19-06-17

Sinksenstoet (Nevels Feestcomité Niet Versaegen, 28/05/2017)

Op zondag 28 mei trok de Nevelse Sinksenstoet uit met als thema "stripfiguren'.  Het weer was opnieuw schitterend en er waren heel wat kijklustigen. De organisatie (onder impuls van voorzitter en duivel-doe-het-al Filip Vervaeke) oogde opnieuw fraai, maar persoonlijk vond ik dat het aantal deelnemers aan zowel de reclamestoet als de eigenlijk stoet nogal aan de lage kant was. Misschien moeten de talrijke verenigingen van de andere Nevelse deelgemeenten wat nadrukkelijker aangesproken worden.

IMG_20170604_160117.jpg

IMG_20170604_160147.jpg

IMG_20170604_160152.jpg

IMG_20170604_160209.jpg

IMG_20170604_160250.jpg

IMG_20170604_160351.jpg

IMG_20170604_160351.jpg

IMG_20170604_160418.jpg

IMG_20170604_160438.jpg

IMG_20170604_160554.jpg

IMG_20170604_160645.jpg

IMG_20170604_160736.jpg

IMG_20170604_160750.jpg

IMG_20170604_160832.jpg

IMG_20170604_160912.jpg

IMG_20170604_161010.jpg

IMG_20170604_161018.jpg

IMG_20170604_161115.jpg

IMG_20170604_161230.jpg

IMG_20170604_161239.jpg

IMG_20170604_161320.jpg

IMG_20170604_161356.jpg

IMG_20170604_161413.jpg

IMG_20170604_161528.jpg

IMG_20170604_161531.jpg

IMG_20170604_161548.jpg

IMG_20170604_162217.jpg

IMG_20170604_162236.jpg

IMG_20170604_162454.jpg

IMG_20170604_192534.jpg

 

Schrijver Erwin Mortier ereburger van Nevele

Gisteren werd de internationaal gelauwerde en bejubelde Vlaamse schrijver Erwin Mortier ereburger van de gemeente Nevele. Erwin werd geboren en getogen in Hansbeke en heeft naar eigen zeggen goede herinneringen aan zijn geboortedorp. Ik ken zijn familie vrij goed (zij woonden in de Reibroekstraat en in het Klooster in het dorp, de 5 kinderen waren lid van de Chiro net als ikzelf). In feite heb ik Erwin het minst goed gekend, hij was een schuchtere en tengere jongen (en oogt nog steeds zo). Zijn grootvader Astère was medestichter en bestuurslid van FC De Blijvers. Zijn grootmoeder Maria heb ik trouwens zeer goed gekend. Zij was een gerenommeerde naaister en heeft ook het trouwkleed van mijn echtgenote gemaakt. Haar echtgenoot en zijzelf kwamen uit een echt Vlaams nest. Ik trok jarenlang, toen Maria weduwe geworden was en zolang zij nog goed te been was, samen met haar naar de IJzerbedevaart en naar de eerste IJzerwakes. Erwin's eerste boek is trouwens gebaseerd op de figuur van haar broer Marcel die sneuvelde aan het Oostfront.

Politicus Karel De Gucht en zijn echtgenote Mireille (rijkelijk te laat voor de uitreiking), strafpleiter Walter Van Steenbrugge,  de weduwe van Hugo Claus, journalist Yves Desmet, zijn Amsterdamse uitgever en zijn echtgenoot (en radiomaker) Lieven Vandenhaute waren enkele van de bekende mensen die gisteren aanwezig waren in 'De Klaproos' in Landegem.

Ik vond het  wel jammer dat niet eens de helft van de zaal gevuld was. Blijkbaar hadden een aantal mensen zich laten verontschuldigen. Buiten de familieleden en de schaarse genodigden was er quasi niemand van Hansbeke aanwezig. Ik sprak schepen Pynaert hierover aan en zij repliceerde nogal bitsig (met een afkeurende blik richting schepen Bertin) dat er in het schepencollege beslist was dat er niet teveel mensen mochten worden uitgenodigd. Zelfs over dergelijke futiliteiten raken ze het in Nevele niet eens ... Nog een opvallend gegeven: van de gemeenteraad waren er slechts 9 (van de 21) leden aanwezig: burgemeester Johan Cornelis, schepenen Marleen Vanlerberghe, Ann Lambrecht, Freddy Bertin en Jan Pauwels, voorzitter van de gemeenteraad Hilde Langeraert en raadsleden Fernand Neerman en  Filip Vervaeke.  Van de OCMW-raad (7) niemand. Je vraagt je soms af waarom die mensen zo graag in die raden zitten. Alleszins niet om hun gemeente te vertegenwoordigen bij dergelijke belangrijke momenten. Een dikke blaam voor de afwezigen! 

