14-06-17

Persmededeling Vlaams Belangafdelingen Deinze en Gent

logo+slagzin.jpg

 

 

 

 

 

AFDELINGEN DEINZE EN NEVELE

 

 PERSMEDEDELING

 

Vlaams Belangafdelingen Deinze en Nevele willen verkennende gesprekken over een mogelijke fusie tussen de stad Deinze en de gemeente Nevele

 

Vlaams Belang heeft vernomen dat de burgemeesters van de gemeenten Lovendegem, Waarschoot en Zomergem (allen CD&V) een fusie nastreven. Binnen deze fusie zou geen plaats zijn voor de gemeente Nevele. Deze 4 gemeenten maken nochtans deel uit van de politiezone (LOWAZONE) en de brandweerzone Meetjesland. Nevele zou volgens de burgemeesters niet echt deel uitmaken van het Meetjesland.

In de wandelgangen wordt gefluisterd dat de persoon van burgemeester Cornelis (CD&V) van de gemeente Nevele de belangrijkste struikelsteen zou zijn. De fratsen rond de aankoop van de ladderwagen (643.000 €) en de ambulance (50.000 €) door Nevele zonder voorafgaand overleg met de nieuwe brandweerzone Meetjesland, liggen blijkbaar nog steeds zwaar op de maag van de 3 burgemeesters. Het kan echter niet zijn dat de gemeente Nevele uitgesloten wordt van een mogelijke fusie, enkel en alleen omwille van een dergelijk geschil. Hoe dan ook, Nevele is niet gewenst in dit verhaal. Resten nog als mogelijke partners voor Nevele: Gent of Deinze.

Voor een goed begrip, het Vlaams Belang spreekt zich zeker niet onvoorwaardelijk uit voor een fusie. De kans is echter wel groot dat de Vlaamse overheid in het volgende regeerakkoord fusies tegen 2024 zal verplichten. Daarom is het wenselijk om minstens zelf de markt eens af te tasten.

De gemeente Nevele heeft heel wat historische, geografische, economische, culturele en zelfs sportieve banden met de stad Deinze. Zowel Deinze als Nevele hebben de nodige troeven op het vlak van water-, verblijfs- en landelijk toerisme. Er zijn heel wat KMO-bedrijven en middenstanders actief. Een mogelijk fusie moet wel gedragen worden door de bevolking.

Een vrijwillige fusie heeft belangrijke financiële voordelen: de Vlaamse overheid beloont fuserende gemeenten met de kwijtschelding van 500 euro schuld per inwoner. De nieuwe fusiegemeente zou 43.000 inwoners tellen (Deinze 31.000 inwoners, Nevele 12.000). Het betreft dus een maximale schuldvermindering van 20.000.000 euro, een halvering van de geraamde uitstaande schuld. Alleen al daarom is het wenselijk om verkennende gesprekken te organiseren tussen de gemeente Nevele en de stad Deinze. Een fusiegemeente van 43.000 inwoners heeft duidelijk meer slagkracht door de schaalvergroting (minder maar sterkere politieke mandatarissen, beter gekwalificeerd personeel, meer uitgebreide dienstverlening en faciliteiten allerhande, besparingen op werkingsmiddelen). Burgemeester Vermeulen van Deinze verklaarde eerder niet aan te sturen op een fusie maar wel open te staan voor eventuele gesprekken.

Het Vlaams Belang hoopt dan ook dat het gezond verstand in dit dossier zal zegevieren.

 

Olaf EVRARD                                        Ortwin DEPOORTERE 

Provincieraadslid                                 Vlaams parlementslid

Reibroekstraat 48                                   Zonneschijn 26

9850 Hansbeke                                      9800 Deinze

GSM 0475/73.02.45                               GSM 0496/40.38.18

Olaf.evrard@telenet.be                          ortwin.depoortere@vlaamsbelang.org

19-05-17

De aftrap voor de kiesstrijd in Nevele is gegeven

Belangrijk maar niet echt verrassend politiek nieuws in Nevele. De N-VA en Nieuw Nevele vormen een kartel voor de verkiezingen van 2018 en stappen samen naar de kiezer. Ze zullen blijkbaar wel twee aparte fracties vormen. Politiek rechts verenigt zich in Nevele, waarbij feestelijk voorbij gegaan wordt aan het feit dat er in Nevele nog een rechtse partij bestaat (de enige echte trouwens laughing). Bepaalde partijen zijn in theorie tegen het cordon sanitaire maar in de praktijk wordt het toch maar toegepast. "Tussen droom en daad staan wetten in de weg, en praktische bezwaren ... " (Willem Elsschot, Het Huwelijk).

