15-06-17

Persmededeling over de hoge kostprijs installatie IBA's

logo+slagzin.jpg

 

 

PERSMEDEDELING VLAAMS BELANG NEVELE

 

VERPLICHTE INSTALLATIE IBA KOST

DE BETROKKEN BURGER MINSTENS 5.000 EURO

In de Nevelse deelgemeente Landegem zijn de bewoners van de straten ‘Wildedreef’ en ‘Heiste’ misnoegd. De woningen daar zijn niet aangesloten op het rioleringsnet, eenvoudigweg omdat daar geen riolering bestaat. In Heiste loopt het afvalwater in een gracht, in de Wildedreef is er zelfs geen gracht. Hetzelfde probleem doet zich ook voor in andere zogenaamde ‘woonkorrels’ in Nevele.

Het blijkt noch ecologisch noch economisch rendabel te zijn om alle woningen in landelijk gebied aan te sluiten op de riolering. Dus moet een IBA of individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater het huishoudelijk afvalwater zuiveren.

De gemeente Nevele heeft ervoor gekozen om de individuele zuivering collectief aan te pakken. De bewoners kunnen, indien gewenst, FARYS inschakelen voor de aankoop, de plaatsing en het onderhoud van deze IBA’s. De verplichting om een IBA te plaatsen op je privédomein, staat vermeld in de bouwvergunning. Daarnaast pakken FARYS en de gemeente de individuele zuivering ook planmatig aan. Je wordt dan gecontacteerd door FARYS om een IBA te plaatsen zonder dat je een bouwvergunning hebt aangevraagd. De gemeente Nevele betaalt de afkoppeling en geeft een subsidie van 500 €. De burger kan zelf een dergelijke IBA plaatsen maar moet dezelfde norm halen (wat in de praktijk quasi onmogelijk is). In feite komt het er op neer dat FARYS een monopolie heeft wat de prijszetting stevig verstoort.

De bewoners werden intussen gecontacteerd. Nu blijkt dat de eigen inbreng kan oplopen tussen de 5.000 en 7.000 €. Dit hangt af van het aantal aansluitingen die moeten aangekoppeld worden (bijvoorbeeld keuken, badkamer, wasmachine, … ). Heel veel geld voor een modaal huisgezin.

Het Vlaams Belang is van oordeel dat een inwoner niet mag gestraft worden voor het feit dat in zijn straat geen riolering bestaat. Dit is in strijd met het gelijkheidsbeginsel omdat uiteindelijk iedereen dezelfde belastingen betaalt. In zekere zin is de gemeente minstens medeverantwoordelijk omdat in het verleden verzuimd werd om riolering aan te leggen. De splitsing van het rioleringsstelsel wordt trouwens opgelegd door de hogere overheid.

Het Vlaams Belang vraagt dan ook dat de gemeente Nevele de subsidie voor de aanleg van een IBA gevoelig optrekt van de huidige 500 € naar de helft van de effectief gemaakte kosten met een maximum van 2.500 €.

 

Info en contact

Olaf EVRARD, Voorzitter Vlaams Belang Afdeling Nevele

Reibroekstraat 48

GSM 0475/73.02.45

Olaf.evrard@telenet.be

16:09 Gepost door Olaf Evrard | Permalink | Commentaren (0) | Tags: olaf evrard, vlaams belang, iba, kostprijs |  Facebook |

Uit 't Pallieterke van 15/06

Een mooi artikel in 't Pallieterke van vandaag over de 'Renaat De Rudderherdenking' van 9 juli 2017. Het Vlaams Genootschap van Nevele (VLAG) is één van de 4 organiserende verenigingen. Ik verleen dan ook graag mijn medewerking aan dit evenement.  Het artikel is van de hand van Hector Van Oevelen, al jarenlang de gewaardeerde huisdichter van 't Pallieterke.

20170615 artikel  t Pallieterke-page-001.jpg

Voor wie dit moeilijk te lezen is, hierbij de volgende link:

20170615 artikel 't Pallieterke.pdf

Ik voeg ook nogmaals het programma bij:

Uitnodiging + programma.docx

Uit Het Laatste Nieuws van 15/06

Nevele

OF ANDERE GEMEENTEN AVONTUUR ZIEN ZITTEN, VALT AF TE WACHTEN

Nevele zoekt (dan toch) fusiepartner

Burgemeester van Nevele, Johan Cornelis. - Gaëtan Regniers
Burgemeester van Nevele, Johan Cornelis. - Gaëtan Regniers

Met enige vertraging gaat nu ook Nevele op zoek naar een fusiepartner. Burgemeester Johan Cornelis (CD&V) kreeg tijdens een vergadering achter gesloten deuren hiervoor groen licht van de politieke partijen. Of andere gemeenten met Nevele in bad willen, is zeer de vraag.

Nevele hield zich eerst afzijdig van een fusie, maar zoekt nu toch een partner om mee samen te werken.
Nevele hield zich eerst afzijdig van een fusie, maar zoekt nu toch een partner om mee samen te werken.

