22-07-17

Renaat De Rudderherdenking (Landegem, 9 juli 2017)

Er waren ruim 160 aanwezigen op deze herdenking. Na de academische zitting (met o.a. de strijdvaardige gastsprekers Guido Moonen en Bart De Valck) en een aantal muzikale intermezzo's in De Klaproos ging het richting het Monument van Renaat De Rudder in de Vosselarestraat. Na de bloemenhulde spraken nog Jo Decaluwe, Karel Uytersprot en dichter Roni Ranke. Daarna trokken we naar het Foyer voor een kleine receptie. Een geslaagde organisatie!

IMG_20170701_144529.jpg

IMG_20170709_104340.jpg

IMG_20170709_111008.jpg

IMG_20170709_121925.jpg

IMG_20170709_122002.jpg

IMG_20170709_122007.jpg

IMG_20170709_122011.jpg

IMG_20170709_122625.jpg

IMG_20170709_122735.jpg

IMG_20170709_122903.jpg

IMG_20170709_123052.jpg

IMG_20170709_123129.jpg

IMG_20170709_124757.jpg

IMG_20170709_125026.jpg

IMG_20170709_125157.jpg

IMG_20170709_125857.jpg

IMG_20170709_125956.jpg

 

 

04-07-17

Uit "Het Nieuwsblad" van vandaag

DE HERDENKING IS WEL OP ZONDAG 9 JULI (EN NIET OP ZATERDAG)

  

 

Geen politiek tijdens viering frontsoldaat

Zondag wordt frontstrijder Renaat De Rudder herdacht tijdens 11 juliviering

Het organisatiecomité bij het monument van Renaat De Rudder in Landegem. Foto: mco

 
Nevele

Nevele viert het feest van de Vlaamse Gemeenschap met een herdenking van ‘hun frontsoldaat’ Renaat De Rudder. De jongeman vertrok in 1914 vanuit Landegem naar het front en werd er honderd jaar geleden dodelijk geraakt door een Belgische kogel.

Renaat De Rudder was niet politiek beladen en dat willen we zo houden

John Caron

Dit weekend organiseren veel Vlaamse gemeenten een traditionele 11 juliviering. Vaak gaat dat gepaard met veel bier en een bekende charmezanger, maar in Nevele gebruiken ze het feest om een bekende inwoner te huldigen. Het Renaat De Ruddercomité, het Vlaams Genootschap Nevele, de Vlaamse Vredesbeweging VOS en de Vrienden van Renaat De Rudder herdenken nu zaterdag de bekende frontsoldaat met tal van activiteiten.

Pesterijen

“Renaat De Rudder vertrok in 1914 op zijn zestiende zoals zoveel jonge mannen in die tijd met een gevoel van vaderlandsliefde naar het front van de Eerste Wereldoorlog. Maar gaandeweg maakte die vaderlandsliefde plaats voor een gevoel van Vlaamsgezindheid. De pesterijen van de Franstalige officieren raakten De Rudder hard”, zegt Hugo Schaeck, een van de medeorganisatoren. “Maar hij ging de strijd aan tegen het onrecht en stimuleerde zijn medesoldaten om te leren lezen en schrijven. Hij wou hen waardering bijbrengen voor de eigen taal en cultuur. Iets wat hem niet in dank werd afgenomen door de militaire overheid, die hem in de zomer van 1917 tijdelijk opsloot in de gevangenis.” De Rudder werd in december 1917 dodelijk geraakt door een Belgische kogel. “Kwatongen beweren dat het helemaal geen ongeluk was, maar dat De Rudder moest sterven voor zijn Vlaamse overtuigingen. Maar daar zijn geen bewijzen voor”, zegt Schaeck.