Samen hopen ze de grootste politieke partij van Nevele te worden (1 + 1 is echter niet noodzakelijk gelijk aan 3). Maar ook dat levert geen zekerheid op omtrent een mogelijke deelname aan het beleid. Hoe dan ook zal de sleutel van de nieuwe coalitie in handen van de CD&V liggen, tenzij die een optater van jewelste zouden krijgen. De relatie tussen de drie meerderheidspartijen CD&V, N-VA en sp.a is al een hele tijd zwaar vertroebeld. Het is duidelijk dat de CD&V en de sp.a zich ook aan elkaar hebben vastgeklonken. Vraag is dus welk blok het zal halen: links (CD&V + sp.a) of rechts (Nieuw Nevele + N-VA). Misschien zal één van de kleinere partijen (Open Vld, Vlaams Belang en Groen) in het midden van het politieke bed komen te liggen en op die manier een bepalende rol spelen.

Het meest hallucinante aan heel dit verhaal was de melding dat deze drie partijen bij het aantreden van de coalitie meteen een akkoord gesloten hadden om minstens twaalf jaar aan de macht te blijven. Je kent dat verkoopargument wel: er dienen zich een aantal grote projecten aan en dat duurt twee legislaturen om die te realiseren, bla bla bla ... Maar dergelijke voorakkoorden zijn duidelijk niet rechtsgeldig. Of hoe de kiezer nog voor de verkiezingen al bedrogen wordt ...

Lees meer...

15:04 Gepost door Olaf Evrard | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-va, nieuw nevele, sp.a, vlaams belang, open vld, groen, cd&v |  Facebook |

26-03-14

Een mondelinge vraag van mijzelf in de provincieraad

Ik stelde deze vraag op basis van artikels die in Knack, Humo en 't Pallieterke verschenen zijn. 

Gedeputeerde Cocquyt antwoordde dat Oxfam-Solidariteit en Oxfam-Wereldwinkels gescheiden juridische entiteiten zijn en dat mijn vraag dus zonder voorwerp was. Bovendien richtte ik mijn vraag tot de verkeerde "overheid". Als ik van oordeel was dat de betreffende persoon een (ex-)terrorist is, moest ik mij tot Justitie richten.

Riet Gillis (Groen) vond het schandalig dat ik betreffende persoon dierf te beschuldigen van terrorisme, terwijl onze partij in het verleden een veroordeling opliep voor inbreuken op de racismewet. Ik antwoordde haar dat er tenminste geen twijfel kon bestaan over onze banden met Oxfam.

Lees meer...

17:12 Gepost door Olaf Evrard | Permalink | Commentaren (0) | Tags: riet gillis, groen, eddy cocquyt, cd&v, oxfam |  Facebook |

26-10-12

Gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2012

De verkiezingen van 14 oktober liggen nu 2 weken achter ons. Tijd dus voor enige refectie.

De CD&V boekte een verrassende winst van 3 zetels (van 5 naar 8) en wordt de grootste partij. Te wijten aan de zogenaamde 'burgemeestersbonus'? Of hebben de kiezers in deze economisch onzekere tijden gekozen voor enige standvastigheid? De CD&V werd alleszins niet afgestraft voor het geklungel van de afgelopen 6 jaar waarvoor zij toch mede verantwoordelijk was. De 'overlopers' van Nieuw Nevele werden duidelijk gesanctioneerd, maar blijkbaar gold dit niet voor burgemeester Cornelis. Bij de verkozenen geen echte verrassingen behalve dan de score van de 'oude krokodillen' Fernand Neerman en Roger Boone. Benieuwd of zij effectief gaan zetelen of  hun plaats zullen afstaan aan de jongeren.