Het zou recht uit een contactadvertentie kunnen komen: 'gemeente 12.000 inw zkt fusiepartner, discretie vereist'. Burgemeester Johan Cornelis (CD&V) zat gisteren met vertegenwoordigers van elke politieke fractie uit de gemeenteraad rond de tafel om een eventuele fusie te bespreken. Alle opties liggen open, maar het moet bovenal discreet gebeuren.Iedereen die rond de tafel zat kreeg de vraag om de lippen op elkaar te houden.

Democratisch

Pas na aandringen wil burgemeester Johan Cornelis meer uitleg geven. "We willen niet de fout maken van collega's uit andere gemeenten die eigengereid zijn opgetreden en nu problemen hebben (Lovendegem, Waarschoot en Zomergem, nvdr.). Wij gaan democratisch te werk. Er is in Nevele boven de partijgrenzen heen een standpunt, nu zien we wel waar we uitkomen."

Het blijft wel de vraag of een besloten vergadering van fractieleiders en voorzitters van politieke partijen zal zorgen voor het gewenste draagvlak. Nog belangrijker is de vraag wie met Nevele in zee wil gaan. De burgemeesters van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem -'de Lieve' werken al jarenlang samen met Nevele in de politiezone Lowazone, maar laten de gemeente bewust links liggen in de fusiegesprekken.

Deinze

Andere buurgemeente Aalter heeft al een uitgewerkt akkoord met Knesselare op zak. Gent is voor geen enkele partij in Nevele aanvaardbaar als fusiepartner. Blijft nog over: Deinze, en dat is ook wat het Vlaams Belang suggereert. "De nieuwe fusiegemeente zou 43.000 inwoners tellen, goed voor een schuldvermindering van 20 miljoen euro. Alleen al daarom is het wenselijk om verkennende gesprekken te organiseren", zeggen provincieraadslid Olaf Evrard uit Nevele en Vlaams parlementslid Ortwin Depoortere uit Deinze.

Dat Nevele naast de meest voor de hand liggende fusie met Lovendegem, Waarschoot en Zomergem grijpt, is volgens Vlaams Belang te wijten aan de figuur van de burgemeester.

Struikelsteen

"In de wandelgangen wordt gefluisterd dat burgemeester Cornelis (CD&V) de belangrijkste struikelsteen is. De fratsen rond de aankoop van de ladderwagen van 643.000 euro en de ambulance van 50.000 euro zonder overleg met de nieuwe brandweerzone Meetjesland, liggen blijkbaar nog steeds zwaar op de maag van de drie burgemeesters. Het kan echter niet zijn dat Nevele uitgesloten wordt van een mogelijke fusie, enkel en alleen omwille van een dergelijk geschil. Hoe dan ook, Nevele is niet gewenst in dit verhaal."

Burgemeester Cornelis zelf wil géén mogelijke fusiepartner noemen. Ook of er überhaupt een fusie komt, wil hij niet bevestigen. "Wij hebben de violen gestemd", klinkt het. "Uit gesprekken met inwoners weet ik dat zij niet negatief staan tegenover een fusie. Als het tot een fusie komt, dan moet dit een verhaal van voordelen zijn, en niet enkel van schuldvermindering. Een mogelijke fusie hangt van veel factoren af. Er is nog heel wat werk voor de boeg, maar ik weet nu in welke richting het kan evolueren", besluit Cornelis

Uit Het Nieuwsblad van 15/06

Vlaams Belang pleit voor fusie Nevele-Deinze

Het Vlaams Belang van Deinze en Nevele willen dat overwogen wordt om Nevele te laten fusioneren met Deinze.

“Het kan echter niet zijn dat de gemeente Nevele uitgesloten wordt van een mogelijke fusie, enkel en alleen omwille van een dergelijk geschil.”

“Voor een goed begrip, het Vlaams Belang spreekt zich zeker niet onvoorwaardelijk uit voor een fusie met Deinze, een mogelijk fusie moet wel gedragen worden door de bevolking.”

Een vrijwillige fusie heeft wel belangrijke financiële voordelen. De nieuwe fusiegemeente zou 43.000 inwoners tellen. De nieuwe fusiegemeente zou 43.000 inwoners tellen. Door het bedrag dat Vlaanderen geeft als schuldvermindering, zou er 20 miljoen euro schuld minder zijn.”

“Alleen al daarom is het wenselijk om verkennende gesprekken te organiseren tussen de gemeente Nevele en de stad Deinze”, besluit het Vlaams Belang. De reactie van Deins burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) is kort: “Op persberichten van het Vlaams Belang geef ik geen commentaar.”

De reactie van de burgemeester van Deinze zegt meer over hem zelf dan over ons ...

