06-06-17

Provinciale Commissie Ruimtelijke Ordening

Vandaag was ik als provincieraadslid  aanwezig op de PROCORO (Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening). De politieke fracties mogen wel  deelnemen aan de debatten maar hebben geen stemrecht.

Het nieuw (en sinds lang verwachte) Gemeentelijk Structuurplan van Nevele was één van de (zwaarste) agendapunten. Schepen van Ruimtelijke Ordening Mia Pynaert was (vreemd genoeg) verontschuldigd en liet zich vervangen door schepen Freddy Bertin.

Maar blijkbaar was er iets misgelopen met de communicatie tussen het schepencollege en mevrouw Annelies De Clercq, ruimtelijk planner van Veneco die het plan heeft ontworpen/begeleid. Het was de bedoeling dat zij het nieuwe Gemeentelijk Structuurplan zou toelichten aan de PROCORO. Pijnlijk moment voor schepen Bertin die met rode kaken moest mededelen dat mevr. De Clercq niet zou komen opdagen als gevolg van een miscommunicatie. Derhalve moest hij vragen om het punt te verdagen naar de eerstvolgende vergadering van de PROCORO. Het GRS van Nevele zal dus vermoedelijk pas in september opnieuw op de agenda van de PROCORO staan …

De gemeente Nevele? Het is altijd een beetje Comedy Capers ...

02-06-17

100 jaar geleden sneuvelde Renaat De Rudder

 

20170709 Renaat De Rudder.jpg

Grafzerk.png

monument Renaat De Rudder Landegem.jpg

Herdenking “100 jaar geleden sneuvelde Renaat De Rudder”

ZONDAG 9 JULI 2017

10u00: onthaal met koffie in Foyer van De Klaproos (Stationsstraat 20 te 9850 Landegem).

10u30: Academische zitting met als gastsprekers Guido Moons (verantwoordelijke Kenniscentrum VVB) en Bart De Valck (voorzitter Vlaamse Volksbeweging). Muzikale intermezzo’s door het duo Marc De Clercq en Jan Colpaert.

11u30: Stoet naar het monument van Renaat De Rudder (Vosselarestraat te 9850 Landegem) – met de medewerking van Harmonie Concordia (Waarschoot). Vlaamse vlaggen zijn uiteraard welkom, partijpolitieke vlaggen niet..

11u45: Onthaal door John Caron, toespraak Karel Uyttersprot namens VOS.

12u00: Acteur Jo Decaluwe leest voor uit de brieven van Renaat De Rudder aan zijn geliefde moeder.

12u20: Vlaams-nationaal dichter Roni Ranke leest zijn gedicht "Renaat De Rudder" voor.

Aansluitend bloemenhulde door een aantal verenigingen en zingen van ‘Het Gebed voor het Vaderland’ en ‘De Vlaamse Leeuw’. Daarna keren we terug naar Het Foyer waar de organisatie jullie graag een drankje aanbiedt.

Deze hulde werd ingericht boven de partijpolitieke grenzen heen. De organiserende verenigingen zijn: Het Renaat De Ruddercomité, De Vrienden van Renaat De Rudder, VLAG (Vlaams Genootschap Nevele) en VOS.

Contacten:

  • Raf Walgraeve, Nevelestraat 38, 9850 Hansbeke, 09/371.71.82
  • John Caron, Rysseveldstraat 1 te 9850 Vosselare, 0475/37.05.11, johncaron@telenet.be
  • Olaf Evrard, Reibroekstraat 48, 9850 Hansbeke, 0475/73.02.45, olaf.evrard@telenet.be

01-06-17

Het Nieuwsblad van 31 mei 2017

Nieuw overleg over ‘doodlopend fietspad’. Eerstdaags onderhandelingen met Natuur en Bos over strook ’waardevol bosgebied’

Fietsers moeten het traject Nevele-Meigem afleggen op de rijweg. Rechts is de strook die door Natuur en Bos wordt omschreven als ‘waardevol bosgebied’. Foto: credit

 Nevele / Deinze

Er komt een nieuw gesprek over de mogelijke doortrekking van het fietspad langs Vaart Links in Meigem. Dat stopt nu plots op enkele meters van de gemeentegrens van Nevele. Een strook waardevol bosgebied is de spelbreker. “Al lijkt dat meer op een ordinaire berm”, klinkt het bij Olaf Evrard (Vlaams Belang).

Om het fietspad tot in Nevele te krijgen moet eerst stevig onderhandeld worden, aldus gedeputeerde Peter Hertog.