Nieuw Nevele heeft een opdoffer van jewelste gekregen en het aantal verkozenen werd gehalveerd (van 10 naar 5). Opvallend dat buiten nieuwkomer Filip Vervaeke enkel de 'oude' sterkhouders rechtstreeks werden verkozen. De kiezer heeft Nieuw Nevele duidelijk verantwoordelijk gesteld voor het gerommel binnen de bestuursmeerderheid van de afgelopen 6 jaar. De vraag rijst of een niet partijgebonden lokale lijst als Nieuw Nevele nog een toekomst heeft in onze gemeente. De jongeren nhebben niet gescoord en heel wat mensen zullen ongetwijfeld ontgoocheld afhaken. Voorlopig (?) geen zitje dus voor de jongeren Sofie Dhondt, John Caron en Ruud Van Kerrebroeck ...

De N-VA maakt haar intrede in de Nevelse gemeenteraad met 4 verkozenen. Duidelijk niet de tsunami die heel wat Nevelenaars verwacht hadden. De N-VA scoort duidelijk onder het Vlaamse gemiddelde. Een aantal opvallende vaststellingen: de lijsttrekker bracht duidelijk niet wat er van hem verwacht werd. Zo 'mocht' Frank Lust zijn partij niet vertegenwoordigen in de 3 politieke debatten die in Nevele georganiseerd werden. Een gebrek aan vertrouwen vanwege zijn partij? Overloper Raf Standaert liep op een gasbek en raakte niet eens rechtstreeks verkozen. Hugo Verhaege zette als uittredend schepen en als lijstduwer een vrij zwakke score neer. Deze oudgediende van de Vlaamse Beweging ligt trouwens niet in de bovenste lade van zijn partij. Dat bleek al tijdens de lijstvorming, maar ook tijdens de campagne werd hij niet echt naar voren geschoven. Hoe dan ook zal de N-VA een aantal totaal onervaren nieuwkomers naar de gemeenteraad afvaardigen. Ik heb trouwens sterke twijfels bij de Vlaamsvoelendheid van een aantal onder hen.

De sp.a behield haar 3 zetels wat voor mij niet echt een verrassing was. Deze toch wel sterk dogmatische partijafdeling van de sp.a heeft in Nevele een gedegen structuur en een actieve werking en voerde tijdens de afgelopen legislatuur stevig oppositie (ook al was ik het vaak niet met hen eens). Alleen voorzitster Sandra De Smedt werd volgens mijn bescheiden mening nogal mager beloond voor haar vele werk.

De Open Vld ging van 2 zetels naar 1. Dat zat er duidelijk aan te komen. De uittredende raadsleden blonken niet altijd uit in werklust en zeker niet in aanwezigheidspolitiek. De fanatieke ijver waarmee tegen de ringweg in Hansbeke geageerd werd heeft hen zeker geen goed gedaan. Vraag is wat deze partij nog waard is zonder boegbeeld Jef DHondt. De Open Vld gaat dan ook moeilijke oppositiejaren tegemoet, zeker gezien de ruime meerderheid.

Volgens de laatste berekeningen kwam het Vlaams Belang slechts 31 stemmen tekort voor een zetel. Een zware persoonlijk ontgoocheling (ikzelf had 100 voorkeurstemmen minder). Het zoveelste bewijs dat de modale Nevelenaar helaas niet wakker ligt van het vele harde werk dat binnen en buiten de gemeenteraad gepresteerd werd. Anderzijds moet ik wel toegeven wat we slechts een onvolledige verkiezingslijst konden indienen met te weinig (jonge) mensen op. Opkomen met slecht 11 kandidaten (van de 21) binnen een krimpscenario is om moeilijkheden vragen. Helaas worden potentiële kandidaten  van het Vlaams Belang nog steeds persoonlijk geïntimideerd binnen hun persoonlijke (werk)situatie: dreigend ontslag (en niet alleen uit de vakbond), mogelijk verlies van het recht op een sociale woning en dies meer. Persoonlijk werd ik wel niet afgestraft. Dat blijkt uit het zeer goede score die ik gehaald heb voor de provincie. Met als gevolg de toch wel ietwat onverwachte verkiezing tot provincieraadslid! Hadden we dezelfde score behaald voor de gemeente, we hadden 2 zetels behaald! Blijkbaar hebben heel wat mensen voor mij gestemd voor de provincie, maar niet voor de gemeente. Dat is altijd het risico van een dubbel lijsttrekkerschap.Binnen onze afdeling werd unaniem beslist verder te timmeren aan de weg. Dit betekent dat we vanaf nu werken naar de verkiezingen van 2018 toe, ook al zijn we niet langer vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Ook nu zal iedere Nevelaar ongeacht rang of stand beroep kunnen doen op mijn inzet! Een zaak is zeker: de gemeenteraad zal vanaf 1 januari zonder mijn aanwezigheid een stuk minder lang duren ...

