20-03-18

Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2018

Als gevolg van de fusie van de stad Deinze met de gemeente Nevele bestaan de kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 uit 35 personen.

Vlaams Belang is nog op zoek naar een aantal mannelijke én vooral vrouwelijke kandidaten. Wie zich geroepen voelt om het project van de enige echte en rechtlijnige Vlaams-nationale partij in Deinze te ondersteunen, mag altijd contact opnemen met afdelingsvoorzitter Olaf Evrard (0475/73.02.45 of olaf.evrard@telenet.be) of lijsttrekker Ortwin Depoortere (0496/40.38.18 of ortwin.depoortere@vlaamsbelang.org).

Men zegge het voort ...

16:02 Gepost door Olaf Evrard | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaams belang, deinze, olaf evrard, ortwin depoortere |  Facebook |

26-02-18

Campagne 'Een hart voor onze mensen'

Donderdagmorgen om 07u00 in een ijzige koude folders en snoepjes gaan bedelen aan het station in Deinze. Daarna gaan bussen in Landegem. Er volgen nog campagnemomenten later deze week.

Met Ortwin Depoortere, Olaf Evrard en Philippe Van Driquelle.

20180222 flyeren in Deinze.jpg

 

 

19-02-18

Persmededeling campagne 'Een hart voor onze mensen'

vlaams belang, deinze, nevele, een hart voor onze mensen, campagne, olaf evrard

[PERSBERICHT – 19 februari 2018]

Vlaams Belang deelt hartsnoepjes uit in Deinze

Immigratie kost elke inwoner van Deinze jaarlijks 987 euro

Onder de slagzin ‘een hart voor ónze mensen’ delen mandatarissen en militanten van het Vlaams Belang op donderdag 22 februari rode hartsnoepjes uit aan het station van Deinze. Later volgen nog gelijkaardige uitdeelacties aan de stations in Landegem en Hansbeke. De actie kadert in de nationale campagne van het Vlaams Belang, waarbij de partij haar sociale eisen in de verf zet.  

Het Vlaams Belang berekende de jaarlijkse kostprijs van immigratie en plaatste deze tegenover het asociale regeringsbeleid van besparingen en lastenverhogingen. Terwijl er steeds meer bespaard wordt op kap van onze gepensioneerden, zwakkeren en hulpbehoevenden staat er geen maat op de oplopende immigratiekosten. Het mes snijdt zo diep dat de pensioenen in dit land 40 procent lager liggen dan in onze buurlanden, het aantal senioren dat de rusthuisfactuur niet meer kan betalen met een derde is gestegen en 1 op 7 landgenoten in armoede leeft.

Intussen is er wel geld voor immigranten die nooit 1 euro hebben bijgedragen aan onze sociale zekerheid. Zo spendeerde de regering op een jaar tijd 1,3 miljard euro aan asielopvang, 808 miljoen aan werkloosheidsuitkeringen voor niet-Belgen en 188 miljoen aan leeflonen voor asielzoekers. In totaal bedroeg de immigratiefactuur 7,2 miljard euro of 987 euro per Vlaming.

Het Vlaams Belang becijferde dat we met dat geld de armtierige pensioenen met 150 euro kunnen doen stijgen, de rusthuisfactuur halveren en de tarieven in de voor- en naschoolse kinderopvang met 30% kunnen doen dalen. Wij verwerpen het linkse model van open grenzen en een open sociale zekerheid omdat het onbetaalbaar is alsook het N-VA-model van feitelijke open grenzen met besparingen op de kap van ónze ouderen, zwakkeren en hulpbehoevenden omdat het onaanvaardbaar is. Onze economie is sterk genoeg om een stevige sociale zekerheid te garanderen, op voorwaarde dat we stoppen het OCMW van de wereld te spelen.

De actie aan het station in Deinze gaat door op donderdag 22 februari vanaf 07u00.

