26-10-15

Dading tussen de gemeente Nevele en het Vlaams Gewest - Santé mijn ratse

Aan de soap rond de factuur die dateert uit 1973 (!) voor de rioleringswerken in het dorp van Hansbeke komt een einde. Blijkbaar wist niemand van de opeenvolgende verantwoordelijken sinds 1976 dat er nog een openstaande factuur van 300.000 euro ergens in één of andere lade lag. Het Nevelse gemeentebestuur werd uiteindelijk op 18 december 2014 veroordeeld door de Rechtbank van Eerste Aanleg tot de betaling van niet minder dan 806.252,11 euro (verwijlintresten en gerechtskosten inbegrepen).

De gemeente Nevele heeft nog wat tegengesparteld en uiteindelijk kwam de volgende deal uit de bus. Tegen eind 2015 moet de hoofdsom betaald worden, tegen eind 2016 de helft van de verwijlintresten. In totaal moet er dus 589.580,33 euro op tafel gelegd worden. De gemeente Nevele beloofde in ruil niet verder te procederen. Moest u zich soms afvragen waar uw gemeentebelastingen voor moeten dienen ...

De commentaren zijn gesloten.