Tijdens de 3 debatten kondigde ik een nieuwe coalitie aan van CD&V, N-VA en sp.a (samen 15 zetels), ook al was de sp.a rekenkundig helemaal niet nodig. Mijn voorspelling blijkt dus te kloppen als een bus. Ofwel wou men het voorakkoord respecteren en het gegeven woord niet breken, ofwel vertrouwt men bepaalde coalitiepartners niet voor de volle 100 %. Nevele heeft al jarenlang (sedert de fusie van 1976) op dat vlak een bepaalde reputatie te verdedigen. Toch is er nog altijd geen witte rook uit de schouw van het gemeentehuis te bespeuren. En dat zou te wijten zijn aan enig intern gerommel binnen de N-VA (de kracht van de verandering weet u wel ...).

Nochtans ligt de verdeling van de mandaten zo ongeveer vast. De CD&V krijgt de burgemeester (Johan Cornelis) en 3 schepenen (Ann Lambrecht, Marleen Vanlerberghe en nieuwkomer Gunnar Claeys, ook al bleek Roger Boone nog enige ambities te koesteren). Voor de N-VA is 1 schepenzetel en het voorzitterschap van het OCMW weggelegd. De sp.a krijgt de 1ste schepen (oudgediende Mia Pynaert), de voorzitter van de gemeenteraad (Hilde Langeraert) en een lid van het Vast Bureau OCMW (Dirk Morel of Luc De Gheest die niet rechtstreeks verkozen was).

De afdelingsbestuur van de N-VA zal pas na het weekeinde de namen van de mandatarissen bekend maken. Blijkbaar liggen nog 4 mensen in balans voor de 2 postjes: lijsttrekker Frank Lust (382 stemmen), 2de kandidate Nele Claerebou( (384 stemmen), 6de kandidaat Jan Pauwels (326 stemmen) en lijstduwer Hugo Verhaege (338 stemmen). Hugo Verhaege heeft in de wandelgangen al aangekondigd niet te zullen zetelen als hij uit de boot valt (waardoor overloper Raf Standaert alsnog zijn opwachting in de gemeenteraad kan maken). Voor de rest is het dus koffiedik kijken want voorzitter Freddy Bertin heeft in "Het Laatste Nieuws" van vandaag verklaard dat het stemmenaantal niet het enige criterium is dat in overweging zal genomen worden. Voer dus voor enige discussie want op die manier krijg je altijd ontevredenen. Dit bewijst het anonieme mailtje dat een aantal mensen intussen in hun mailbox hebben ontvangen (zie hieronder). Wordt dus ongetwijfeld vervolgd ...

 

 

NVA-VOORZITTER NEVELE SJOEMELT MET VOORKEURSTEMMEN

In de NVA Nevele blijft de verdeling van de posten onduidelijk. Bij de verdeling werden twee ambten aan deze partij toegeschoven: een schepenzetel en de voorzitter van de OCMW. Sinds de verdeling is nog altijd geen akkoord bereikt binnen de partij. Mevr. Nele Claerebout kreeg de meeste stemmen achter haar naam (384 stemmen). Ze werd hierbij gevolgd door Dhr. Frank Lust (lijsttrekker 382), Dhr. Hugo Verhaege (338 stemmen) en op de vierde plaats Dhr. Jan Pauwels (met 326 stemmen). De stem van de kiezer gaat duidelijk in de richting van Mevr. Claerebout. Of ze de plaats krijgt waar ze voor haar kiezers recht op heeft, is op dit ogenblik nog helemaal niet duidelijk daar Dhr. Jan Pauwels (op de vierde plaats!) ook het voorzitterschap van het OCMW ambieert. Hij wordt hierbij sterk gesteund door de voorzitter van de NVA. De vraag is of Mevr. Claerebout, onder druk van Dhr. Pauwels en de NVA-voorzitter, haar kiezers (nu en in de toekomst) moet ontgoochelen of krijgt ze waar ze recht op heeft. De zaak wordt in Nevele zeker gevolgd.

Een inwoner van Nevele (pseudoniem Gust Pessers, email-adres goedvoornevele@gmail.com).

