16-03-18

ACV en PVDA: één strijd ???

Het ACV nodigt het Vlaams Belang niet uit voor dit debat. De PVDA daarentegen wordt wel uitgenodigd. Voor wie er nog mocht aan twijfelen: het ACV  is verworden tot een uitgesproken linkse organisatie !

 

 

ACV nodigt VB niet uit.jpg

2019: Kleur bekennen’ is het allereerste initiatief rond de federale verkiezingen die in mei 2019 plaatsvinden. Zes politieke partijen krijgen stellingen voorgeschoteld waarover ze zich zullen moeten uitspreken. Ja, kleur bekennen.

Uiteraard zal dit gaan over arbeid en inkomen en meer in het bijzonder over de loopbaan van een werknemer. We willen graag weten hoe de partijen de loopbanen van morgen zien. Wat vinden ze van Uber- en Deliveroo-toestanden? Willen ze meer interim en flexijobs? Hoe staan ze tegenover verdere privatisering van de zorg en andere openbare diensten? Wat is hun standpunt over de eindeloopbaan? We denken dan aan werkbaar werk, swt, pensioenen…

Volgende vertegenwoordigers (van a tot z) zullen namens hun partij deelnemen: John Crombez (SP.A), Jean-Jacques De Gucht (Open VLD), Mathias Diependaele (N-VA), Peter Mertens (PVDA), Vincent Van Peteghem (CD&V). en Evita Willaert (Groen).

VRT-journaliste Fatma Taspinar zal de gesprekken in goede banen leiden. We sluiten af omstreeks 22 uur en bieden je dan nog iets te drinken aan.

 

Wanneer?

donderdag 29 maart 2018 - start om 20 uur

Waar?

Auditorium van de provincie Oost-Vlaanderen

W. Wilsonplein 1 (’t Zuid) – Gent

Prijs?

Gratis

Reserveren?

Klik hier en vul de gevraagde gegevens in om je plaats te reserveren.

 

09:54 Gepost door Olaf Evrard | Permalink | Commentaren (1) | Tags: acv, debat, vlaams belang pvda |  Facebook |

07-04-14

Vlaams Belangstandpunt m.b.t. Arcopar

Ik weet dat heel wat Nevelenaars (zeker de oudere generaties onder ons) Arcopar-aandelen in hun spaarportefeuille hebben zitten. Deze coöperatieve aandelen (want dat waren het in feite) werden steeds voorgesteld als risicoloze en geheel veilige spaarproducten. Vandaar dat ik het nuttig acht om die mensen op de hoogte te stellen van het officiële standpunt van het Vlaams Belang ter zake.

 

Dexia is ten onder gegaan aan grootheidswaanzin en mismanagement. Ook Arco, die als referentie-aandeelhouder steeds de kapitaalverhogingen braaf heeft gevolgd, heeft in deze boter op het hoofd. Het Dexia-debacle had dan ook zware gevolgen voor de Arcopar-coöperanten: net als andere aandeelhouders zagen ook zij hun inleg in rook opgaan.

De waarborgregeling, nog beloofd door toenmalig premier Leterme, was het resultaat van een politieke koehandel. De socialisten hadden hun waarborg voor de Ethias-producten op zak, in ruil zou ook Arco kunnen rekenen op belastinggeld. Deze houding roept toch een aantal problemen op: het depositogarantiestelsel waarborgt spaartegoeden, maar geen risicokapitaal, en de redding van een groep aandeelhouders is een discriminatie tegenover die aandeelhouders die er niet van kunnen genieten.

Momenteel buigt het Grondwettelijk Hof zich over de vraag of de waarborgregeling een schending van het gelijkheidsbeginsel inhoudt. Dit arrest wordt over enkele maanden verwacht en zal bepalend zijn of de waarborg al dan niet overeind blijft.

Zelfs bij een positieve juridische beslissing, kan het niet de bedoeling zijn dat het enkel  het Depositogarantiefonds de gedupeerden vergoedt. Blijkbaar waren veel coöperanten niet op de hoogte van de aard van hun 'spaartegoeden', wisten ze niet dat hun spaarcenten in risicokapitaal belegd waren. Het is dan ook duidelijk dat de echte schuldigen hiervoor, diegenen die de spaarders misleid hebben - het ACW én Dexia, eerst moeten worden aangesproken, in principe voor het volledige bedrag. Een precedent  scheppen dat winsten voor de verschaffers van risicokapitaal zijn terwijl verliezen op de samenleving kunnen afgeschoven worden is voor ons onaanvaardbaar.

Niettemin pleiten wij als Vlaams Belang ervoor dat na de uitwinning van ACW (én ACV) en Dexia het saldo 50/50 zou verdeeld worden tussen investeerders/spaarders en het garantiefonds. De Arco-coöperanten zouden aldus het grootste deel van hun inleg recupereren, terwijl de belastingbetaler niet volledig opdraait voor het onverantwoordelijk optreden van Arco en Dexia. Een volledige schadeloosstelling op kosten van de belastingbetaler zou trouwens de poort wijd openzetten voor een nieuwe stroom procedures van Dexia- en Fortisgedeputeerden en de uiteindelijke factuur fors doen oplopen.

