22-11-17

Fusie Gents Havenbedrijf en Sealand Ports (Terneuzen en Vlissingen)

Voor de Gentse dokwerkers onder ons! Ik stelde tijdens de vorige provincieraad een vraag aan de bevoegde gedeputeerde Martine Verhoeve over het statuut van de Gentse dokwerkers als gevolg van de hogervermelde fusie. Zij kon niet onmiddellijk antwoorden maar beloofde mij de vraag schriftelijk te beantwoorden. Hierbij het antwoord:

Waarde Collega,
Beste Olaf
 
Zoals afgesproken heb ik mij hierover bevraagd.
De problematiek is niet aan bod gekomen bij de fusie en daar blijkt ook geen reden toe. Geen enkele partner die bij de fusie betrokken is , is bevoegd om over de regelgeving of de statuten van dokwerkers iets te beslissen, noch de havenbedrijven, noch de Vlaamse overheid. De regelingen zijn vervat in een federale wet waar niets aan verandert. De fusie heeft bijgevolg een enkel gevolg voor de regelgeving of het statuut van de dokwerkers.
 
Vriendelijke groeten,
 
Martine
 
Martine Verhoeve - gedeputeerde
Provincie Oost-Vlaanderen |Gouvernementstraat 1 | 9000 Gent
tel. 0032 9 267 82 43 | e-mail martine.verhoeve@oost.vlaanderen.be
 
 
prov_logo_4cm.png

De commentaren zijn gesloten.