25-03-16

Mondelinge vraag provincieraad

Ik stelde op 23 maart de volgende mondelinge vragen aan gedeputeerde Dauwe met betrekking tot de toekomst van het Caemersklooster in Gent.

20160309 mondelinge vraag van Olaf Evrard m.b.t. de toekomst van het Caermersklooster.pdf

Ik kreeg een uitgebreid antwoord waaruit ik een aantal zaken heb gelicht:

  • Het Caermersklooster is geen museum, maar wel een provinciaal cultuurcentrum.
  • Momenteel lopen een aantal bilaterale gesprekken, o.a. met de stad Gent en met de Vlaamse Gemeenschap. De interesse van de privé-sector (in casu Fernand Huts, Katoennatie) is "uitgedoofd".
  • Voor de schatting van de waarde van dergelijke historische gebouwen bestaan er weinig of geen parameters.
  • Het deel van de gebouwen waar "Cultuur en Erfgoed" is ondergebracht, mag niet zomaar op de markt gegooid worden. Het doel moet duidelijk bewaard blijven.
  • Het lopende restauratiedossier is nog ingediend op basis van het oude systeem. Het dossier werd tijdig ingediend, maar zou pas in of vanaf 2020 uitgevoerd worden (lange wachtlijst Vlaamse Gemeenschap ... ).
  • Er is nog steeds geen duidelijkheid met betrekking tot de gevolgen van de interne staatshervorming, o.a. voor dit gebouw. Er is maar één zekerheid: als het gebouw zou overgedragen worden aan de Vlaamse Gemeenschap, zal dit kosteloos gebeuren. Dus een overdracht zijn zonder schadeloosstelling!

De commentaren zijn gesloten.