20150527 flyer RESOC.pdf

Gedeputeerde Alexander Vercaemer beantwoordde deze pittige en toch wel moeilijke vraag. Hij haalde eerst nogal giftig uit door de zeggen dat deze vraag nooit ontvankelijk had mogen verklaard worden. Voorzitter De Buck repliceerde nogal kortaf en stelde dat het Bureau dit zo beslist had.

Vercaemer erkende dat de provincie Oost-Vlaanderen de RESOC's ondersteunt via de ERSV Oost-Vlaanderen (Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen vzw, voorzitter is gedeputeerde Geert Versnick). Deze vereniging overkoepelt en ondersteunt de vier verschillende RESOC's en SERR's binnen de provincie Oost-Vlaanderen en treedt faciliterend op. De provincie is echter doelbewust niet vertegenwoordigd in de dagelijkse besturen en wenst dit zo te houden. De provincie heeft dus op geen enkele manier inspraak in het inhoudelijk aspect. Incident gesloten ...

Ik repliceerde dat ik het jammer vond dat hier partijpolitieke spelletjes werden gespeeld. Onze partij is immers niet vertegenwoordigd in deze RESOC's en kan bijgevolg geen uitleg vragen over het inhoudelijk aspect en in de provincieraad worden onze vragen op deze manier afgewimpeld. Daarop greep de voorzitter in. Hij zei dat ik mijn vraag had mogen stellen, dat ik een antwoord gekregen had en dat mijn verdere commentaren niets ter zake deden en niet getolereerd zouden worden. Dus ook hier kreeg ik het deksel op mijn neus.

Daarop wou fractieleidster Annick Willems (CD&V) het woord vragen maar dit werd haar geweigerd door de voorzitter. Net toen het interessant begon te worden ... Het was immers haar partij én zijzelf die onder vuur kwamen te liggen. De voorzitster van RESOC MLS had in een mail verwezen naar mevrouw Willems als de persoon die aan de basis lag van de annulatie van de bewuste boekvoorstelling. Ook hier is het laatste woord nog niet gezegd ...

 

De commentaren zijn gesloten.