14-06-17

Persmededeling Vlaams Belangafdelingen Deinze en Gent

logo+slagzin.jpg

 

 

 

 

 

AFDELINGEN DEINZE EN NEVELE

 

 PERSMEDEDELING

 

Vlaams Belangafdelingen Deinze en Nevele willen verkennende gesprekken over een mogelijke fusie tussen de stad Deinze en de gemeente Nevele

 

Vlaams Belang heeft vernomen dat de burgemeesters van de gemeenten Lovendegem, Waarschoot en Zomergem (allen CD&V) een fusie nastreven. Binnen deze fusie zou geen plaats zijn voor de gemeente Nevele. Deze 4 gemeenten maken nochtans deel uit van de politiezone (LOWAZONE) en de brandweerzone Meetjesland. Nevele zou volgens de burgemeesters niet echt deel uitmaken van het Meetjesland.

In de wandelgangen wordt gefluisterd dat de persoon van burgemeester Cornelis (CD&V) van de gemeente Nevele de belangrijkste struikelsteen zou zijn. De fratsen rond de aankoop van de ladderwagen (643.000 €) en de ambulance (50.000 €) door Nevele zonder voorafgaand overleg met de nieuwe brandweerzone Meetjesland, liggen blijkbaar nog steeds zwaar op de maag van de 3 burgemeesters. Het kan echter niet zijn dat de gemeente Nevele uitgesloten wordt van een mogelijke fusie, enkel en alleen omwille van een dergelijk geschil. Hoe dan ook, Nevele is niet gewenst in dit verhaal. Resten nog als mogelijke partners voor Nevele: Gent of Deinze.

Voor een goed begrip, het Vlaams Belang spreekt zich zeker niet onvoorwaardelijk uit voor een fusie. De kans is echter wel groot dat de Vlaamse overheid in het volgende regeerakkoord fusies tegen 2024 zal verplichten. Daarom is het wenselijk om minstens zelf de markt eens af te tasten.

De gemeente Nevele heeft heel wat historische, geografische, economische, culturele en zelfs sportieve banden met de stad Deinze. Zowel Deinze als Nevele hebben de nodige troeven op het vlak van water-, verblijfs- en landelijk toerisme. Er zijn heel wat KMO-bedrijven en middenstanders actief. Een mogelijk fusie moet wel gedragen worden door de bevolking.

Een vrijwillige fusie heeft belangrijke financiële voordelen: de Vlaamse overheid beloont fuserende gemeenten met de kwijtschelding van 500 euro schuld per inwoner. De nieuwe fusiegemeente zou 43.000 inwoners tellen (Deinze 31.000 inwoners, Nevele 12.000). Het betreft dus een maximale schuldvermindering van 20.000.000 euro, een halvering van de geraamde uitstaande schuld. Alleen al daarom is het wenselijk om verkennende gesprekken te organiseren tussen de gemeente Nevele en de stad Deinze. Een fusiegemeente van 43.000 inwoners heeft duidelijk meer slagkracht door de schaalvergroting (minder maar sterkere politieke mandatarissen, beter gekwalificeerd personeel, meer uitgebreide dienstverlening en faciliteiten allerhande, besparingen op werkingsmiddelen). Burgemeester Vermeulen van Deinze verklaarde eerder niet aan te sturen op een fusie maar wel open te staan voor eventuele gesprekken.

Het Vlaams Belang hoopt dan ook dat het gezond verstand in dit dossier zal zegevieren.

 

Olaf EVRARD                                        Ortwin DEPOORTERE 

Provincieraadslid                                 Vlaams parlementslid

Reibroekstraat 48                                   Zonneschijn 26

9850 Hansbeke                                      9800 Deinze

GSM 0475/73.02.45                               GSM 0496/40.38.18

Olaf.evrard@telenet.be                          ortwin.depoortere@vlaamsbelang.org

12-06-17

Uit de provincieraden ...

In 2016 werd er  in Vlaanderen 936.369 euro subsidies toegekend aan de erkende moskeeën (+8,6%). Het Vlaams Belang liet deze cijfers opvragen via de Vlaamse provincieraden aangezien minister Homans (N-VA) sinds 2016 manifest weigert om deze informatie vrij te geven. Het totale subsidiebedrag van 2016 is het hoogste subsidiebedrag ooit dat werd toegekend aan moskeeën.

Moest u zich soms afvragen wat er zoal met uw belastinggeld gebeurt ...

