25-02-16

Mondelinge vragen provincieraad 24/02/2016

Gisteren stelde ik 2 mondelinge vragen in de provincieraad.

20160202 mondelinge vraag Olaf Evrard over radicale imam.pdf

20160201 countering islam.pdf

Gedeputeerde Dauwe antwoordde dat er een verschil is tussen de vzw Ensarija en BICC Ensarija. Hij aanvaardde wel mijn kritiek en zei dat er op het decretaal overleg van april 2016 zeker uitleg zal gevraagd worden over de bewuste voordracht van imam Sulejman Bugari. Ook de verbale communicatie en de communicatie via het internet van de betreffende vzw's staan op de agenda. Kurt Moens (N-VA) stelde dat er inderdaad heel wat misverstanden ontstaan door het feit dat deze vzw's niet of nauwelijks in het Nederlands (willen) communiceren.

20160129 mondelinge vraag Olaf Evrard over schorsing PRUP.pdf

Gedeputeerde Versnick antwoordde in zijn gekende arrogante stijl dat het provinciebestuur enkel de wettelijke termijnen heeft gerespecteerd en dat Ruimte Vlaanderen het schorsingsbesluit te laat liet betekenen. Hij zei dat er bij het nemen van beslissingen nooit contact / overleg is tussen de partijen die deel uitmaken van de meerderheid binnen de provincieraad en de partijen die deel uitmaken van de Vlaamse regering. Wie gelooft dat nu ... Ook de N-VA (Jeroen Lemaitre) en Groen (Riet Gillis) kwamen tussen. Zij stelden dat de deputatie op de hoogte zou geweest zijn van het feit dat minister Schauvliege het PRUP zou schorsen. De gedeputeerde ontkende dit. Duidelijk is dat er iemand liegt: ofwel de deputatie ofwel de Vlaamse administratie. Intussen raakte ook bekend dat Ruimte Vlaanderen, het departement van de Vlaamse overheid dat bevoegd is voor ruimtelijke ordening, juridische stappen wil ondernemen (Raad van State) tegen het Oost-Vlaamse provinciebestuur omdat het een ministerieel schorsingsbesluit negeert over weekendhuisjes in Sint-Gillis-Waas en Stekene. Ook bestaat er binnen de Vlaamse administratie twijfel over de data van de schorsing en de betekening van de schorsing. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd ...

De commentaren zijn gesloten.