Een figuur met een grote betekenis voor de Vlaamse Beweging dus. De tweede IJzerbedevaart stond zelfs volledig in zijn teken. “Maar Renaat had nooit de bedoeling om aan politiek te doen, hij deed alles uit pure overtuiging. Het was ook zijn bedoeling om na de oorlog priester te worden”, zegt medeorganisator John Caron. “We willen de viering dan ook helemaal neutraal houden. Vlaamse vlaggen mogen tijdens de herdenking, maar politieke symbolen zijn verboden.” De viering zondag begint om 10 uur met een onthaal in zaal De Klaproos in Landegem. Nadien volgen nog een academische zitting en lezingen.

  

07-03-15

Gemeentebestuur Nevele heeft ofwel geld teveel of heeft in het verleden niet nagedacht ...

De nieuwe foyer aan de bibliotheek en het auditorium "De Klaproos" blijft het gemeentebestuur kopbrekens bezorgen. Onmiddellijk na de feestelijke opening bleek al dat de akoestiek van het nieuwe lokaal (kostprijs 500.000 euro) een complete ramp was. Nu kondigt schepen Pynaert aan dat het probleem met een schamele 10.000 euro kan en zal opgelost worden. Het plafond moet aangepast worden, en uiteraard moet de aanpassing esthetisch verantwoord zijn. Noblesse oblige. Zeker als het niet van hun eigen geld moet komen. Ik heb daar zo mijn twijfels over. Als het concept architecturaal echt fout zit, kan dit niet zomaar opgelost worden met een vals plafond ...

Bovendien werd er geen bergruimte voorzien. Geen probleem, schepen Pynaert doet er nog eens 55.000 euro bovenop. Een berghok moet toch enige stijl hebben, nietwaar? En uiteraard is dit allemaal de schuld van haar voorgangers. Die mensen kennen daar allemaal niets van. Bij mijn weten zaten de burgemeester en zijn twee vrouwelijke partijgenoten-schepenen ook al in de vorige meerderheid. Maar daar zal Mia niet bij stilgestaan hebben.

En als men nu ook nog eens de toog zou vervangen door een groter en handiger exemplaar en opstellen in de lengte i.p.v. de breedte van de ruimte, dan kon iedereen die dorst heeft in de pauze van een voorstelling een drankje nuttigen. Maar ook dat zal wel de schuld van de vorige meerderheid zijn ...

14:24 Gepost door Olaf Evrard | Permalink | Commentaren (1) | Tags: foyer, nevele, de klaproos, mia pynaert |  Facebook |

11-02-15

Nevele: na ruim twee jaar een geheel persoonlijke evaluatie van de huidige coalitie

De gemeenteraadsverkiezingen van 2012 liggen al ruim twee jaar achter ons. De nieuwe coalitie werd gevormd met drie partijen: CD&V (8 zetels), N-VA (4 zetels) en sp.a (3 zetels). Men koos dus (net als tijdens de voorbije legislatuur) voor een ruime meerderheid (15 op 21 zetels). Rekenkundig was de sp.a dus niet nodig. Naar verluidt had de N-VA er op aangedrongen om de sp.a er bij te nemen omdat deze partij schrik had om als nieuwkomer in het college "overspoeld" te worden door de CD&V. Ik denk dat de N-VA daar nu wel anders over denkt ... Hoe meer partijen in een coalitie, hoe meer kans op uiteenlopende standpunten. En dat hebben we al mogen merken.

Misschien toch eens tijd om een eerste evaluatie te maken van deze "vernieuwende" meerderheid. Een eerste vaststelling: heel wat raadsleden blijven afwezig, zowel in het straatbeeld als in het sociale leven. Dat was vroeger wel eens anders. Op dit vlak scoren de oudgedienden misschien nog het best. Nu, eerlijk gezegd. Het is niet omdat je alom aanwezig bent, dat je daarom een goed politicus of goede politica bent. Maar het kan toch wel nuttig zijn om hier en daar eens de vinger aan de pols te houden. Zeker als het gaat om belangrijke dossiers. Op de info-avond over de herinrichting van Hansbekedorp, heb ik maar 2 leden van het College gezien. Verder nauwelijks iemand. Op die momenten verwacht je toch meer betrokkenheid van de gemeenteraadsleden! Typerend is dat bijna niemand de nieuwkomers in het College van Burgemeester en Schepenen kent, een uitzondering niet te na gesproken. Een verpletterende indruk hebben ze dus (nog) niet nagelaten.