17:25 Gepost door Olaf Evrard | Permalink | Commentaren (0) | Tags: moskeeën, homans, n-va |  Facebook |

06-06-17

Provinciale Commissie Ruimtelijke Ordening

Vandaag was ik als provincieraadslid  aanwezig op de PROCORO (Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening). De politieke fracties mogen wel  deelnemen aan de debatten maar hebben geen stemrecht.

Het nieuw (en sinds lang verwachte) Gemeentelijk Structuurplan van Nevele was één van de (zwaarste) agendapunten. Schepen van Ruimtelijke Ordening Mia Pynaert was (vreemd genoeg) verontschuldigd en liet zich vervangen door schepen Freddy Bertin.

Maar blijkbaar was er iets misgelopen met de communicatie tussen het schepencollege en mevrouw Annelies De Clercq, ruimtelijk planner van Veneco die het plan heeft ontworpen/begeleid. Het was de bedoeling dat zij het nieuwe Gemeentelijk Structuurplan zou toelichten aan de PROCORO. Pijnlijk moment voor schepen Bertin die met rode kaken moest mededelen dat mevr. De Clercq niet zou komen opdagen als gevolg van een miscommunicatie. Derhalve moest hij vragen om het punt te verdagen naar de eerstvolgende vergadering van de PROCORO. Het GRS van Nevele zal dus vermoedelijk pas in september opnieuw op de agenda van de PROCORO staan …

De gemeente Nevele? Het is altijd een beetje Comedy Capers ...

02-06-17

100 jaar geleden sneuvelde Renaat De Rudder

 

20170709 Renaat De Rudder.jpg

Grafzerk.png

monument Renaat De Rudder Landegem.jpg

Herdenking “100 jaar geleden sneuvelde Renaat De Rudder”

ZONDAG 9 JULI 2017

10u00: onthaal met koffie in Foyer van De Klaproos (Stationsstraat 20 te 9850 Landegem).

10u30: Academische zitting met als gastsprekers Guido Moons (verantwoordelijke Kenniscentrum VVB) en Bart De Valck (voorzitter Vlaamse Volksbeweging). Muzikale intermezzo’s door het duo Marc De Clercq en Jan Colpaert.

11u30: Stoet naar het monument van Renaat De Rudder (Vosselarestraat te 9850 Landegem) – met de medewerking van Harmonie Concordia (Waarschoot). Vlaamse vlaggen zijn uiteraard welkom, partijpolitieke vlaggen niet..

11u45: Onthaal door John Caron, toespraak Karel Uyttersprot namens VOS.

12u00: Acteur Jo Decaluwe leest voor uit de brieven van Renaat De Rudder aan zijn geliefde moeder.

12u20: Vlaams-nationaal dichter Roni Ranke leest zijn gedicht "Renaat De Rudder" voor.

Aansluitend bloemenhulde door een aantal verenigingen en zingen van ‘Het Gebed voor het Vaderland’ en ‘De Vlaamse Leeuw’. Daarna keren we terug naar Het Foyer waar de organisatie jullie graag een drankje aanbiedt.

Deze hulde werd ingericht boven de partijpolitieke grenzen heen. De organiserende verenigingen zijn: Het Renaat De Ruddercomité, De Vrienden van Renaat De Rudder, VLAG (Vlaams Genootschap Nevele) en VOS.

Contacten:

  • Raf Walgraeve, Nevelestraat 38, 9850 Hansbeke, 09/371.71.82
  • John Caron, Rysseveldstraat 1 te 9850 Vosselare, 0475/37.05.11, johncaron@telenet.be
  • Olaf Evrard, Reibroekstraat 48, 9850 Hansbeke, 0475/73.02.45, olaf.evrard@telenet.be

01-06-17

Het Nieuwsblad van 31 mei 2017

Nieuw overleg over ‘doodlopend fietspad’. Eerstdaags onderhandelingen met Natuur en Bos over strook ’waardevol bosgebied’

Fietsers moeten het traject Nevele-Meigem afleggen op de rijweg. Rechts is de strook die door Natuur en Bos wordt omschreven als ‘waardevol bosgebied’. Foto: credit

 Nevele / Deinze

Er komt een nieuw gesprek over de mogelijke doortrekking van het fietspad langs Vaart Links in Meigem. Dat stopt nu plots op enkele meters van de gemeentegrens van Nevele. Een strook waardevol bosgebied is de spelbreker. “Al lijkt dat meer op een ordinaire berm”, klinkt het bij Olaf Evrard (Vlaams Belang).