IMG_20170618_161637.jpg

IMG_20170618_161721.jpg

IMG_20170618_163219.jpg

15-06-17

Persmededeling over de hoge kostprijs installatie IBA's

logo+slagzin.jpg

 

 

PERSMEDEDELING VLAAMS BELANG NEVELE

 

VERPLICHTE INSTALLATIE IBA KOST

DE BETROKKEN BURGER MINSTENS 5.000 EURO

In de Nevelse deelgemeente Landegem zijn de bewoners van de straten ‘Wildedreef’ en ‘Heiste’ misnoegd. De woningen daar zijn niet aangesloten op het rioleringsnet, eenvoudigweg omdat daar geen riolering bestaat. In Heiste loopt het afvalwater in een gracht, in de Wildedreef is er zelfs geen gracht. Hetzelfde probleem doet zich ook voor in andere zogenaamde ‘woonkorrels’ in Nevele.

Het blijkt noch ecologisch noch economisch rendabel te zijn om alle woningen in landelijk gebied aan te sluiten op de riolering. Dus moet een IBA of individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater het huishoudelijk afvalwater zuiveren.

De gemeente Nevele heeft ervoor gekozen om de individuele zuivering collectief aan te pakken. De bewoners kunnen, indien gewenst, FARYS inschakelen voor de aankoop, de plaatsing en het onderhoud van deze IBA’s. De verplichting om een IBA te plaatsen op je privédomein, staat vermeld in de bouwvergunning. Daarnaast pakken FARYS en de gemeente de individuele zuivering ook planmatig aan. Je wordt dan gecontacteerd door FARYS om een IBA te plaatsen zonder dat je een bouwvergunning hebt aangevraagd. De gemeente Nevele betaalt de afkoppeling en geeft een subsidie van 500 €. De burger kan zelf een dergelijke IBA plaatsen maar moet dezelfde norm halen (wat in de praktijk quasi onmogelijk is). In feite komt het er op neer dat FARYS een monopolie heeft wat de prijszetting stevig verstoort.

De bewoners werden intussen gecontacteerd. Nu blijkt dat de eigen inbreng kan oplopen tussen de 5.000 en 7.000 €. Dit hangt af van het aantal aansluitingen die moeten aangekoppeld worden (bijvoorbeeld keuken, badkamer, wasmachine, … ). Heel veel geld voor een modaal huisgezin.

Het Vlaams Belang is van oordeel dat een inwoner niet mag gestraft worden voor het feit dat in zijn straat geen riolering bestaat. Dit is in strijd met het gelijkheidsbeginsel omdat uiteindelijk iedereen dezelfde belastingen betaalt. In zekere zin is de gemeente minstens medeverantwoordelijk omdat in het verleden verzuimd werd om riolering aan te leggen. De splitsing van het rioleringsstelsel wordt trouwens opgelegd door de hogere overheid.

Het Vlaams Belang vraagt dan ook dat de gemeente Nevele de subsidie voor de aanleg van een IBA gevoelig optrekt van de huidige 500 € naar de helft van de effectief gemaakte kosten met een maximum van 2.500 €.

 

Info en contact

Olaf EVRARD, Voorzitter Vlaams Belang Afdeling Nevele

Reibroekstraat 48

GSM 0475/73.02.45

Olaf.evrard@telenet.be

16:09 Gepost door Olaf Evrard | Permalink | Commentaren (0) | Tags: olaf evrard, vlaams belang, iba, kostprijs |  Facebook |

Uit 't Pallieterke van 15/06

Een mooi artikel in 't Pallieterke van vandaag over de 'Renaat De Rudderherdenking' van 9 juli 2017. Het Vlaams Genootschap van Nevele (VLAG) is één van de 4 organiserende verenigingen. Ik verleen dan ook graag mijn medewerking aan dit evenement.  Het artikel is van de hand van Hector Van Oevelen, al jarenlang de gewaardeerde huisdichter van 't Pallieterke.

20170615 artikel  t Pallieterke-page-001.jpg

Voor wie dit moeilijk te lezen is, hierbij de volgende link:

20170615 artikel 't Pallieterke.pdf

Ik voeg ook nogmaals het programma bij:

Uitnodiging + programma.docx

Uit Het Laatste Nieuws van 15/06

Nevele

OF ANDERE GEMEENTEN AVONTUUR ZIEN ZITTEN, VALT AF TE WACHTEN

Nevele zoekt (dan toch) fusiepartner

Burgemeester van Nevele, Johan Cornelis. - Gaëtan Regniers
Burgemeester van Nevele, Johan Cornelis. - Gaëtan Regniers

Met enige vertraging gaat nu ook Nevele op zoek naar een fusiepartner. Burgemeester Johan Cornelis (CD&V) kreeg tijdens een vergadering achter gesloten deuren hiervoor groen licht van de politieke partijen. Of andere gemeenten met Nevele in bad willen, is zeer de vraag.

Nevele hield zich eerst afzijdig van een fusie, maar zoekt nu toch een partner om mee samen te werken.
Nevele hield zich eerst afzijdig van een fusie, maar zoekt nu toch een partner om mee samen te werken.