Een tweede vaststelling. Inzake een aantal dossiers zijn we, ondanks de vele beloftes, nog geen centimeter opgeschoten.

 • De aanpassing van het "Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan"? Dit kon toch geen probleem vormen? Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Veneco werd hiervoor ingeschakeld. Sindsdien niets meer van vernomen (buiten misschien hier en daar een factuur ...).
 • De ontsluitingsweg naar Ter Mote om het dorp van Nevele te ontlasten. Nog niet gerealiseerd. Na meer dan 20 jaar soebatten en procederen komt men nu plots met een alternatief aandraven.
 • Het Brandweerdossier. Eerst was er de treurige soap rond de nieuwe brandweercommandant die het al snel voor bekeken hield. Vervolgens het ongelofelijke verhaal van de exuberante aankopen. Tegen heug en meug en tegen ieders advies in werden de aankopen van een ambulance van 60.000 € en een ladderwagen van liefst 640.000 € doorgedrukt. Slechts luttele maanden later bleek dat ze door niemand gewenst waren. De N-V was duidelijk "not amused", maar de echte verantwoordelijke voor deze miskopen bleef toch buiten schot.
 • De realisatie van een nieuw gemeentehuis. Met veel bombarie in de pers aangekondigd maar ook hier zaten N-VA en sp.a duidelijk op een verschillend spoor. Het kwam zelfs tot een bitse woordenwisseling ... in de pers! Burgemeester Cornelis had nochtans stellig beloofd dat er nooit discussies in de pers uitgevochten zouden worden en had vastgesteld dat de sfeer binnen het College nog nooit zo goed geweest was. Tja, slechter dan tijdens de vorige legislatuur was nu eenmaal ook niet mogelijk.
 • De veelbesproken blauwe zones. De kostprijs van de controles hiervoor moest gedekt worden door het uitschrijven van duizenden boetes (of moet ik zeggen "retributies"?). Helaas bleek dat de bestelde verkeersborden (30.000 €) niet in overeenstemming waren met de vigerende wetgeving. Oeps, dat zou een menselijk foutje geweest zijn van een bediende die intussen niet meer op het gemeentehuis werkte en dus de ideale zondebok bleek.
 • Het voetbaldossier dat alsmaar grotesker wordt. Twee ploegen genieten van een huursubsidie. Alle vier de ploegen krijgen een onderhoudssubsidie voor de terreinen. Globaal geschat op pakweg 25.000 € op jaarbasis. Daarnaast werden er nog honderdduizenden euro's gespendeerd aan de renovatie van de infrastructuur  die eigendom was van de gemeente. Dit in afwachting van een definitieve oplossing. Deze oplossing zou bestaan in een investering van een kleine ... 