14:32 Gepost door Olaf Evrard | Permalink | Commentaren (1) | Tags: arcopar, vlaams belang, dexia, acw, acv, ethias |  Facebook |

11-10-12

ACV = Stasi

Ik wil jullie deze link niet onthouden. Hiermee wordt nogmaals bewezen hoe het "christelijke" AVC een heksenjacht ontketent op hun leden die kandideren op Vlaams Belanglijsten! Deze leden hebben wel jarenlang trouw hun bijdrages betaald en worden nu feestelijk bij het grof huisvuil gezet!

Dames en heren van het ACV en aanverwante organisaties: u moest zich diep, héél diep schamen. Persoonlijk ga ik eens nakijken welke van mijn talrijke lidmaatschappen van socio-culturele verenigingen gelieerd zijn aan de christelijke (tsjeven)zuil. Ik overweeg dan ook  ernstig mij te laten schrappen als lid van deze organisaties. Mijn lidmaatschap van het Vlaams Belang is immers toch niet verenigbaar met de kernwaarden van de christelijke verenigingen ... ?

http://rechtsactueel.wordpress.com/2012/10/11/interne-mai...

18:50 Gepost door Olaf Evrard | Permalink | Commentaren (0) | Tags: acv, vlaams belang |  Facebook |

26-06-10

"Het Nieuwsblad" van 26.06.2010

Brievenbus

Op de laatste gemeenteraad van 25 mei stelde gemeenteraadslid Olaf Evrard (VB) de vraag of de brievenbus van het ACV aan het voormalige klooster in Hansbeke niet kan worden verplaatst. De bus is immers moeilijk bereikbaar voor minder mobiele mensen. Maar het college antwoordt nu dat de gemeente zelf niks kan doen omdat het gaat om een brievenbus op privédomein. Wel zal het college aan het ACV vragen om om de brievenbus toegankelijker te maken. (osw)

© 2010 Corelio
Publicatie: Het Nieuwsblad / Meetjesland - Leiestreek
Publicatiedatum: 26 juni 2010
Auteur: osw;

10:24 Gepost door Olaf Evrard | Permalink | Commentaren (1) | Tags: acv, klooster, olaf evrard, hansbeke |  Facebook |

22-06-10

Schriftelijk antwoord op mijn mondelinge vraag

Hieronder het schriftelijk antwoord (in het rood) van het College van Burgemeester en Schepenen op een mondelinge vraag van mij tijdens de gemeenteraad van 25 mei 2010.

Brievenbussen ACV en CM – Hansbekedorp ter hoogte van de school (burgemeester Cornelis).

Motivering.

Ter hoogte van de school (het vroegere Klooster) in Hansbekedorp hangen in de beste katholieke traditie twee brievenbussen. Het betreft hier bussen van diensten die behoren tot dezelfde zuil, maar die zeker niet op het betreffende adres gevestigd zijn. De brievenbus van het ACV is makkelijk te bereiken. Die van de CM al een stuk moeilijker (zie foto’s).Niet evident voor wie slecht te been is en daar brieven moet insteken.

Vraag.

·        Is dit openbaar of privé-terrein? - Privé-terrein

·        Kan iets gedaan worden aan de moeilijke bereikbaarheid of behoort dit niet tot de taak van de gemeentelijke overheid?

     De gemeente kan zelf ter plaatse niets doen, wij kunnen niet zomaar werken uitvoeren op privaat domein. Wat de gemeente wel kan doen, is de eigenaars van de gebouwen en van brievenbussen in kennis stellen van deze problematiek samen met de vraag de toegankelijkheid te verbeteren.

 

18:32 Gepost door Olaf Evrard | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hansbekedorp, acv, cm, brievenbussen, johan cornelis |  Facebook |

08-06-10

"Het Nieuwsblad" van 08.06.2010

Nevele

Brievenbussen

Gemeenteraadslid Olaf Evrard (VB) merkt op dat er aan het oude klooster van Hansbeke twee brievenbussen hangen. 'Die van het ACV is makkelijk te bereiken. Die van de CM al een stuk moeilijker voor mensen die slecht ter been zijn.' Burgemeester Cornelis beloofde de zaak te onderzoeken. (osw)

© 2010 Corelio
Publicatie: Het Nieuwsblad / Meetjesland - Leiestreek
Publicatiedatum: 8 juni 2010
Auteur: osw;

18:34 Gepost door Olaf Evrard | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hansbeke, brievenbussen, cm, acv |  Facebook |

23-05-10

Mijn mondelinge vragen voor de Nevelse gemeenteraad van dinsdag 25 mei

1.    Problematiek Dexia-investering (schepen Vervaeke - Financiën).

Motivering.

Onlangs verscheen in De Tijd het volgende bericht “De investering van de Belgische overheden in Dexia draait uit op een fiasco. Dat blijkt uit berekeningen van de redactie van De Tijd. Sinds oktober 2008 ging bijna twee derde van hun investering in rook op". De federale overheid, de gewesten en de Gemeentelijke Overheid snelden in oktober 2008 Dexia ter hulp. Zij legden 2,5 miljard euro op tafel voor 253 miljoen aandelen (9,90 euro per aandeel). Dit pakket is nog 908 miljoen waard, zijnde 3,60 euro per aandeel. Dat komt overeen met een negatief rendement van 64%.