Het zou recht uit een contactadvertentie kunnen komen: 'gemeente 12.000 inw zkt fusiepartner, discretie vereist'. Burgemeester Johan Cornelis (CD&V) zat gisteren met vertegenwoordigers van elke politieke fractie uit de gemeenteraad rond de tafel om een eventuele fusie te bespreken. Alle opties liggen open, maar het moet bovenal discreet gebeuren.Iedereen die rond de tafel zat kreeg de vraag om de lippen op elkaar te houden.

Democratisch

Pas na aandringen wil burgemeester Johan Cornelis meer uitleg geven. "We willen niet de fout maken van collega's uit andere gemeenten die eigengereid zijn opgetreden en nu problemen hebben (Lovendegem, Waarschoot en Zomergem, nvdr.). Wij gaan democratisch te werk. Er is in Nevele boven de partijgrenzen heen een standpunt, nu zien we wel waar we uitkomen."

Het blijft wel de vraag of een besloten vergadering van fractieleiders en voorzitters van politieke partijen zal zorgen voor het gewenste draagvlak. Nog belangrijker is de vraag wie met Nevele in zee wil gaan. De burgemeesters van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem -'de Lieve' werken al jarenlang samen met Nevele in de politiezone Lowazone, maar laten de gemeente bewust links liggen in de fusiegesprekken.

Deinze

Andere buurgemeente Aalter heeft al een uitgewerkt akkoord met Knesselare op zak. Gent is voor geen enkele partij in Nevele aanvaardbaar als fusiepartner. Blijft nog over: Deinze, en dat is ook wat het Vlaams Belang suggereert. "De nieuwe fusiegemeente zou 43.000 inwoners tellen, goed voor een schuldvermindering van 20 miljoen euro. Alleen al daarom is het wenselijk om verkennende gesprekken te organiseren", zeggen provincieraadslid Olaf Evrard uit Nevele en Vlaams parlementslid Ortwin Depoortere uit Deinze.

Dat Nevele naast de meest voor de hand liggende fusie met Lovendegem, Waarschoot en Zomergem grijpt, is volgens Vlaams Belang te wijten aan de figuur van de burgemeester.

Struikelsteen

"In de wandelgangen wordt gefluisterd dat burgemeester Cornelis (CD&V) de belangrijkste struikelsteen is. De fratsen rond de aankoop van de ladderwagen van 643.000 euro en de ambulance van 50.000 euro zonder overleg met de nieuwe brandweerzone Meetjesland, liggen blijkbaar nog steeds zwaar op de maag van de drie burgemeesters. Het kan echter niet zijn dat Nevele uitgesloten wordt van een mogelijke fusie, enkel en alleen omwille van een dergelijk geschil. Hoe dan ook, Nevele is niet gewenst in dit verhaal."

Burgemeester Cornelis zelf wil géén mogelijke fusiepartner noemen. Ook of er überhaupt een fusie komt, wil hij niet bevestigen. "Wij hebben de violen gestemd", klinkt het. "Uit gesprekken met inwoners weet ik dat zij niet negatief staan tegenover een fusie. Als het tot een fusie komt, dan moet dit een verhaal van voordelen zijn, en niet enkel van schuldvermindering. Een mogelijke fusie hangt van veel factoren af. Er is nog heel wat werk voor de boeg, maar ik weet nu in welke richting het kan evolueren", besluit Cornelis

Uit Het Nieuwsblad van 15/06

Vlaams Belang pleit voor fusie Nevele-Deinze

Het Vlaams Belang van Deinze en Nevele willen dat overwogen wordt om Nevele te laten fusioneren met Deinze.

“Het kan echter niet zijn dat de gemeente Nevele uitgesloten wordt van een mogelijke fusie, enkel en alleen omwille van een dergelijk geschil.”

“Voor een goed begrip, het Vlaams Belang spreekt zich zeker niet onvoorwaardelijk uit voor een fusie met Deinze, een mogelijk fusie moet wel gedragen worden door de bevolking.”

Een vrijwillige fusie heeft wel belangrijke financiële voordelen. De nieuwe fusiegemeente zou 43.000 inwoners tellen. De nieuwe fusiegemeente zou 43.000 inwoners tellen. Door het bedrag dat Vlaanderen geeft als schuldvermindering, zou er 20 miljoen euro schuld minder zijn.”

“Alleen al daarom is het wenselijk om verkennende gesprekken te organiseren tussen de gemeente Nevele en de stad Deinze”, besluit het Vlaams Belang. De reactie van Deins burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) is kort: “Op persberichten van het Vlaams Belang geef ik geen commentaar.”

De reactie van de burgemeester van Deinze zegt meer over hem zelf dan over ons ...

14-06-17

Vlaams Belang start opnieuw met marktbezoeken

Het Vlaams Belang schuimt binnenkort opnieuw de regionale markten af met de nieuwe nationale marktfolder "Veel geblaat, weinig wol". U kan deze folder al in primeur lezen door de volgende link aan te klikken.

Marktfolder-VeelGeblaatWeinigWol-internet.pdf

13:53 Gepost door Olaf Evrard | Permalink | Commentaren (0) | Tags: veel geblaat, weinig wol, vlaams belang, markten folder |  Facebook |