900.000 € in twee sites (waarvan er één GEEN eigendom is van de gemeente). Twee ploegen moeten dus hun activiteiten overbrengen naar één van de beide (door het gemeentebestuur geselecteerde) sites of hun activiteiten noodgedwongen stopzetten. In die optiek werd zelfs een reeds advocaat ingeschakeld. Op de vraag waarom er ruim 500.000 € zal geïnvesteerd worden in de realisatie van een sportcomplex op gronden die niet eens eigendom zijn van de gemeente, kwam nooit een afdoend antwoord. Daarentegen zal een site waar Nevele eigenaar van is (en waar de gemeente voor een paar jaar nog 200.000 € in heeft geïnvesteerd), moeten verlaten worden. Als ik die 900.000 € deel door die 25.000 € op jaarbasis, dat kom ik tot de vaststelling dat een eerste besparing pas binnen ... 36 jaar gerealiseerd zal worden! Als dat nu eens geen blijk is van langetermijnvisie!
 • Cultuurhuis te Hansbeke. Voor een paar jaar na een renovatie van het dak en het schrijnwerk met veel toeters en bellen "ingewijd". Tot bleek dat de elektriciteit volledig afgekeurd werd en het gebouw niet brandveilig bleek. Sindsdien staat het Cultuurhuis daar werkloos en verlaten te staan.
 • Het "Foyer" aan de bibliotheek en het "Auditorium De Klaproos". Na jaren eindelijk gerealiseerd voor de "luttele" som van 500.000 € (voor amper één ruimte). Al van bij de opening bleek dat er blijkbaar geen geld geweest was voor geluidswerende maatregelen, deftig meubilair en een functionele toog. Zijn dat nu net drie van de basisvoorwaarden waar een echt foyer moet aan voldoen ...
 • De windmolens. Iedereen spuit mist en schuift de verantwoordelijkheid door naar de provincie vanwege het "Provinciale Windplan". Dit werd in de provincieraad trouwens altijd gesteund door de N-VA. Tot op de allerlaatste stemming bleek dat de N-VA zijn huik naar de wind gehangen had en dan toch tegenstemde. Niet omwille van de druk van de lokale kiezers maar omwille van de druk vanuit Aalter en de titelvoerende burgemeester aldaar (in Aalter is een CD&V-N-VA-kartel aan de macht). PDC wil immers geen windmolens in zijn gemeente of in de onmiddellijke buurgemeenten. En zoals we reeds langer wisten, PDC's wil is wet in Nevele ... 
 • DCO Buren heeft de geest gegeven en is in handen overgegaan van een privébedrijf. Toegegeven, de oprichting ervan werd indertijd min of meer opgedrongen door de federale overheid. Maar dit belet niet dat het lokale beleid in de loop der jaren te veel voor Sinterklaas heeft willen spelen (door het geven van extra-legale voordelen aan de personeelsleden die in feite financieel niet haalbaar waren), te weinig toezicht heeft uitgeoefend (op boekhoudkundig vlak én op het schrikwekkende ziekteverzuim). De huidige (of laatste?) voorzitter werd dus met een uiterst moeilijke erfenis opgezadeld. Betrokkene heeft het dossier op de best mogelijke manier afgehandeld waardoor alle personeelsleden hun job konden behouden (zij het tegen minder gunstige voorwaarden). De DCO's van de ons omringende gemeenten zijn er trouwens niet veel beter aan toe en om die reden kon een samensmelting of fusie niet doorgaan.