Het ‘doodlopende fietspad’ verbindt het centrum van Deinze met deelgemeente Meigem langs Vaart Links. Eens in Meigem stopt het fietspad en is van een vrijliggend fietspad richting Nevele geen spoor meer terug te vinden.

Maar daar komt straks misschien toch verandering in. De Nevelse oppositiepartij Nieuw Nevele kaartte het punt al aan op de gemeenteraad, maar toen was te horen dat er geen nood was aan een extra fietspad. “Aan de overzijde langs Vaart Rechts ligt een fietspad dat Nevele met Deinze verbindt”, klonk het bij schepen van Mobiliteit Freddy Bertin (N-VA).

Maar blijkbaar nam de gemeente nu toch opnieuw contact op met de provincie Oost-Vlaanderen. Dat bleek uit een antwoord op een vraag van Nevels provincieraadslid Olaf Evrard (Vlaams Belang). Het fietspad tot Meigem werd namelijk gerealiseerd met Oost-Vlaams geld.

“Het is de gemeente die telkens de grond moet voorzien en wij gaan dan over tot de aanleg”, zegt gedeputeerde Peter Hertog (SP.A). “In het geval van Nevele waren er enkele punten die de doortrekking niet dringend maakten. Zo is er inderdaad het fietspad aan de overzijde, maar samen met ons wordt ook gewerkt aan de fietssnelweg langs de spoorlijn.”

Privé-eigendommen

“Tenslotte is het traject naar Nevele niet zo evident als dat van Deinze naar Meigem. Het fietspad zou door een waardevol bosgebied moeten en ook over enkele privé-eigendommen. Er moet dus redelijk wat onderhandeld worden, bijvoorbeeld met Natuur en Bos”, zegt Hertog.

Dat waardevol bosgebied doet bij Evrard de wenkbrauwen fronsen. “U zou eens ter plekke moeten gaan, gedeputeerde. Die strook is niets meer dan een ordinaire berm.”

Niet wachten

Dat het fietspad nu doodloopt is volgens de gedeputeerde makkelijk te verklaren. “Moesten we gewacht hebben tot alle onderhandelingen afgelopen waren voor de doortrekking tot in Nevele, dan lag het fietspad tot in Meigem er nog niet.” Hoe moeilijk de doortrekking naar Nevele ook is, toch volgt eerstdaags een nieuw overleg tussen de provincie, de gemeente, Natuur en Bos en Waterwegen en Zeekanaal.

28-05-17

E.H. Daniël Evrard

Op Hemelvaartsdag exact 25 jaar geleden verloren mijn oom E.H. Daniël en pastoraal werkster Riet Nonneman beiden het leven in een verkeersongeval in Waregem. Mijn oom was stichter en bezieler van Jonge Kerk, oud-leraar aan het college van Sint-Niklaas, medewerker van de Bouworde, Kerk in Nood, Oostpriesterhulp (opgericht door E.P. Werenfried van Straaten), aalmoezenier van de gevangenis te Dendermonde en aalmoezenier van het Oud Begijnhof in Dendermonde. Hij startte ook de Dendermondse Begijnhoffeesten op met het doel dit christelijk cultureel erfgoed te restaureren en nieuw leven in te blazen.

Gisteren vond er een herdenkingsmis plaats in een bomvolle St.-Gillis Binnenkerk in Dendermonde. De mis werd instrumentaal en muzikaal opgeluisterd door een aantal leden van Jonge Kerk. Eén van mijn andere ooms E.P. Willem Evrard ging mee de mis voor, samen met 4 andere priesters. Daarna volgde een koffietafel met ruim 105 aanwezigen in de Mariakring. Een gelegenheid om nog eens een aantal van mijn vele neven en nichten terug te zien en wat nieuwtjes uit te wisselen (helaas ook een aantal minder goede, wij worden immers allemaal een dagje ouder ... ).

22-05-17

Kleindochter Margot

20170521 Margot en Tuurken.jpg

Margot met haar boezemvriendje Tuurken. Ze heeft de halster zelf gemaakt!