 

17-04-12

Infoavond windmolens

Ik was gisteren in Landegem aanwezig op een infoavond van de provincie Oost-Vlaanderen over de problematiek van de inplanting van windmolens langs de E40. Zo wil men maximaal 37 windmolens plaatsen tussen Aalst en Aalter. Die zouden geplaatst worden ofwel op (nieuw te ontwikkelen?) bedrijventerreinen ofwel in clusters (waarvan minstens één cluster tussen Drongen en Aalter). De provincieraad zou finaal op 13 juni 2012 de knoop moeten doorhakken. Er rest dus maar weinig tijd meer, maar dat is dan ook duidelijk de bedoeling. Men wil dit dossier nog snel door de administratieve molen jagen voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2012!

De gemeenteraad heeft in deze niets in de pap te brokken. Enkel het college van burgemeester en schepenen kan een advies verlenen (bouw- en milieuvergunning). Dit betekent dat 4 politici (een meerderheid in het college) beslissen voor de ganse bevolking. Het college heeft trouwens reeds eerder beslist enkel een project van 5 windmolens in lijn langs de E40 goed te keuren. Dit is een duidelijk CD&V-dossier. De CD&V wordt hierin gesteund door schepen Hugo Verhaege (onafhankelijke maar de facto N-VA).  Het is wel goed om weten dat één van die 5 windturbines komt op de grond van de oud-burgemeester en huidig gemeenteraadslid en 2 op de grond van een "gelijkgezinde" landbouwer. Win for life ... 

Er waren een 80 geïnteresseerden komen opdagen. Het overgrote deel van de aanwezigen ging echter met een wrang gevoel naar huis want van een debat of discussie was op geen enkel moment sprake. Enkel de provinciale ambtenaren, de afgevaardigde van het studiebureau en schepen Verhaege mochten het woord voeren. Er werd alleen geantwoord op een vijftal (zorgvuldig geselecteerde) vragen van het publiek. Enige consternatie toen bleek dat de voorzitter van de Nevelse N-VA niet echt een voorstander leek te zijn van het betreffende project. Het is immers een verhaal van lasten en lusten. De lusten voor de eigenaars van de betrokken gronden (kan oplopen tot 20.000,00 € per jaar en dit gedurende 20 jaar) en de lasten voor de omwonenden (lawaahinder, slagschaduw, visuele vervuiling, schade aan de natuur, waardevermindering eigendommen, ...). Schepen Hugo Verhaege (N-VA) keek maar sip want in het college toont hij zich een absoluut voorstander van de windmolens! Toch heeft hij een eerder project van 2 windmolens in zijn eigen deelgemeente Merendree afgekeurd. Het hemd is nog altijd nader dan de rok. Er zullen dus nog harde noten moeten gekraakt worden bij de CD&V en de N-VA.  De mogelijkheid bestaat immers dat er uiteindelijk meer dan 12 windturbines op Nevels grondgebied zullen komen! De CD&V-burgemeesters van de gemeenten uit de onmiddellijke omgeving (Aalter, Maldegem, ...) hebben trouwens hun provincieraadsleden al opgeroepen om tegen dit project te stemmen!

Het Vlaams Belang Nevele is ondubbelzinnig voorstander van windenergie. De windturbines moeten dan wel geplaatst worden op locaties die daar intrinsiek voor geschikt zijn (grote industrieterreinen, in zee, ...). Wij zijn dus gekant tegen de inplanting van deze windmolens in de weinige open ruimte waarover de gemeente Nevele nog beschikt en wij zullen ons daartegen blijven verzetten. Er  wonen honderden mensen in de onmiddellijke opgeving (in een straal van minder dan 1 kilometer) van de te plaatsen windmolens. Bovendien worden de negatieve effecten nogal gemakkelijk weggewuifd. Nevele ondervindt al voldoende hinder van landschapsvernietigende ingrepen zoals de verschillende waterwegen, de spoorlijn, de autosnelweg, de mogelijke ringweg rond Hansbeke! 

15-07-11

Raf Standaert (CD&V) zetelt voortaan als onafhankelijke ... !