Maar niet getreurd, ik kan ook een aantal positieve zaken vermelden.

 • Het Nevelse OCMW is er in geslaagd de werking te stevig rationaliseren en de gemeentelijke bijdrage gevoelig terug te dringen (100.000 € op jaarbasis). Dit gebeurt in niet steeds makkelijke omstandigheden (o.a. vanwege de vele voortdurend veranderende wetten, decreten en andere reglementitis). Waarvoor onze lof! Politiek zal men echter niet kunnen oogsten want de Vlaamse minister van Binnenlandse Zaken Homans (N-VA) is van plan de OCMW's samen te voegen met de gemeentelijke werking. Dus exit OCMW-raad en -mandatarissen ...
 • De nieuwe sporthal in Nevele komt er dan toch. Zij het dat de realisatie én de uitbating in handen zullen liggen van FARYS (de vroegere o.a. watermaatschappij TMVW). De clubs die vroeger rekenden op de inkomsten van de kantine, houden hun hart bang vast. De gemeente heeft wel beloofd om de gederfde inkomsten te compenseren, maar iedereen weet en beseft dat dit gewoonweg onmogelijk zal zijn. Vraag is ook wat er met de oude sporthal in Landegem zal gebeuren. Het heeft immers geen zin om nieuwe capaciteit te creëren als er op een andere locatie capaciteit wegvalt. Iedereen met een beetje gezond verstand weet dat de kosten aan de oude sporthal waanzinnig hoog zullen oplopen. Het zal dan ook niet evident zijn om de noodzakelijke renovatie daadwerkelijk uit te voeren.
 • De realisatie van de nagelnieuwe en langverwachte technische loods voor de Technische Diensten (naast de brandweerkazerne). Een gemeente die naam waardig, moet heden ten dage kunnen beschikken over een multifunctioneel en tevens comfortabel en efficiënt gebouw. Ook hier liep de kostprijs echter "ietwat" hoger op dan wat initieel voorzien was. Dit gebouw lijkt ook nog te lijden aan bepaalde kinderziektes die niet te begrijpen vallen. Men verwacht toch van zogenaamde experten dat zij alle mogelijke hindernissen kunnen voorzien, maar dit is dus duidelijk niet het geval. Maar laat ons hopen dat alles opgelost kan worden zonder al te veel bijkomende kosten.
 • De nakende modernisering en aanpassing van het "Containerpark". Dit is o.a. het gevolg van de steeds evoluerende wetgeving. Maar laat ons eerlijk zijn, het "containerpark" is wat mij betreft altijd het paradepaardje geweest van de gemeente Nevele. Als Nevele op één vlak bewezen heeft, dat het wèl iets kan realiseren, dan is het wel op dit gebied.
 • De realisatie van het nieuwe jeugdhuis voor Mixit!. Kostprijs zou 500.000 € zijn, maar ik ben van mening dat dit over de partijgrenzen probleemloos aanvaard wordt. Het lijkt mij niet meer dan logisch dat ook de jeugd, die niet verbonden is aan of met een specifieke jeugdbeweging, een eigen veilige stek moet kunnen krijgen.
 • Het opnieuw invoeren van de tentoonstellingsruimte "De Wandelgangen" en het verder organiseren van de theateractiviteiten in "De Klaproos". Hier wordt met heel weinig middelen toch flink wat cultuur geboden aan de Nevelenaars. Men moet er wel op toezien dat "men" niet alleen kunstenaars die aanleunen bij de eigen maatschappelijke gezindheden aan bod laat komen. Graag ook pluralisme binnen de lokale cultuur.
 • Het verder investeren in de "Buitenschoolse Kinderopvang". Na vele omzwervingen in tijdelijke locaties (waar telkens veel geld moest geïnvesteerd worden), lijkt alles eindelijk ongeveer op zijn plooi te zitten.

Verder zijn wij benieuwd naar wat er nog allemaal in de pijplijn zou kunnen zitten. We moeten wel rekening houden met het gegeven dat de 11.000.000 €, waar deze coalitie bij hun aantreden kon over beschikken, nagenoeg opgebruikt zijn. We houden dan ook ons hart vast of dat alles wat is en nog moet komen, kan uitgevoerd en onderhouden worden zonder het verhogen van de van de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing ...

13-07-14

11 juliviering gemeente Nevele, georganiseerd door de GRCN

De 11 juliviering, georganiseerd door de Gemeentelijke Raad voor Cultuur Nevele, ging voor de eerste keer door in het auditorium "De Klaproos" (Landegem) en dat was een zeer verstandige beslissing! Het was ook de eerste viering in jaren die doorging zonder de gewaardeerde medewerking van Majo. Blijkbaar slaagt de gemeente er tot op heden nog niet in om de brokken te lijmen, maar dit geheel terzijde.

De toehoorders werden eerst "vergast" op niet minder dan drie toespraken, en dat is toch "dem Guten zo viel". Schepen voor Cultuur Mia Pynaert, voorzitter van de GRCN Luc Bingé en burgemeester Johan Cornelis mochten allemaal hun zegje doen. En ik moet zeggen, de toespraken worden met het jaar beter. In die zin dat ik mij dit jaar niet constant hoefde te ergeren aan de doorgaans melige feestredes. Ik hoorde zelfs ergens het woordje "strijdbaar" vallen. Dat belooft voor de volgende jaren!

