10-07-17

Uit 'Het Laatste Nieuws' van vandaag

Geen riolering, wel subsidie

Het Laatste Nieuws,
Ma. 10 Jul. 2017, Pagina 0
 

Bij gebrek aan riolering moeten de bewoners van de straten Wildedreef en Heiste hun afvalwater laten zuiveren door een individuele behandelingsinstallatie. "De bewoners worden gestraft omdat de gemeente in het verleden verzuimd heeft om riolering aan te leggen", zegt provincieraadslid Olaf Evrard (VB).

 

"De plaatsing van een behandelingsinstallatie kost de bewoners tussen 5.000 en 7.000 euro, afhankelijk van het aantal aansluitingen die moeten worden aangekoppeld. Heel veel geld voor een modaal huisgezin. Wij willen dat de gemeente haar subsidie van 500 euro optrekt naar maximaal 2.500 euro."

"Klopt niet", zegt schepen van Milieu Mia Pynaert (sp.a). "Bewoners krijgen nu al meer dan 2.500 euro. Er is een subsidie van 2.750 euro: 500 van de gemeente en 2.250 euro via Vlaanderen." Dat bewoners 'gestraft'worden door nalatigheid van de gemeente, ontkent Pynaert. "De inwoners mogen hun afvalwater niet ongezuiverd lozen. Zij zijn verplicht aan te sluiten op de riolering of zelf de zuivering te doen via IBA's." (GRG)

10:52 Gepost door Olaf Evrard | Permalink | Commentaren (0) | Tags: olaf evrard, mia pynaert, iba, riolering |  Facebook |

Persmededeling Vlaams Belangfractie Provincie Oost-Vlaanderen

 logo+slagzin.jpg

 

 

 

PROVINCIERAADSFRACTIE

OOST-VLAANDEREN

PERSMEDEDELING

 

VLAAMS BELANG EIST ONTSLAG VAN GEDEPUTEERDE GEERT VERSNICK NA NIEUWE ONTHULLINGEN

 

Oost-Vlaams gedeputeerde Geert Versnick heeft het weeral eens te bont gemaakt. Blijkbaar volstonden zijn reisjes naar China en Vietnam in opdracht van de provincie Oost-Vlaanderen niet voor hem. Hij vond het dan ook nog eens nodig om telkens tussenlandingen te maken in Bangkok (Thaïland) en er te overnachten in een absoluut luxe-hotel, uiteraard op kosten van de Oost-Vlaamse belastingbetaler. Het is hierbij minstens zeer vreemd te noemen dat in die vijf jaar niemand van de deputatie en/of de provinciale administratie over deze feiten gevallen is.

Het Vlaams Belangfractie zal dan ook bij monde van provincieraadslid Olaf Evrard de deputatie ondervragen en (nogmaals) het ontslag eisen van gedeputeerde Versnick. Gedeputeerde Geert Versnick heeft de provincie Oost-Vlaanderen reeds genoeg in een slecht daglicht gesteld.

 

Olaf EVRARD

Reibroekstraat 48

9850 Hansbeke

GSM 0475/73.02.45

Olaf.evrard@telenet.be

Mondelinge vraag provincieraad

Oost-Vlaams gedeputeerde Geert Versnick heeft het weeral eens te bont gemaakt. Blijkbaar volstonden zijn reisjes naar China en Vietnam in opdracht van de provincie Oost-Vlaanderen niet voor hem. Hij vond het dan ook nodig om telkens tussenlandingen te maken in Bangkok (Thaïland) en er telkens te overnachten in een absoluut luxe-hotel, uiteraard op kosten van de Oost-Vlaamse belastingbetaler. Het is minstens zeer vreemd te noemen dat er in die 5 jaar niemand van de deputatie en/of de provinciale administratie over deze feiten gevallen is.

Het Vlaams Belang zal dan ook bij monde van provincieraadslid Olaf Evrard de deputatie ondervragen en (nogmaals) het ontslag eisen van gedeputeerde Versnick.

