03-12-15

Persbureau Belga van 03/12/2015

Provincieraad keurt budget 2016 en aangepast meerjarenplan goed

Belga,
Wo. 02 Dec. 2015, Pagina 
 
(BELGA) De Oost-Vlaamse provincieraad heeft meerderheid tegen minderheid het budget 2016 en het aangepaste meerjarenplan (2016-2019) goedgekeurd. Na het slotdebat werd de zitting evenwel geschorst tot de meerderheid in aantal was.

Het meerjarenplan 2016-2019 werd goedgekeurd met 36 ja-stemmen van de bestuurscoalitie (CD&V, Open Vld en sp.a) en 31-tegenstemmen van de oppositie. Groen-fractieleider Jan Fiers merkte op dat de bestuurscoalitie haar quorum, minimum aantal raadsleden dat aanwezig moet zijn voor een geldige stemming, niet gehaald zou hebben als de oppositie er niet was. "Ik betreur opnieuw dat de meerderheid aan een zijden draadje hangt op zo'n belangrijke stemming", klonk het.

"Een zijden draadje is ook een draadje", antwoordde kersvers raadsvoorzitter Greet De Troyer. Voor de daaropvolgende stemming van het budget 2016 waren wel 37 raadsleden aanwezig.

Eerste gedeputeerde Alexander Vercamer (CD&V) benadrukte in zijn slottoespraak dat de provincie financieel gezond is en ambitie blijft vertonen, ondanks de gevolgen van de afschaffing van het provinciefonds en de nakende afslanking van het bestuursniveau. Dat het budgettair evenwicht een boekhoudersverdienste is die geen steen in de rivier verlegt, wees Vercamer met klem af. "De voorbeelden die aantonen dat het ontbreken van enige budgettaire orthodoxie op termijn de samenleving kunnen bedreigen, zijn jammer genoeg legio te noemen."

N-VA, de grootste oppositiepartij in de Oost-Vlaamse provincieraad, betreurde dat een echt kerntakendebat, gekoppeld aan concrete beleidsplannen, ontbreekt. "Nochtans dringt dit zich wel op in aanloop naar 2017, zonder dat dit negatief hoeft te zijn", zei fractie-ondervoorzitster Annemie Demuyt.

Groen vindt het budget en het aangepaste meerjarenplan niet ambitieus genoeg. De partij vraagt om in 2016 toch nog te investeren in de domeinen die de provincie in 2017 zal moeten afstaan.

Vlaams Belang verklaarde dat het budget en meerjarenplan "meer dan ooit een virtuele oefening is, vermits de afslanking nog niet becijferd is".

Belga ■

De commentaren zijn gesloten.