Het auditorium zat afgeladen vol en dat had (helaas) meer te maken met de persoon van Dimitri Van Toren dan met de 11 juliviering. Maar goed, je vangt meer vliegen met honing dan met azijn. Deze toch wel enigszins ondergewaardeerde artiest is voor mij persoonlijk puur jeugdsentiment. Niet geheel toevallig sieren de namen van heel wat Vlaamse en Nederlandse kleinkunstenaars mijn platen- en CD-collecties: Jan De Wilde, Kris De Bruyne, Zjef Van Uytsel, de betreurde Wim De Craene en Wannes Van de Velde, Willem Vermandere, Walter De Buck, ja zelfs Urbanus, Boudewijn De Groot, Herman Van Veen en nog vele, vele anderen. Later schoven heel wat van deze artiesten op richting "Nederpop".

Dimitri Van Toren is intussen een vriendelijke oudere man van 74 jaar geworden. Hij werd begeleid door één gitarist. Vermoedelijk kon de GRCN de volledige begeleidingsgroep niet betalen (en dat is geen schande, sommige artiesten vragen gages waar je steil van achterover valt). In dit geval was dit wel jammer want de liedjes van deze artiest zijn een stuk muzikaler dan je op het eerste gehoor zou vermoeden. De nummers klonken als vanouds. De bindteksten waren schaars want het was duidelijk dat de man zijn adem moest sparen voor de liedjes. Kortom, Dimitri bracht in zijn toch wel erg korte set alles waarvoor iedereen gekomen was. Zelfs de twee bis-nummers "Hé Komaan" en "Dit is een lied voor kinderen". Jammer dat een man die 33 platen of CD's op zijn actief heeft, slechts herinnerd wordt in het collectieve geheugen door amper twee liedjes. Nu goed, er zijn heel wat artiesten die het met veel minder moeten doen.

Na afloop werd één drankje aangeboden in het nieuwe foyer. Wie een half glaasje wijn wou, moest één euro opleggen. Het moet wel heel slecht gesteld zijn met de financiële toestand van de gemeente ... En o ja, we kregen ook nog één bolletje ijs. Da's vermoedelijk ook al een stuk goedkoper dan de frieten en de smoutebollen van de afgelopen jaren. De kritiek die ik uitte n.a.v. de feestelijke opening van dit foyer blijft volledig overeind. De zaal is een echte fuik. Iedereen moet zich door de massa en tussen de partytafels naar de veel te kleine toog worstelen. De terugtocht met de gevulde glazen is nog veel hachelijker. Bovendien is de akoestiek werkelijk a-bo-mi-na-bel. Daar moet serieus dringend iets aan gedaan worden. Ik blijf de 500.000 euro die besteed werd aan dit foyer, veel geld vinden voor een zaal die uiteindelijk noch praktisch noch comfortabel is. Je zou denken dat de openbare besturen uit hun fouten van het verleden leren, maar helaas ...

Kortom, al bij al een geslaagd initiatief. En de avond werd gemoedelijk besloten met een hartelijk en vriendelijk gesprek tussen een aantal vertegenwoordigers van de verschillende politieke strekkingen. En dat is altijd mooi en zeker leerrijk Onschuldig

 

 

joahn cornelis,mia pynaert,luc bingé,dimitri van toren,de klaproos

 

20-12-13

Theater De Klaproos (Landegem, 19/12/2013) - Soetkin Baptist

Soetkin Baptist kent u misschien nog van de folkgroep Ishtar die in 2008 deelnam aan het Eurovisiesongfestival. Ze heeft een klassiek geschoolde stem (mezzosopraan) en is van vele werelden thuis. Recentelijk hield ze het voor bekeken in België en verhuisde (definitief?) naar Noorwegen. Nu is ze twee maanden op tournée met het coverprogramma "I heard his voice". Ze wordt begeleid door twee veelzijdige en gewaardeerde rasmuzikanten: Bert Candries op gitaar en Leo Caerts op de toetsen. Zij zijn o.a. de vaste begeleiders van Johan Verminnen. Die heeft trouwens altijd oog gehad voor uitstekende muzikanten. Lees het indrukwekkende lijstje maar na: Raymond van het Groenewoud, Koen De Bruyne, Tars Lootens, Jean-Marie Aerts, Eric Melaerts, Ronny Verbiest, ... en ik vergeet er nog een pak.