Vragen.

·         Hoeveel euro heeft de gemeente Nevele geïnvesteerd in aandelen Dexia (rechtstreeks of via andere instanties)?

·         Gaat de bovenstaande bewering dat de investeringen in Dexia een negatief rendement van 64% opleveren ook op voor de belangen die de gemeente Nevele heeft in Dexia?

·         Wat zijn de financiële gevolgen voor de gemeente Nevele?

 

2.    Windmolens in Nevele (schepen Hugo Verhaege – Ruimtelijke Ordening).

Motivering.

Tot op heden werden al drie aanvragen voor de plaatsing en exploitatie van windturbines langs de E40 ingediend, met name:

- N.V. Electrabel (5)

- N.V. Electrabel (3 in Aalter, 1 op het grondgebied van Hansbeke)

- N.V. Storm Development (4)

Nu is er opnieuw een bekendmaking van een milieuvergunningsaanvraag en openbaar onderzoek van Electrabel nv voor twee windturbines ter hoogte van de Cromekestraat te Aalter (één op het grondgebied van Nevele en één op het grondgebied van Aalter).

Het gemeentebestuur geeft officieus aan dat het maximum vijfwindturbines ziet zitten. "We willen meestappen in dit verhaal, maar tien windturbines is van het goede teveel. Elke gemeente moet z'n steentje bijdragen, met vijf windmolens zouden we al een flinke bijdrage tot groene stroom leveren", aldus burgemeester Johan Cornelis.

“Wat ons betreft, is de eerste aanvraag voor vijf windmolens van Electrabel positief. Wij zijn voor groene stroom, maar het kan niet de bedoeling zijn ons grondgebied vol te planten met windmolens. Vijf windmolens op het grondgebied van onze gemeente lijkt ons voorlopig meer dan voldoende”, stelt schepen Verhaege.

Vragen.

·         Wat is het officiële standpunt van het College van Burgemeester en Schepenen? Is het mogelijk om daar nu voor eens en altijd een klaar en duidelijk antwoord op te geven?

·         Voor welk van de vier dossiers gaat de gemeente Nevele?

·         Waarom gaat de gemeente Nevele specifiek voor dit dossier?

·         Wat is de officiële stand van zaken in de 4 lopende dossiers?

 

3.    Brievenbussen ACV en CM – Hansbekedorp ter hoogte van de school (burgemeester Cornelis).

Motivering.

Ter hoogte van de school (het vroegere Klooster) in Hansbekedorp hangen in de beste katholieke traditie twee brievenbussen. Het betreft hier bussen van diensten die behoren tot dezelfde zuil, maar die zeker niet op het betreffende adres gevestigd zijn. De brievenbus van het ACV is makkelijk te bereiken. Die van de CM al een stuk moeilijker (zie foto’s).Niet evident voor wie slecht te been is en daar brieven moet insteken.

Vraag.

·         Is dit openbaar of privé-terrein?

·         Kan iets gedaan worden aan de moeilijke bereikbaarheid of behoort dit niet tot de taak van de gemeentelijke overheid?

 

 

4.    Terugbetaling procedurekosten L.S. Merendree (schepen Lambrecht – Sport en schepen Vervaeke – Financiën).

Motivering.

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft beslist dat de gemeente de procedurekosten van LS Merendree voor het huurgeschil rond het B-terrein gevoerd bij de vrederechter, zal dragen.

Vragen.

·         Wat is de motivatie hiervoor?

·         Om welk bedrag gaat het (reeds betaald en nog te betalen)?

·         Wat is de stand van zaken in dit dossier?

 

5.    Verkiezingsborden geplaatst door de gemeente (schepen Van Oost – Burgerlijke Stand).

Motivering.

De gemeente plaatst bij elke verkiezing verkiezingsborden in de verschillende gemeenten. Een aantal zaken vallen hierbij op. De borden zijn meestal niet schoongemaakt en er moet dus bovenop de affiches van de vorige verkiezing geplakt worden. Dit maakt dat de vorige affiches soms verwijderd worden en aan de voet van de verkiezingsborden neergegooid worden. Bovendien zijn de verkiezingsborden veelal te klein volgens het aantal partijen dat deelneemt aan de betreffende verkiezing. Ook worden de borden niet ingedeeld volgens het aantal partijen.

De gemeente slaagt er niet in om ordentelijke manier gemeentelijke verkiezingsborden aan te bieden. Bovendien is de gemeente niet wettelijk of decretaal gehouden om dergelijke borden te plaatsen.

Vragen.

·         Zou het niet beter zijn om in de toekomst deze borden niet meer te plaatsen?

·         Is het niet mogelijk om over de partijgrenzen heen hier een akkoord over te bereiken?

1

2

3
12:13 Gepost door Olaf Evrard in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: acv, dexia, winmolens nevele, cm |  Facebook |