06-06-17

Provinciale Commissie Ruimtelijke Ordening

Vandaag was ik als provincieraadslid  aanwezig op de PROCORO (Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening). De politieke fracties mogen wel  deelnemen aan de debatten maar hebben geen stemrecht.

Het nieuw (en sinds lang verwachte) Gemeentelijk Structuurplan van Nevele was één van de (zwaarste) agendapunten. Schepen van Ruimtelijke Ordening Mia Pynaert was (vreemd genoeg) verontschuldigd en liet zich vervangen door schepen Freddy Bertin.

Maar blijkbaar was er iets misgelopen met de communicatie tussen het schepencollege en mevrouw Annelies De Clercq, ruimtelijk planner van Veneco die het plan heeft ontworpen/begeleid. Het was de bedoeling dat zij het nieuwe Gemeentelijk Structuurplan zou toelichten aan de PROCORO. Pijnlijk moment voor schepen Bertin die met rode kaken moest mededelen dat mevr. De Clercq niet zou komen opdagen als gevolg van een miscommunicatie. Derhalve moest hij vragen om het punt te verdagen naar de eerstvolgende vergadering van de PROCORO. Het GRS van Nevele zal dus vermoedelijk pas in september opnieuw op de agenda van de PROCORO staan …

De gemeente Nevele? Het is altijd een beetje Comedy Capers ...

De commentaren zijn gesloten.