Soetkin Baptist is een knappe zangeres (knap in beide betekenissen van het woord) die met haar flexibele stem alle mogelijke muzikale registers bespeelt. Ze brengt een gevarieerd concert waarin flamenco, klaagzangen, jazz, rock, blues, smartlappen, Frans chanson, Noorse kerstliedjes en wereldberoemde popsongs elkaar afwisselen.

All ‘bout the money, This is the life, O Julissi, La vie en rose, Say a little prayer, Gloria (Patti Smith) ... En het moet gezegd: she swept me of my feet. Soetkin Baptist en begeleiders hebben mij bij de keel gegerepen. Dit moet ongetwijfeld één van de beste optredens ooit geweest zijn in De Klaproos!

 

Soetkin Baptist, leo caerts, bert candries, de klaproos, landegem

17-05-13

Thetar "De Klaproos" (Landegem, 16 mei 2013) - Jelle Cleymans

Gisteren traden in theater "De Klaproos" Jelle Cleymans en zijn band op. Het programma bestond uit de nummers van zijn tweede album "Welk oog en hoeveel tranen?", de opvolger van zijn debuutalbum "Naakt doe ik de afwas". Het album is een ode aan de (onvolmaakte) liefde. Jelle raakte geboeid door een aantal (schrijnende) liefdesverhalen, schreef een aantal tragikomische teksten neer en zette ze op muziek.

Het moet gezegd, ik trok met een flinke dosis scepsis naar dit optreden. Ik heb het immers niet zo begrepen op acteurs die zijsprongetjes maken naar de muziekwereld. Maar ik moet toegeven, in dit specifieke geval zat ik helemaal fout. Ik zag een jonge en bevlogen zanger en muzikant die met veel goesting op het podium stond en duidelijk nog heel veel in zijn mars heeft. Jelle deed mij onmiddellijk vergeten dat hij het meest gekend en bekend is als (musical)acteur. Hij werd trouwens begeleid door een groep van oerdegelijke muzikanten (waaronder zijn eigenste vader Jan op sax en klarinet). Het valt mij trouwens op dat de muzikale begeleiders van zangers of zangeressen tegenwoordig heel professioneel zijn. Ach, waar zijn de lang vervlogen tijden dat zij vaak halfdronken en/of stoned met een sigaret in de mondhoek en flessen alcohol op de versterkers het beste van zichzelf probeerden te geven? Maar dit geheel terzijde.

Jelle en groep hadden het talrijk opgekomen publiek (opnieuw een volle zaal) meteen mee. De zeer herkenbare en tragikomische teksten over liefde, verlangen, verdriet en ontrouw(deze teksten zijn trouwens van een zéér behoorlijk niveau en mogen verdiend gecatalogeerd worden als kleinkunst), de uitnodigende en vlotte deuntjes, de grappige en nooit vervelende bindteksten, een lach en een traan. Het ging erin als zoete koek. Hij kwam, hij zag en hij overwon. Ik geef het u op een briefje, Jelle wordt meer dan een voetnoot in de geschiedenis van de Vlaamse kleinkunst!

Een waardige afsluiter van het jaarprogramma dus. En opnieuw een pluim op de hoed van de programmator van "De Klaproos". Ik kijk al reikhalzend uit naar de editie 2013-2014! En hierbij nogmaals mijn welgemeende dank aan àlle medewerkers (van hoog tot laag) van dit theater dat intussen is uitgegroeid tot een vaste (en hopelijk blijvende) waarde in de Vlaamse culturele wereld. Hoe een kleine gemeente soms toch groot kan zijn in bepaalde zaken ...

12:00 Gepost door Olaf Evrard | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jelle cleymans, theater, de klaproos, landegem, nevele |  Facebook |