03-12-15

Repliek na de besprekingen van het Budget 2016 en het Meerjarenplan 2014-2019

Geachte heer Gouverneur

Geachte heren en dame Gedeputeerden

Geachte heer Griffier

Waarde Collegae

 

De jaarlijkse beleids- en budgetbesprekingen hebben, mits enige overdrijving, veel weg van een verbale loopgravenoorlog. De respectieve fracties graven zich in in hun respectieve ideologische stellingen. De eigen overtuiging en het eigen gelijk primeren. Maar goed, het politieke spel is wat het is: de meerderheid beslist en de oppositie geeft al dan niet ongezouten kritiek via een waar trommelvuur van vragen. De opeenvolgende salvo’s werden enkel onderbroken door de wel heel uitvoerige en soms zelf langdradige replieken van de gedeputeerden.

Onze gereputeerde gedeputeerde Vercaemer moest hier zelf toegeven dat het meerjarenplan meer dan ooit een virtuele oefening is vermits de afslanking van de huidige provinciale bevoegdheden nog niet becijferd is, zelfs niet bij benadering. De deputatie houdt dan ook vast aan de bevoegdheden zoals die vandaag uitgeoefend worden en ik geef toe, de deputatie kan in feite niet anders bij de huidige stand van zaken. De bal ligt dus meer dan ooit in het kamp van de Vlaamse regering. Dat mag en moet hier ook eens gesteld worden.

Het zal u dan ook niet verwonderen dat onze fractie het Budget 2016 en de Meerjarenplanning 2014-2019 niet goed kan keuren, ook al ogen de cijfers meer dan behoorlijk, ja zelfs gezond. Het is met de invulling van die cijfers dat wij ons niet akkoord kunnen verklaren.

De debatten verliepen in globo uitermate hoffelijk. Enkel een collega van de Groen-fractie ging even uit de bocht toen ze bij een tussenkomst van mijn fractiegenoot meende te moeten verwijzen naar de holocaust. Ik was van oordeel dat dergelijke obligate opmerkingen al een tijdje tot het verleden behoorden, maar goed, ik dwaalde. Misschien, collega, dat u ter zake eens het geweer van schouder kan veranderen. Aan inspiratie en miljoenen slachtoffers geen gebrek. Verwijs bij wijze van afwisseling eens naar de Goelag’s van Stalin, de Killing Fields van Pol Pot, de Culturele Revolutie van Mao, de Armeense genocide door de Ottomanen, de hongerdoden onder grootvader, vader en zoon Kim Sung in Noord-Korea, de verdwenen en verhongerde Ethiopiërs onder het regime van Mengistu.

Olaf Evrard, fractieleider Vlaams Belang

De commentaren zijn gesloten.