20170710 MV Olaf Evrard ontslag gedeputeerde Versnick.pdf

 

10:36 Gepost door Olaf Evrard | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geert versnick, olaf evrard, vlaams belang, china, viëtnam |  Facebook |

08-07-17

Leden- en Militantenfeest Vlaams Belang Koepel Gent

Vandaag aanwezig geweest op het braadfeest van Vlaams Belang Koepel Gent, (jaarlijks Leden- en Militantenfeest), samen met een paar militanten van de afdeling Nevele en met een traiteur van Nevele ... ;-)

foto 1.jpg

foto 2.jpg

foto 3.jpg

 

Vlaggen op 11 juli

Wie op dinsdag 11 juli, het Feest van de Vlaamse Gemeenschap, vlagt in Nevele en deelgemeenten, krijgt van de lokale Vlaams Belangmilitanten een kleine attentie aangeboden, boven de partijpolitieke grenzen heen! Vlamingen en Nevelenaars, gewoon doen ...

Afbeeldingen varia 032.jpg

19:54 Gepost door Olaf Evrard | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 11 juli, nevele, vlaggen, vlaams belang |  Facebook |

07-07-17

Geen 11 juliviering door provincie Oost-Vlaanderen

Oost-Vlaanderen feest niet meer op 11 juli

 
De Standaard*,
Vr. 07 Jul. 2017, Pagina 9
 

De provincie Oost-Vlaanderen schrapt de festiviteiten op de Vlaamse feestdag. 'Er kwam bijna geen volk meer.' Ook de andere Vlaamse provincies vieren 11 juli niet langer.

 

Van onze redacteur Bart Brinckman

Brussel. De Vlaams-nationalisten in de Oost-Vlaamse provincieraad, vertegenwoordigd door de N-VA en Vlaams Belang, schreeuwen hun verontwaardiging uit. Uitgerekend onder N-VA-gouverneur Jan Briers verdwijnt dit jaar de traditionele 11 juliviering in de provincie. 'Als Vlaams-nationalistische partij hechten we veel belang aan onze Vlaamse tradities en het herdenken van de Guldensporenslag', laat N-VA-fractieleider Tim Moens weten.

Kaakslag

Ook doorbraak.be, een webstek met Vlaams-nationale inslag, is verbolgen. 'Vlamingen lijken wel genetisch

aangelegd om hun verleden te vergeten. Of te misbruiken. Terwijl er niets mis mee is het verleden te koesteren. En te gedenken', schrijft de oprichter van de site, Karl Drabbe. 'Vlamingen, gedenkt de Slag der Gulden Sporen', strooit hij met een citaat van de 'Wallingantische' koning Albert I nog wat zout in de wonde.

Dat het feest van de Vlaamse Gemeenschap niet wordt gevierd, maar de feestelijkheden naar aanleiding van de eedaflegging van de 'protestantse' Leopold I wel (21 juli), stuit op onbegrip. Voor Drabbe gaat het om de spreekwoordelijke kaakslag aan het adres van de Vlaamse voogdijoverheid. Als Vlaanderen nog een argument zoekt om de provincies af te schaffen, welaan dan.

Spotjes op VRT

Sedert 1973 is 11 juli de officiële feestdag van de Vlaamse Gemeenschap. Ook dit jaar doet de Vlaamse regering er alles aan om het feestgevoel bij de Vlamingen aan te wakkeren, momenteel lopen er ook spotjes op de openbare omroep.

Toch lijkt enige nuance op zijn plaats. Eigenlijk werd de Oost-Vlaamse 11 juliviering vorig jaar al afgeschaft. In de plaats daarvan kwam een bezoek aan de tentoonstelling Voor God en Geld, Gouden Tijd van de Zuidelijke Nederlanden in het Caermersklooster in Gent. Het kwam dan ook goed uit dat de Vlaamse regering uitgerekend die dag naar de

Arteveldestad afzakte. Van de nood werd toen een deugd gemaakt.

Dit jaar rest het grote niets. Gedeputeerde Alexander Vercamer (CD&V) betreurt het, maar wil ­realistisch zijn. 'We hebben diverse formules geprobeerd. Er bestaat nu eenmaal een inflatie aan 11 julivieringen in diverse gemeenten, iets wat ik als flamingant alleen maar kan toejuichen. Maar voor de viering van de provincie daagde nauwelijks nog volk op.'

'Ooit was de provincie Oost-Vlaanderen de eerste om in de 19de eeuw de Vlaamse feestdag te vieren. Nu zijn we de laatste om in de 21ste eeuw ermee te stoppen. De andere provincies gingen ons voor.'