14-06-17

Vlaams Belang start opnieuw met marktbezoeken

Het Vlaams Belang schuimt binnenkort opnieuw de regionale markten af met de nieuwe nationale marktfolder "Veel geblaat, weinig wol". U kan deze folder al in primeur lezen door de volgende link aan te klikken.

Marktfolder-VeelGeblaatWeinigWol-internet.pdf

13:53 Gepost door Olaf Evrard | Permalink | Commentaren (0) | Tags: veel geblaat, weinig wol, vlaams belang, markten folder |  Facebook |

Persmededeling Vlaams Belangafdelingen Deinze en Gent

logo+slagzin.jpg

 

 

 

 

 

AFDELINGEN DEINZE EN NEVELE

 

 PERSMEDEDELING

 

Vlaams Belangafdelingen Deinze en Nevele willen verkennende gesprekken over een mogelijke fusie tussen de stad Deinze en de gemeente Nevele

 

Vlaams Belang heeft vernomen dat de burgemeesters van de gemeenten Lovendegem, Waarschoot en Zomergem (allen CD&V) een fusie nastreven. Binnen deze fusie zou geen plaats zijn voor de gemeente Nevele. Deze 4 gemeenten maken nochtans deel uit van de politiezone (LOWAZONE) en de brandweerzone Meetjesland. Nevele zou volgens de burgemeesters niet echt deel uitmaken van het Meetjesland.

In de wandelgangen wordt gefluisterd dat de persoon van burgemeester Cornelis (CD&V) van de gemeente Nevele de belangrijkste struikelsteen zou zijn. De fratsen rond de aankoop van de ladderwagen (643.000 €) en de ambulance (50.000 €) door Nevele zonder voorafgaand overleg met de nieuwe brandweerzone Meetjesland, liggen blijkbaar nog steeds zwaar op de maag van de 3 burgemeesters. Het kan echter niet zijn dat de gemeente Nevele uitgesloten wordt van een mogelijke fusie, enkel en alleen omwille van een dergelijk geschil. Hoe dan ook, Nevele is niet gewenst in dit verhaal. Resten nog als mogelijke partners voor Nevele: Gent of Deinze.

Voor een goed begrip, het Vlaams Belang spreekt zich zeker niet onvoorwaardelijk uit voor een fusie. De kans is echter wel groot dat de Vlaamse overheid in het volgende regeerakkoord fusies tegen 2024 zal verplichten. Daarom is het wenselijk om minstens zelf de markt eens af te tasten.

De gemeente Nevele heeft heel wat historische, geografische, economische, culturele en zelfs sportieve banden met de stad Deinze. Zowel Deinze als Nevele hebben de nodige troeven op het vlak van water-, verblijfs- en landelijk toerisme. Er zijn heel wat KMO-bedrijven en middenstanders actief. Een mogelijk fusie moet wel gedragen worden door de bevolking.

Een vrijwillige fusie heeft belangrijke financiële voordelen: de Vlaamse overheid beloont fuserende gemeenten met de kwijtschelding van 500 euro schuld per inwoner. De nieuwe fusiegemeente zou 43.000 inwoners tellen (Deinze 31.000 inwoners, Nevele 12.000). Het betreft dus een maximale schuldvermindering van 20.000.000 euro, een halvering van de geraamde uitstaande schuld. Alleen al daarom is het wenselijk om verkennende gesprekken te organiseren tussen de gemeente Nevele en de stad Deinze. Een fusiegemeente van 43.000 inwoners heeft duidelijk meer slagkracht door de schaalvergroting (minder maar sterkere politieke mandatarissen, beter gekwalificeerd personeel, meer uitgebreide dienstverlening en faciliteiten allerhande, besparingen op werkingsmiddelen). Burgemeester Vermeulen van Deinze verklaarde eerder niet aan te sturen op een fusie maar wel open te staan voor eventuele gesprekken.

Het Vlaams Belang hoopt dan ook dat het gezond verstand in dit dossier zal zegevieren.

 

Olaf EVRARD                                        Ortwin DEPOORTERE 

Provincieraadslid                                 Vlaams parlementslid

Reibroekstraat 48                                   Zonneschijn 26

9850 Hansbeke                                      9800 Deinze

GSM 0475/73.02.45                               GSM 0496/40.38.18

Olaf.evrard@telenet.be                          ortwin.depoortere@vlaamsbelang.org

12-06-17

Uit de provincieraden ...

In 2016 werd er  in Vlaanderen 936.369 euro subsidies toegekend aan de erkende moskeeën (+8,6%). Het Vlaams Belang liet deze cijfers opvragen via de Vlaamse provincieraden aangezien minister Homans (N-VA) sinds 2016 manifest weigert om deze informatie vrij te geven. Het totale subsidiebedrag van 2016 is het hoogste subsidiebedrag ooit dat werd toegekend aan moskeeën.

Moest u zich soms afvragen wat er zoal met uw belastinggeld gebeurt ...

17:25 Gepost door Olaf Evrard | Permalink | Commentaren (0) | Tags: moskeeën, homans, n-va |  Facebook |