Om het fietspad tot in Nevele te krijgen moet eerst stevig onderhandeld worden, aldus gedeputeerde Peter Hertog.

Het ‘doodlopende fietspad’ verbindt het centrum van Deinze met deelgemeente Meigem langs Vaart Links. Eens in Meigem stopt het fietspad en is van een vrijliggend fietspad richting Nevele geen spoor meer terug te vinden.

Maar daar komt straks misschien toch verandering in. De Nevelse oppositiepartij Nieuw Nevele kaartte het punt al aan op de gemeenteraad, maar toen was te horen dat er geen nood was aan een extra fietspad. “Aan de overzijde langs Vaart Rechts ligt een fietspad dat Nevele met Deinze verbindt”, klonk het bij schepen van Mobiliteit Freddy Bertin (N-VA).

Maar blijkbaar nam de gemeente nu toch opnieuw contact op met de provincie Oost-Vlaanderen. Dat bleek uit een antwoord op een vraag van Nevels provincieraadslid Olaf Evrard (Vlaams Belang). Het fietspad tot Meigem werd namelijk gerealiseerd met Oost-Vlaams geld.

“Het is de gemeente die telkens de grond moet voorzien en wij gaan dan over tot de aanleg”, zegt gedeputeerde Peter Hertog (SP.A). “In het geval van Nevele waren er enkele punten die de doortrekking niet dringend maakten. Zo is er inderdaad het fietspad aan de overzijde, maar samen met ons wordt ook gewerkt aan de fietssnelweg langs de spoorlijn.”

Privé-eigendommen

“Tenslotte is het traject naar Nevele niet zo evident als dat van Deinze naar Meigem. Het fietspad zou door een waardevol bosgebied moeten en ook over enkele privé-eigendommen. Er moet dus redelijk wat onderhandeld worden, bijvoorbeeld met Natuur en Bos”, zegt Hertog.

Dat waardevol bosgebied doet bij Evrard de wenkbrauwen fronsen. “U zou eens ter plekke moeten gaan, gedeputeerde. Die strook is niets meer dan een ordinaire berm.”

Niet wachten

Dat het fietspad nu doodloopt is volgens de gedeputeerde makkelijk te verklaren. “Moesten we gewacht hebben tot alle onderhandelingen afgelopen waren voor de doortrekking tot in Nevele, dan lag het fietspad tot in Meigem er nog niet.” Hoe moeilijk de doortrekking naar Nevele ook is, toch volgt eerstdaags een nieuw overleg tussen de provincie, de gemeente, Natuur en Bos en Waterwegen en Zeekanaal.

28-05-17

E.H. Daniël Evrard

Op Hemelvaartsdag exact 25 jaar geleden verloren mijn oom E.H. Daniël en pastoraal werkster Riet Nonneman beiden het leven in een verkeersongeval in Waregem. Mijn oom was stichter en bezieler van Jonge Kerk, oud-leraar aan het college van Sint-Niklaas, medewerker van de Bouworde, Kerk in Nood, Oostpriesterhulp (opgericht door E.P. Werenfried van Straaten), aalmoezenier van de gevangenis te Dendermonde en aalmoezenier van het Oud Begijnhof in Dendermonde. Hij startte ook de Dendermondse Begijnhoffeesten op met het doel dit christelijk cultureel erfgoed te restaureren en nieuw leven in te blazen.

Gisteren vond er een herdenkingsmis plaats in een bomvolle St.-Gillis Binnenkerk in Dendermonde. De mis werd instrumentaal en muzikaal opgeluisterd door een aantal leden van Jonge Kerk. Eén van mijn andere ooms E.P. Willem Evrard ging mee de mis voor, samen met 4 andere priesters. Daarna volgde een koffietafel met ruim 105 aanwezigen in de Mariakring. Een gelegenheid om nog eens een aantal van mijn vele neven en nichten terug te zien en wat nieuwtjes uit te wisselen (helaas ook een aantal minder goede, wij worden immers allemaal een dagje ouder ... ).

22-05-17

Kleindochter Margot

20170521 Margot en Tuurken.jpg

Margot met haar boezemvriendje Tuurken. Ze heeft de halster zelf gemaakt!

20170521 Margot.jpg

21:49 Gepost door Olaf Evrard | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |