27-06-17

Kermis weekeinde Hansbeke (23, 24 en 25 juni)

En we hebben weeral eens Hansbekekermis overleefd. Het Hansbeeks feestcomité 't Verzetje is er opnieuw in geslaagd een mooi programma samen te stellen. Het weer viel gelukkig mee, zodat er gespreid over de drie dagen heel wat volk op de been was.

Zaterdag was er een verrassend optreden van 'Kleinander', een Hansbeekse skifflegroep met roots binnen de scouts. Het was de eerste keer dat ze in het openbaar optraden en het was er soms aan te zien en te horen. Misschien toch nog net iets te rustig voor een groot podium. Niettemin een goede zet dat Hansbeeks talent een kans krijgt! Maar dat komt ongetwijfeld goed met wat stevige (glazen) boterhammen. Daarna kregen we een stomend optreden van 'Wolfgang', een uitstekende covergroep die duidelijk heel wat in zijn mars heeft. We horen er ongetwijfeld nog van!

Op zondag mochten de Hansbeekse groep 'The Baseballbats' zich opmaken voor een spetterend optreden. Servaas Bingé was er onverwacht opnieuw bij. Zelden meegemaakt dat de talrijke aanwezigen zo massaal uit de bol gingen. Het podium was duidelijk te klein voor de wervelende bandleden en het publiek kreeg er maar niet genoeg van. Na de talrijke toegiften was het talrijk opgekomen publiek duidelijk voldaan.

Opnieuw een speciale vermelding voor de fototentoonstelling "Afbraak van station en 25 woningen" van 'Oud Hansbeke' in de intussen werkelijk aftandse gemeentezaal. Deze mensen slagen er al jaren in om ons telkens opnieuw te verrassen met een stevige brok Hansbeekse geschiedenis. Wanneer krijgt deze vereniging ooit eens een stevige cultuurprijs?

Ook veel volk op de wielerwedstrijd voor de Beloften en Elite zonder Contract. 95 deelnemers waaronder een aantal regionale maar ook (inter)nationale kleppers. Lokale wielerhoop Bram Van Renterghem was meteen mee in de beslissende ontsnapping in de 2de ronde (!) en zorgde voor het nodige enthousiasme bij de supporters. De 11 vluchters bleven voorop en er moest gesprint worden voor de zege. Winnaar werd de Australiër Nicholas Yallouris voor (de voorlopige zegekoning) Benjamin Verraes (reeds 13 overwinningen). De winnaar van vorig jaar Isaak Bultynck eindige als 3de, onze Bram als 4de. En dat pal na de examenperiode waarin weinig of niet kon getraind worden. Iedereen was tevreden dat hij zich uitvoerig getoond had en mee de wedstrijd gemaakt had. Bram is trouwens deze week aan de slag in de vijfdaagse Ronde van Polen!

Tja, iedereen weet dat ik een stevig boontje heb voor het Hansbeeks feestcomité 't Verzetje. Deze vereniging staat al jarenlang stevig in de Top 3 van mijn meest favoriete verenigingen (net als VVE Hansbeke trouwens, naar de 3de vereniging hebben jullie het raden). Een bijzonder leuk en hecht bestuur, vrijwillige topmedewerkers, prima activiteiten. 2017 was ongetwijfeld een editie om in te kaderen. Beste mensen van 't Verzetje, doe a.u.b. nog jàren verder. Wij hopen van onszelf hetzelfde ...

Helaas heb ik maar weinig foto's gemaakt wegens geen tijd tijdens de kermis. Daarvoor verwijs ik jullie door naar de facebookpagina van Robby Perdaen, de bekwame huisfotograaf van 't Verzetje.

IMG_20170624_172449.jpg

IMG_20170624_192407.jpg

IMG_20170624_192532.jpg

IMG_20170624_192542.jpg

IMG_20170624_192830.jpg

IMG_20170624_233624.jpg

Lees meer...

17-04-17

Hansbeeks feestcomité 't Verzetje

Zaterdag stelde het Hansbeeks feestcomité 't Verzetje haar programma voor de junikermis 2017 voor (daarover later meer). Traditioneel gebeurde dit tijdens het etentje dat naar jaarlijkse goede gewoonte aangeboden wordt aan het bestuur en de vrijwillige medewerkers (gemeentezaal Hansbeke). Voorzitter Jo De Muer zag dat het goed was ... innocent 

20170415 etentje 't Verzetje.jpg

11:51 Gepost door Olaf Evrard | Permalink | Commentaren (0) | Tags: feestcomité, 't verzetje, hansbeke, jo de muer |  Facebook |

02-07-16

Kermis Hansbeke

Het zat Hansbeeks Feestcomité 't Verzetje dit jaar echt niet mee: gans het weekeinde druilerig weer, op zondag het Belgisch Kampioenschap voor profrenners op TV alsook het EK Voetbal (waaronder een wedstrijd van de Rode Lammetjes). En da's jammer voor het bestuur en de vrijwilligers van deze mooie vereniging die heel wat tijd en werk (de voorbereidingen, de kermis zelf en daarna het afbreken en opruimen) moet investeren om jaarlijks de meerdaagse junikermis in goede banen te leiden. 

Naar jaarlijkse gewoonte was ik ook dit jaar medesponsor van de wielerwedstrijd voor Elite zonder Contract en Beloften op zondag. Er kwamen niet minder dan 89 renners aan de start van deze fel betwiste en snelle wedstrijd. Onze lokale wielervedette Bram Van Renterghem ging meermaals in de aanval en eindigde finaal op de 3de plaats. Hij mocht dan ook op het podium plaatsnemen en een bloemruiker in ontvangst nemen.

WP_001506.jpg

Isaak Bultynck behaalde in Hansbeke zijn eerste overwinning van het seizoen. Hij zegevierde trouwens dinsdag ook in Zomergem! Dus twee overwinningen in nauwelijks drie dagen tijd!

podium.jpg

Isaak Bultynck eindigde op het hoogste trapje, Hakim Verbeure op plaats 2 en onze Hansbeekse hoop in bange wielerdagen Bram Van Renterghem op plaats 3. Isaak Bultynck zegevierde met 6 seconden voorsprong op een eerste groep van achtervolgers. De renners legden de 114,2 km af in 2u39'. Dat is een gemiddelde van 43,031 km/u!

 

06-07-11

De beknopte antwoorden op mijn mondelinge vragen van de gemeenteraad van gisteren

Afrekening Werkgroep Cyriel  Buyssejaar (schepen Hugo Verhaege, Cultuur).

 

Schepen Verhaege geeft grif toe dat er inderdaad één en ander is misgelopen tussen de verschillende partners en dat er lessen naar de toekomst zullen getrokken worden. Uiteindelijk bedroeg het saldo van de twee onbetaalde facturen 611,94 euro (brouwer + drukker). De GRCN heeft dit uiteindelijk betaald. Er is geen ‘fraude’ in het spel, er waren wel een aantal slechte afspraken. Er bestaat wel degelijk een controle op de financiële afwikkeling van dit project. Tenslotte wordt er nog altijd gewerkt met vrijwilligers. De gemeente heeft intussen van Comeet nog 7.000 euro teruggekregen. De GRCN geeft advies over de toe te kennen projectsubsidies en het College volgt dit advies (bijna) altijd. Bovendien is het nu eenmaal zo dat bepaalde mensen in meerdere verenigingen actief zijn. Er is geen verband met de afwezigheid van de voorzitter van de GRCN, die te wijten zijn aan zijn beroepsbezigheden.

Diefstal uit de wagen van cultuurambtenaar (schepen Hugo Verhaege, Cultuur; burgemeester Johan Cornelis, hoofd van Politie; schepen Ilbert Vervaeke, Financiën.

 

Deze vraag was in feite onontvankelijk omdat in de besloten zitting bleek dat het een privé-aangelegenheid betrof en de gemeente geen betrokken partij was.        

De Wandelgangen (schepen Hugo Verhaege, Cultuur).

Schepen Verhaege antwoordt dat er zeker nog tentoonstellingen zullen plaatsvinden maar enkel nog op vraag van de kunstenaars zelf. Het gemeentebestuur neemt zelf geen initiatieven meer. Blijkbaar leent deze ruimte zich ook niet zo goed voor tentoonstellingen. Er is nu het Cultuurhuis, maar ook in het OCMW gaan er regelmatig tentoonstellingen door.

Problemen m.b.t. het gebouw van de bibliotheek en het uitstel van de bouw van een foyer (schepen Hugo Verhaege, Cultuur) en burgemeester Johan Cornelis (Openbare Werken).

Burgemeester Cornelis stelt dat het gaat om zogenaamde 'zettingsscheuren' die geen gevaar inhouden voor de stabiliteit van het gebouw. Deze scheuren geven dus zeker geen aanleiding tot uitstel van het dossier. Het dossier bevindt zich in een tweede (administratieve) fase, maar dit vergt allemaal de nodige tijd. Hopelijk wordt dit in de eerste helft van 2012 gerealiseerd.

Toestand wegdek Moerstraat en de snelheidsovertredingen in deze straat (burgemeester Johan Cornelis, Openbare Werken, schepen Ilbert Vervaeke, Mobiliteit).

Schepen Vervaeke en burgemeester Cornelis erkennen de zeer slechte staat van het wegdek. Oorzaken zijn het veelvuldig gebruik, vooral door zwaar transport. Het dossier wordt 'beheerd' door zowel de stad Gent, de gemeente Nevele en de stad Deinze'.  Beide steden beschikken over een eigen studiedienst, de gemeente Nevele moet beroep doen op een studiebureau. Het dossier wordt trouwens gekoppeld aan de aanleg van een nieuwe riolering binnen de cluster ' Moerstraat - Damstraat - Meirstraat'. De steden Gent en Deinze staan trouwens niet te springen voor dit project. De snelheid zal verlaagd worden van 90 naar 70 km/u. Bovendien overweegt men nog enkel zwaar transport voor 'lokaal gebruik' toe te laten.

Hansbeeks feestcomité ’t Verzetje (schepen Marleen Van Lerberghe, Feestelijkheden; schepen Ilbert Vervaecke, Financiën).

Ik heb deze vraag teruggetrokken omdat intussen bleek dat de voorzitter van 't Verzetje 'vergeten' was de vereiste papieren door te sturen naar de gemeente. Normaliter krijgen de feestcomités hun subsidie als hun verantwoording van het jaar ervoor goedgekeurd is.

Stoppen samenwerkingsovereenkomst ‘Milieu’ (schepen Hugo Verhaege, Leefmilieu).

Schepen Verhaege antwoordt dat Nevele enkel een basisovereenkomst heeft ondertekend. Nevele beschikt trouwens ook niet over een duurzaamheidsambtenaar. Er zijn  dan ook geen onmiddellijke financiële gevolgen voor de gemeente.

 

Tweede brief van een burger uit Landegem m.b.t. de verkeerssituatie Stationsstraat, Heistestraat, Wildedreef (schepen Ilbert Vervaeke, Mobiliteit).

Dit is niet altijd zo eenvoudig als het lijkt. Er moeten nu éénmaal bepaalde werken uitgevoerd worden op verschillende lokaties, en er zullen altijd burgers zijn die hier last van ondervinden. De aannemer en/of de gemeente streven wel altijd naar de minst mogelijke hinder. Schepen Vervaeke belooft wel dat de gemeente contact zal opnemen met de betrokken inwoner. 

Controle brandveiligheid kantine S.K. Nevele (schepen Ann Lambrecht, Sport; burgemeester Johan Cornelis, Brandweer).

De Brandweer van Nevele heeft recentelijk de kantine en kleedkamers van SK. Nevele gecontroleerd op de brandveiligheid. Indien de opgelegde aanpassingen eind augustus niet zijn  uitgevoerd, zal de burgemeester ‘passende maatregelen’ moeten nemen. Dit impliceert de facto de sluiting van de kantine en de kleedkamers, met alle sportieve en andere gevolgen vandien. Ook bleek dat de gemeentelijke Brandweer de infrastructuur van S.K. Nevele reeds in 2002 heeft gecontroleerd, maar dat de aanbevelingen van de Brandweer nooit werden opgevolgd en/of verder gecontroleerd! Ook burgemeester Cornelis vindt dit nauwelijks te geloven. Het Vlaams Belang vindt dit ronduit misdadig. Het huidige en het vorige gemeentebestuur hebben hier blijk gegeven van grove nalatigheid en hebben de veiligheid van de betreffende spelers en supporters bewust in gevaar gebracht.

Een bijkomend gevolg van dit alles is dat àlle privé-accomodaties waar verenigingen gebruik van maken, eerstdaags gecontroleerd zullen worden op brandveiligheid door de Gemeentelijke Brandweer.

 

02-07-11

Mijn 9 mondelinge vragen voor de gemeenteraad van dinsdag 5 juli 2011

1.     Afrekening Werkgroep Cyriel  Buyssejaar (schepen Hugo Verhaege, Cultuur).

Motivering.

Uit het laatste verslag van de GRCN blijkt duidelijk dat er problemen gerezen zijn m.b.t. de financiële afhandeling van het project rond het Cyriel Buyssejaar. Blijkbaar zou externe partner Unizo bepaalde sponsorgelden niet doorgestort hebben. Blijkbaar moet de GRCN nu zelf, bij wijze van voorschot en in afwachting van de doorstorting van sponsorgelden door Unizo, twee leveranciers die nog gelden tegoed hebben, betalen. Initieel ging het zelfs om nog meer onbetaalde facturen. Zelf verklaart de GRCN haar lessen getrokken te hebben uit dit ‘debacle’. Blijkbaar zijn er meerdere betrokken partijen: de GRCN, de Werkgroep Cyriel Buysse, Unizo en ik dacht ook EROV.

Het is trouwens niet de eerste keer dat er bij dergelijke projecten achteraf financiële problemen opduiken met externe partners. Ik herinner aan een eerdere tussenkomst van mij m.b.t. de organisatie van de eerste ‘WAK’ een aantal jaar geleden.

Tot mijn ontsteltenis hebben een aantal betrokken verenigingen intussen al opnieuw een aanvraag tot het verkrijgen van een projectsubsidie ingediend!

Vragen.

·         Hoe komt het dat deze onverkwikkelijke feiten rond de ‘Werkgroep Cyriel Buysse’ nu pas aan het licht komen?

·         Is er een duidelijk zicht op de financiële geldstromen binnen dit project (kasboek, dagkasboek, boekhouding …)?

·         Welke waren de precieze afspraken ter zake tussen de verschillende partners? Op welk niveau werden deze afspraken geregeld?

·         Wat zou er met de eventuele winsten gebeuren?

·         Wat is er nu precies fout gelopen en wie is hiervoor verantwoordelijk?

·         Hoeveel bedraagt het financiële tekort?

·         Initieel ging het om nog meer onbetaalde facturen. Wie heeft deze intussen betaald?

·         Is het wel aangewezen om met externe partners een dergelijk project aan te vatten?

·         Dringt een meer diepgaande controle van de gemeente zich niet op?

·         Is het gemeentebestuur niet van oordeel dat het aantal projectsubsidies per vereniging op jaarlijkse basis moet beperkt worden?

·         Is het gemeentebestuur niet van oordeel dat het aantal projectsubsidies per verantwoordelijke persoon op jaarlijkse basis moet beperkt worden? Blijkbaar duiken geregeld dezelfde namen op.

·         De voorzitter van de GRCN is de laatste maanden opvallend afwezig. Is hiervoor een  specifieke reden?

2.     Diefstal uit de wagen van cultuurambtenaar (schepen Hugo Verhaege, Cultuur; burgemeester Johan Cornelis, hoofd van Politie; schepen Ilbert Vervaeke, Financiën.

Motivering.

Recentelijk zou een geldkoffertje gestolen zijn uit de wagen van de cultuurambtenaar.

Vragen.

·         Klopt het dat een geldkoffertje gestolen werd uit de auto van de cultuurambtenaar?

·         Waarom is de gemeenteraad hier niet van op de hoogte?

·         Hoeveel geld is er gestolen?

·         Hoe werd dit verder geregeld?

3.     De Wandelgangen (schepen Hugo Verhaege, Cultuur).

Motivering.

Het is alweer een tijdje geleden dat er nog eens een tentoonstelling werd georganiseerd in ‘De Wandelgangen’ van de Nevelse bibliotheek).

Vragen.

·         Werden er op voorhand afspraken gemaakt over de organisatie van tentoonstellingen in ‘De Wandelgangen’?

·         Is er een specifieke reden waarom er geen tentoonstellingen meer plaatsvinden?

·         Zullen er in de toekomst nog tentoonstellingen ingericht worden?

4.     Problemen m.b.t. het gebouw van de bibliotheek en het uitsel van de bouw van een foyer (schepen Hugo Verhaege, Cultuur) en burgemeester Johan Cornelis (Openbare Werken).

Motivering.

Na eerdere verklaringen in de pers, zou de ‘klimaatregeling’ in het auditorium en de aanbouw van een ‘foyer’ aan de bibliotheek opnieuw uitgesteld worden. Bovendien blijkt dat het gebouw van de bibliotheek na amper 15 jaar al scheuren vertoont.

Ik wil de inwoners van Nevele er toch aan herinneren dat de bouw van de bibliotheek eertijds 1.000.000 euro aan de gemeenschap heeft gekost.

Vragen.

·         Hoe is het mogelijk dat een gebouw van nauwelijks 15 jaar oud al scheuren vertoont?

·         Wie is hiervoor verantwoordelijk? Zijn er juridische stappen mogelijk tegen degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn (aannemer, ontwerper, …)?

·         Wat zijn de verdere plannen met de foyer en de klimaatregeling?

·         Betekent dit dat de plannen voor een sanitair blok aan de sporthal ook uitgesteld worden?

5.     Toestand wegdek Moerstraat en de snelheidsovertredingen in deze straat (burgemeester Johan Cornelis, Openbare Werken, schepen Ilbert Vervaeke, Mobiliteit).

Motivering.

De problemen rond de Moerstraat blijven maar aanslepen. Het betreft vooral de staat van het wegdek en de onverantwoorde snelheden die daar gebruikt worden.

Vragen.

·         Wie is er verantwoordelijk voor de werkelijk beschamende staat van het wegdek?

·         Worden er in deze straat snelheidscontroles uitgevoerd?

·         Heeft het gemeentebestuur intussen al initiatieven genomen om aan deze problemen een oplossing te bieden?

·         Wat is de stand van zaken in dit dossier?

6.     Hansbeeks feestcomité ’t Verzetje (schepen Marleen Van Lerberghe, Feestelijkheden; schepen Ilbert Vervaecke, Financiën).

Motivering.

Het Hansbeekse feestcomité ’t Verzetje heeft een meer dan geslaagde editie van de junikermis achter de rug: mooi weer, gevarieerd aanbod, veel volk. Er werden heel wat activiteiten georganiseerd waaronder een aantal optredens van muziekgroepen. ’t Verzetje bedankt het gemeentebestuur voor de subsidie en de medewerking, maar stelt zich wel vragen bij het tijdstip waarop de subsidie wordt doorgestort. Tot op heden werd nog niets ontvangen. Dit impliceert dat het geld voor heel wat activiteiten voorgeschoten moet worden. Dit is geen gezonde basis om op verder te werken.

Vragen.

·         Krijgen alle feestcomités hun geld pas nadat de feestelijkheden achter de rug zijn?

·         Of is dit eerder een ongelukkig toeval? Zo ja, wat is de oorzaak?

 

7.     Stoppen samenwerkingsovereenkomst ‘Milieu’ (schepen Hugo Verhaege, Leefmilieu,

 

Motivering.

Op 8 april 2011 besliste de Vlaamse regering de samenwerkingsovereenkomst milieu, die nog loopt tot en met 2013, niet te vernieuwen. Deze vrijwillige overeenkomst werd afgesloten tussen een gemeente of provincie met de Vlaamse overheid op het vlak van milieu. De gemeente of provincie kon zelf kiezen welk ambitieniveau ze wenst te behalen: het basis- of het onderscheidingsniveau. Daarnaast bestond de mogelijkheid om een aantal milieu- of natuurgerelateerde projecten uit te voeren. Voor het concretiseren van een aantal acties kreeg het lokale bestuur dan financiële en inhoudelijke ondersteuning van de Vlaamse overheid. Het was zonder twijfel mede door het subsidiesysteem van de overeenkomst dat vele stads- en gemeentebesturen geïnvesteerd hebben in milieubeleid. Het stopzetten ervan zorgt dan ook op heel wat plaatsen voor beroering. Wanneer de samenwerkingsovereenkomst milieu hervormd wordt naar een subsidiesysteem voor rioleringen en handhaving, zullen vele milieuprojecten gedoemd zijn te verdwijnen. Ook de functie van de duurzaamheidsambtenaar zal in vele gemeenten niet langer kunnen ingevuld worden.

Vragen.

·         Welke specifieke gevolgen heeft het stopzetten van deze samenwerkingsovereenkomst voor de gemeente Nevele?

 

8.     Tweede brief van een burger uit Landegem m.b.t. de verkeerssituatie Stationsstraat, Heistestraat, Wildedreef (schepen Ilbert Vervaeke, Mobiliteit).

Motivering.

Een inwoner uit de Heistestraat te Landegem heeft al voor de tweede keer een schrijven gericht aan het gemeentebestuur en de raadsleden m.b.t. de onveilige verkeerssituatie in Landegem (o.a. werken in Stationsstraat, werken in Heistestraat, omleiding via Wildedreef).

Vragen.

·         Heeft het gemeentebestuur al contact opgenomen met deze persoon?

·         Zijn er intussen al concrete maatregelen uit de bus gekomen?

 

9.     Controle brandveiligheid kantine S.K. Nevele (schepen Ann Lambrecht, Sport; burgemeester Johan Cornelis, Brandweer).

Motivering.

Onlangs was er sprake van (of werd er eerder gedreigd met) een controle op de brandveiligheid van de voetbalkantine van S.K. Nevele door de Nevelse Brandweer.

Vragen.

·         Werd deze controle intussen reeds uitgevoerd?

·         Wat was het resultaat?

·         Heeft dit gevolgen voor alle andere sportverenigingen van Nevele die beschikken over eigen lokalen?

 

28-06-11

Junikermis Hansbeke

De Hansbeekse feestcommissie 't Verzetje heeft ons naar jaarlijkse gewoonte vergast op een mooie kermisaffiche. De verschillende activiteiten voor jong en oud werden gespreid over een volledig weekeinde (3 dagen). Deze editie telde bijna teveel activiteiten om ze allemaal op te noemen. Misschien toch een selectie:  kermisjogging, hobbymarkt, sjachermarkt, avondmarkt, op zaterdag- en zondagavond optredens van vier groepen (Gooseriver met Hansbeekse frontman Yves Matthys, de beresterke Ace and the Jokers, de toch wel tegenvallende groep Frontline, de steengoede Amazing Flowers), kermisbarbecue (de schoolkoer was met 260 eters volledig volzet), wielerwedstrijd, kindereiland, springkasteel, ...

Om een dergelijk programma te realiseren, moet een lokale vereniging beroep kunnen doen op de nodige vrijwillige medewerkers. Gelukkig zijn er in Hansbeke nog altijd mensen (waaronder ikzelf) die bereid zijn belangeloos de handen uit de mouwen te steken. Ik merkte ook een aantal nieuwe, ijverige én jonge helpers op en dat is zeer hoopgevend. De weergoden waren dit jaar 't Verzetje uitzonderlijk goed gezind. Maar ook de vele Hansbekenaars en mensen met Hansbeekse roots beloonden 't Verzetje voor hun inzet door middel van hun aanwezigheid. Achteraf hoordi ik alleen positieve geluiden. Ik ben er dan ook zeker van dat de lokale cafés (waaronder het nieuwe café 't Pestelijntje) een zeer lucratief weekeinde achter de rug hebben.

Eén van de grote trekpleisters van de kermis was de wielerwedstrijd voor nieuwelingen met lokale vedette in wording Bram Van Renterghem aan de start. Bram werd uiteindelijk een beetje verraden door zijn eigen zenuwen en door de grote verwachtingen van zijn achterban. Toch eindigde hij uiteindelijk nog mooi vijfde en wat belangrijker is, hij maakte opnieuw mee de koers. De resultaten van Bram vertonen ook een grote regelmaat (bijna altijd toptien, zeer dikwijls in de eerste drie!). Bovendien is Bram geen wieltjeszuiger en is hij niet bang om zich in het zweet te rijden.  

Een dikke proficiat voor 't Verzetje en ik bevestig nu reeds mijn aanwezigheid voor volgend jaar!