14-11-17

Mijn motie over Spanje en Catalonië geweigerd

Op 9 november ontving ik het bericht dat dat mijn motie over Spanje en Catalonië (zoals ik wel gevreesd had) niet ontvankelijk werd verklaard. U vindt hieronder de nodige toelichting:

 

Mijnheer Evrard, Hierbij vindt u de beslissing van de Voorzitter van de Provincieraad, mevrouw Greet De Troyer

“Geacht raadslid Uw voorstel van motie m.b.t. Catalonië, Madrid waarbij u een aantal hogere overheden – Vlaamse, Belgische en Europese - aanbeveelt te protesteren en politieke druk uit te oefenen werd weliswaar tijdig en in de juiste vorm bij mij ingediend en betreft inderdaad een materie die op zich niet tot de beslissingsbevoegdheid van de Provincieraad hoort, maar betreft geen aangelegenheid die gevolgen heeft t.a.v. het grondgebied en de inwoners van onze provincie. Op basis van het voorgaande en bij toepassing van artikel 57 van het Huishoudelijk Reglement van de Provincieraad verklaar ik uw voorstel van motie onontvankelijk voor de zitting van de Provincieraad van 15 november 2017.

Greet De Troyer, Voorzitter van de Provincieraad”

 

i.o.

 

Met vriendelijke groet,

 

Martine Haegens

Adviseur

Departement Interne Organisatie

Dienst Griffie

Tel.nr. 09 267 8109

 

 

 

 

 

De commentaren zijn gesloten.