11-09-17

PROCORO (Provinciale Commissie Ruimtelijke Ordening)

Twee weken geleden was ik als politieke waarnemer aanwezig op de PROCORO (Provinciale Commissie Ruimtelijke Ordening). Als politieke waarnemer mag je vragen stellen en deelnemen aan de debatten maar je hebt geen stemrecht.

Op de agenda stond het nieuwe 'Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan' van Nevele. In feite al voor de 2de keer. De eerste keer was schepen Bertin aanwezig (schepen Pynaert was verontschuldigd wegens vakantie) maar de dame van Veneco² bleef afwezig als gevolg van een 'communicatiefoutje'. De Nevelse schepen bevoegd voor Ruimtelijke Ordening schepen Mia Pynaert en iemand van Veneco², het studiebureau dat dit plan heeft opgemaakt in opdracht van de gemeente, lichtten het plan toe.

Ik had 4 concrete vragen m.b.t.

  1. De omleidingsweg in Nevele (aan het Bedrijventerrein).
  2. De ringweg in Hansbeke.
  3. Het voetbalterrein van VV.E Hansbeke (zonevreemde ligging)
  4. De windmolens in Hansbeke.

Ik heb niets of nauwelijks iets kunnen zeggen. Mia Pynaert stelde dat ik betrokken partij was voor wat betreft het voetbalterrein van VVE Hansbeke. Dit is pertinent onjuist. Ik maak al jaren geen deel meer uit van het bestuur maar heb wel nog steeds het 'statuut van vrijwillige medewerker'.

Schepen Pynaert en de voorzitter van de PROCORO stelden bovendien dat mijn vragen te gedetailleerd waren (dit is de eerste keer dat ik het verwijt krijg mijn vragen te goed voorbereid te hebben). Ik mocht alleen nog vragen stellen over de 'politieke visie van het Nevelse gemeentebestuur'. Tja, hoe kan je nu dergelijke vragen stellen als je geen voorbeelden kan én mag aanhalen? Ik was dan ook zeer ontgoocheld en bleef volledig op mijn honger zitten ... 

Eén zaak is duidelijk. In het nieuwe structuurplan staat letterlijk dat 'voetbalploegen die hun terrein moeten verlaten' geherlokaliseerd zullen worden. In concreto betekent dit echter een gedwongen verhuis naar de sportaccomodaties van Poesele of Merendree. Dit antwoord kreeg ik wel ... Hansbeke is voor de zoveelste keer 'genaaid'.

De commentaren zijn gesloten.