20170521 Margot.jpg

21:49 Gepost door Olaf Evrard | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-05-17

De aftrap voor de kiesstrijd in Nevele is gegeven

Belangrijk maar niet echt verrassend politiek nieuws in Nevele. De N-VA en Nieuw Nevele vormen een kartel voor de verkiezingen van 2018 en stappen samen naar de kiezer. Ze zullen blijkbaar wel twee aparte fracties vormen. Politiek rechts verenigt zich in Nevele, waarbij feestelijk voorbij gegaan wordt aan het feit dat er in Nevele nog een rechtse partij bestaat (de enige echte trouwens laughing). Bepaalde partijen zijn in theorie tegen het cordon sanitaire maar in de praktijk wordt het toch maar toegepast. "Tussen droom en daad staan wetten in de weg, en praktische bezwaren ... " (Willem Elsschot, Het Huwelijk).

Samen hopen ze de grootste politieke partij van Nevele te worden (1 + 1 is echter niet noodzakelijk gelijk aan 3). Maar ook dat levert geen zekerheid op omtrent een mogelijke deelname aan het beleid. Hoe dan ook zal de sleutel van de nieuwe coalitie in handen van de CD&V liggen, tenzij die een optater van jewelste zouden krijgen. De relatie tussen de drie meerderheidspartijen CD&V, N-VA en sp.a is al een hele tijd zwaar vertroebeld. Het is duidelijk dat de CD&V en de sp.a zich ook aan elkaar hebben vastgeklonken. Vraag is dus welk blok het zal halen: links (CD&V + sp.a) of rechts (Nieuw Nevele + N-VA). Misschien zal één van de kleinere partijen (Open Vld, Vlaams Belang en Groen) in het midden van het politieke bed komen te liggen en op die manier een bepalende rol spelen.

Het meest hallucinante aan heel dit verhaal was de melding dat deze drie partijen bij het aantreden van de coalitie meteen een akkoord gesloten hadden om minstens twaalf jaar aan de macht te blijven. Je kent dat verkoopargument wel: er dienen zich een aantal grote projecten aan en dat duurt twee legislaturen om die te realiseren, bla bla bla ... Maar dergelijke voorakkoorden zijn duidelijk niet rechtsgeldig. Of hoe de kiezer nog voor de verkiezingen al bedrogen wordt ...

Lees meer...

15:04 Gepost door Olaf Evrard | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-va, nieuw nevele, sp.a, vlaams belang, open vld, groen, cd&v |  Facebook |

Fusiegesprekken tussen Lovendegem, Waarschoot en Zomergem

Vandaag raakte bekend dat de gemeenten Lovendegem, Waarschoot en Zomergem fusiegesprekken zullen opstarten (Toekomstproject De Lieve). Deze gemeenten willen het hart van het Meetjesland vormen. Niet geheel toevallig drie gemeenten waar een CD&V-burgemeester de plak zwaait. De fusie zou als resultaat hebben dat de Vlaamse Gemeenschap 500 euro schuld per inwoner zou overnemen. Dat levert de riante som op van 12.500.000 euro op. Een niet te versmaden cadeau met een ferme strik errond. Bovendien zou het aantal politieke mandaten serieus dalen: van 59 gemeenteraadsleden naar 29, van 15 schepenen naar maximum 8 en van 3 burgemeesters naar 1. Meteen ligt er ook een parlementair zitje klaar voor één van de lokale CD&V-mandatarissen.

Meteen rijst de vraag waarom Nevele (toch ook lid van de politiezone LOWAZONE en eveneens een CD&V-burgemeester) niet bij de gesprekken betrokken wordt. Naar verluidt zijn vier partners te veel. De CD&V ziet ook een meer natuurlijke verbinding van de drie gemeenten in het centrum van het Meetjesland. Bovendien zou Nevele meer aanleunen bij Deinze.

Vreemd toch dat Nevele niet bij deze gesprekken betrokken wordt. Misschien is onze burgemeester niet langer welkom in die drie gemeenten na al zijn perikelen rond de brandweerwagen en ambulance in de nieuw opgerichte brandweerzone? Of waren een aantal leden van het schepencollege niet langer zeker van hun zitje? Wie zal het zeggen? In de toekomst zullen er met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid noodgedwongen fusies tot stand gebracht worden. Het was beter geweest dat het Nevelse gemeentebestuur eerst eens de politieke markt had afgetast. Nu worden de mogelijkheden uiteindelijk sterk beperkt: Deinze of Gent. Niet dat ik hier pleit voor een fusie maar je moet wel rekening houden met die mogelijkheid. Ik houd mijn hart vast dat er een fusie zou komen met de stad Gent ... Niemand zit te wachten op een rood-groene dictatuur in Nevele.

14:46 Gepost door Olaf Evrard | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nevele, deinze, gent, lovendegem, zomergem, waarschoot |  Facebook |