24-06-15

Provincieraad Oost-Vlaanderen

Op de provincieraad van 17 juni stelde ik nogmaals een vraag over het PRUP E40 Aalst-Aalter (windenergie).

20150617 mondelinge vraag Stuurgroep windplan E40 tussen Aalst en Aalter.pdf

De vergadering van de Stuurgroep kon niet doorgaan wegens een manifest gebrek aan belangstelling. Gedeputeerde Versnick antwoordde het volgende op mijn mondelinge vraag: "Het provinciaal windoverleg in Oost-Vlaanderen wordt wel ondersteund door de minister, ook al ging ze niet met alle onderdelen akkoord (in casu het gedeelte over de E40 van Aalst tot Aalter). De provincie Oost-Vlaanderen wacht dan ook de resultaten van “Fast Lane” af om verdere initiatieven te nemen. Maar vermoedelijk zal er geen nieuw (lees herziene) PRUP ingediend worden! Het heeft volgens gedeputeerde Versnick immers weinig zin het volledige planproces nog eens over te doen. Minister Turtelboom verwacht dat het project “Fast Lane” eind dit jaar vorm krijgt. De provincie zal daarbij haar “expertise inzake windenergie” aanbieden.

Op 14 juni was er blijkbaar een infosessie voor de lokale besturen rond dit PRUP en de beslissing van minister Schauvliege om het besluit E40 Aalst-Aalter niet te weerhouden. Als bijlage vind je een informeel verslag van deze vergadering. Dit werd mij bezorgd via via Onschuldig Het is wel interessant om eens na te lezen. Blijkbaar heeft de aanwezige vertegenwoordiger van Nevele zijn of haar mond daar niet opengedaan …

20150614 verslag infosessie voor de lokale besturen rond het PRUP E40 Aalst - Aalter.pdf

 

De commentaren zijn gesloten.