Vandaag een toch wel verrassend nieuwsbericht in de Nevelse politieke wereld. "Het Nieuwsblad" weet online te melden dat Raf Standaert, gemeenteraadslid en fractieleider in de gemeenteraad voor de CD&V, voortaan zal zetelen als onafhankelijke. Hij kan zich blijkbaar niet meer verzoenen met de manier waarop nu in Nevele aan poltiek wordt gedaan. Ja, dan is hij zeker niet de enige. Wel vreemd dat hij als fractieleider van een partij die in de meerderheid zit, er het bijltje bij neergooit. Ik vermoed dan ook dat Raf niet geheel tevreden was en is met zijn rol binnen deze meerderheid. En dus gooit hij een bommetje ...

Uiteindelijk is dit niet zo vreemd. Raf is altijd een brave,loyale én ijverige partijsoldaat geweest. Helaas voor hem moest hij zich steeds tevreden stellen met wat politieke 'afdankertjes' zoals een aantal zitjes in de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, de vroegere intercommunales. Bij elke verkiezing werd hem de wortel van een schepenambt in voor de neus gehouden, maar telkens weer kwam er iets onverwachts tussen (slechte verkiezingsuitslagen, de CD&V moest de vrouwelijke schepen leveren, ...). Hij beseft maar al te goed dat hij na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 alweer niet te hoopvol moet zijn. Het overlopen van burgemeester Johan Cornelis naar de CD&V, het feit dat Anneke Lambrecht en Marleen Van Lerberghe nu schepenen zijn en ook binnen de campagne zo uitgespeeld zullen worden, de oprichting van de lokale afdeling van de N-VA onder impuls van schepen Hugo Verhaege (bloedbroeder van burgemeester Cornelis) en de beloftes aan Hugo, de vaststelling dat de lokale CD&V nauwelijks nog over sterke figuren beschikt, allemaal redenen die hem dwingen zijn vel zo duur mogelijk te verkopen tegen 2012. Misschien hoopt hij dat de CD&V hem ijzersterke garanties zal geven als hij bereid is terug te komen op zijn ontslag.

Het draait immers al vele maanden niet meer binnen deze coalitie van Nieuw Nevele en CD&V. Raf Standaert stelt terecht dat er nauwelijks nog beslissingen worden genomen en dat het stemgedrag binnen de meerderheid bij elk dossier onvoorspelbaar is. Als fractieleider van de CD&V kreeg hij dan ook dikwijls (terecht of onterecht) verwijten naar zijn hoofd geslingerd. In feite werd Raf het slachtoffer van de overloperij van anderen. Een aantal belangrijke dossiers werden telkens goedgekeurd of verworpen met een wisselmeerderheid. In het voetbaldossier steunde de sp.a (3) de CD&V (5) en de onafhankelijken (3), wat resulteerde in een meerderheid van 11 stemmen tegen 10 (Nieuw Nevele + Open Vld + Vlaams Belang). Dit dossier komt nu op de helling te staan als Raf zijn stemgedrag in de toekomst wijzigt! Zijn stem wordt dus heel belangrijk in een aantal dossiers. De meerderheid in het College heeft dus niet langer een meerderheid in de gemeenteraad. Dit impliceert dat de gemeenteraad het College in heel wat dossiers zal kunnen terugfluiten! De komende gemeenteraden zullen er noch eenvoudiger noch rustiger op worden!

20:30 Gepost door Olaf Evrard | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hugo verhaege, johan cornelis, raf standaert, nevele, cd&v |  Facebook |

11-06-11

Persmededeling Vlaams Belang Nevele

 Het logo van het Vlaams Belang

AFDELING NEVELE
 
PERSMEDEDELING
 
Gisteren werd in Nevele opnieuw een lokale afdeling van de ‘N-VA’ opgericht. Maar meteen na de bestuursverkiezingen splitte de afdeling al. Schepen Hugo Verhaege leverde immers de afdeling onmiddellijk over aan zijn collega-overloper en burgemeester Johan Cornelis en diens CD&V. ‘Judas’ Verhaege verkoopt dus zijn stem en zijn Vlaamse principes voor 30 zilverlingen (zijnde een mogelijk schepenmandaat na de verkiezingen van oktober 2012). In Nevele geldt vanaf nu: N-VA = CD&V.
 
Dit betekent ook dat ‘Vlaams Belang’ de enige Vlaams-nationale partij is en blijft in Nevele.
 
Olaf EVRARD
 
voorzitter Vlaams Belang
Reibroekstraat 48
9850 Hansbeke
0475/73.02.45

14:19 Gepost door Olaf Evrard | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cd&v, n-va, vlaams belang, hugo verhaege, johan cornelis |  Facebook |