Koninklijke Maatschappijen

Vlaams-nationalisten hebben begrip voor de redenering dat er al heel wat vieringen zijn. Maar als 11 juli sneuvelt, dan mag 21 juli ook voor de bijl gaan.

Vercamer ziet dat anders. 'Vooreerst is 21 juli een feestdag. Bovendien gaan de feestelijkheden gepaard met een officiële uitnodiging, van de gouverneur (de vertegenwoordiger van de regering, red.) aan de gestelde lichamen (de hoogwaardigheidsbekleders van de provincie, red.) om het Te Deum bij te wonen. Nadien hebben we de gewoonte om tijdens een receptie de brevetten “Koninklijke Maatschappij” uit te reiken aan verenigingen die langer dan

vijftig jaar bestaan. Dat evenement brengt wel heel wat volk op de been.'

Bart Brinckman ■

Het Laatste Nieuws van 07/07/2017

"Symbool bij uitstek van Vlaamse Beweging"

Het Laatste Nieuws/Gent-Eeklo-Deinze,
Vr. 07 Jul. 2017, Pagina 19
 

Zondag start het Renaat De Rudderjaar. In zowel Nevele, Evergem als Oostakker wordt de Vlaamsgezinde frontsoldaat met verschillende activiteiten herdacht. "De figuur van Renaat De Rudder is onbesproken, dat maakt van hem bij uitstek een symbool van de Vlaamse Beweging", vindt Olaf Evrard.

 

Honderd jaar geleden sneuvelde Renaat De Rudder aan de IJzer, en dat wordt de volgende maanden uitgebreid herdacht. Nu zondag staat de 11-juliviering volledig in het teken van de 'heldenhulde' voor Renaat De Rudder. Voor het Renaat De Ruddercomité, dat bestaat uit het Vlaams Genootschap Nevele, de Vlaamse Vredesbeweging VOS en de Vrienden van Renaat De Rudder, is het de opstap naar een reeks herdenkingen in Landegem, Evergem, Oostakker en Diksmuide. De jonge Landegemnaar was in 1914 als idealist naar het

front getrokken, maar werd al snel door de realiteit ingehaald. "Hij zette zich in voor zijn medesoldaten, schreef in frontkranten en verzette zich tegen de Franstaligen die de Vlamingen aan het front slecht behandelden", zegt Karel Uyttersprot, jarenlang voorzitter van Voka Oost-Vlaanderen en nu actief in de Vlaamse vredesvereniging VOS.

'De heilige'

Renaat De Rudder werd door zijn strijdmakkers 'de heilige' genoemd, een aura dat tot op vandaag bewaard bleef. "Renaat De Rudder is een onbesproken figuur, dat maakt van hem bij uitstek een symbool van de Vlaamse Beweging", vindt Olaf Evrard.

De viering van zondag, met een optocht, academische zitting, bloemenhulde en acteur Jo Decaluwé die voorleest uit de brieven van Renaat De Rudder, is dan ook niet politiek getint. "We willen de viering helemaal neutraal houden", benadrukt John Caron. "Vlaamse vlaggen mogen tijdens de herdenking, maar politieke symbolen zijn verboden."

Willem Vermandere

In september volgt een tentoonstelling over De Rudder in Ter Kale, waar cursisten van De Kunstgreep werk zullen tentoonstellen dat geïnspireerd is op Renaat De Rudder. Tijdens het najaar volgen bovendien nog diverse lezingen, een optreden van Willem Vermandere en op 16 december -aan de vooravond van Renaat

De Rudders sterfdag- een herdenkingsplechtigheid in de kerk van Landegem.

Ook in Evergem volgt in het najaar een plechtigheid: op 8 oktober aan het Renaat De Ruddermonument in Wippelgem. In Oostakker, waar Renaat De Rudder geboren is, herdenken ze hun beroemde oud-inwoner op 8 december.

In Diksmuide tenslotte zijn er plechtigheden op 11 november en 17 december. "Wij schrijven ons in de bredere oorlogsherdenkingen die al sinds 2014 aan de gang zijn", zegt Karel Uyttersprot.. "Maar in die herdenkingen is er naar mijn aanvoelen te weinig plaats is voor de Vlaamse eisen die aan de IJzer zijn ontstaan. Daar ligt de kiem van de politieke Vlaamse Beweging, en dat willen we onder de aandacht brengen."

GAËTAN REGNIERS ■