 

Met vriendelijke groeten, Olaf EVRARD, voorzitter Vlaams Belang afdeling Deinze-Nevele

Reibroekstraat 48

9850 Hansbeke

0475/73.02.45

Olaf.evrard@telenet.be

20180218 Een hart voor onze mensen.JPG

15-01-18

Verkiezingen 14 oktober 2018

Via de pers vernamen we dat Groen Nevele en Rood-Groen Deinze samen naar de verkiezingen trekken en dat er op hun lijst nog plaats is voor een aantal onafhankelijken. Ik vermoed dat de sp.a van Deinze en Nevele zich niet zullen aansluiten bij Groen-Rood (dit is voorlopig giswerk).

Ik hou geen rekening meer met de huidige OCMW-verkozenen omdat het OCMW met ingang van 1 januari 2019 geïmplementeerd wordt in het gemeentebestuur. In 2018 zullen er dus 7 partijen naar de gunsten van de kiezer dingen. Open VLD, Nieuw Nevele en Wakker Deinze trekken immers samen naar de kiezer met een open lijst.

Er vallen op 14/10/2018 35 zitjes te verdelen (in 2012 waren er dat in Nevele en Deinze samen 50). Dit maakt het quasi onmogelijk om een valabele prognose te maken. Wat ik u wel kan meegeven is dat het Vlaams Belang op basis van het ongewijzigd stemmenaantal in 2012 in Nevele en Deinze (tweemaal net geen zetel behaald) nu 2 zitjes zou verwerven in de nieuwe gemeenteraad.

Dit is de huidige situatie:

PARTIJ

DEINZE

NEVELE

1.     CD&V

burgemeester

4 schepenen

OCMW-voorzitter (zetelt buiten de raad)

6 raadsleden

burgemeester

3 schepenen

4 raadsleden

2.     Open VLD

2 schepenen

4 raadsleden (waaronder voorzitter gemeenteraad)

1 raadslid

3.     N-VA

5 raadsleden

 

2 schepenen

(waarvan 1 schepen zetelt als onafhankelijke en de OCMW-voorzitter buiten de raad zetelt)

3 raadsleden (waarvan er 1 raadslid zetelt als onafhankelijke)

4.     Nieuw Nevele

geen

5 raadsleden

5.     Groen-Rood

3 raadsleden

geen

6.     Wakker Deinze

3 raadsleden

geen

7.     Sp.a

1 raadslid

1 schepen

2 raadsleden (waaronder voorzitter gemeenteraad)

8.     Vlaams Belang

geen

geen

9.     Democratische Burger Alliantie

geen

geen

TOTAAL

29 raadsleden

+ OCMW-voorzitter

21 raadsleden

+ OCMW-voorzitter

 

14:51 Gepost door Olaf Evrard | Permalink | Commentaren (0) | Tags: deinze, nevele, raadsleden |  Facebook |

20-12-17

Lokaal blad Vlaams Belang Deinze + Nevele

Eén dezer dagen zou het lokaal blad van de samengevoegde afdelingen Vlaams Belang Deinze - Nevele in uw bus moeten vallen. Alvast veel leesplezier toegewenst!

Voor alle zekerheid vind je hier nog eens de digitale link:

Lokaal blad Deinze-Nevele WEB.pdf

12-12-17

Uit 'Het Nieuwsblad' van 12/12/2017

Afdelingen Nevele en Deinze van Vlaams Belang fuseren

Met de fusie van Deinze en Nevele voor de deur, versmelten de twee plaatselijke afdelingen van Vlaams Belang tot één afdeling. De fusiepartij maakt ook de lijsttrekkers bekend.

De afdelingen Deinze en Nevele smelten samen en schuiven meteen een aantal namen naar voren. Olaf Evrard (59) uit Nevele is de nieuwe voorzitter voor de afdeling Deinze-Nevele. Hij wordt lijsttrekker van de nieuwe kiesomschrijving Gent-Eeklo tijdens de provincieraadsverkiezingen. Evrard was onder andere gemeenteraadslid in Nevele van 2002 tot 2006.

De tweede naam die vastligt, is Ortwin Depoortere (47) uit Deinze. Hij werd door het afdelingsbestuur aangeduid als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen. “Momenteel ben ik Vlaams parlementslid, nationaal partijsecretaris en provinciaal voorzitter van het Vlaams Belang en in het verleden zetelde ik twaalf jaar als gemeenteraadslid in Gent. Op dit moment zijn we onze lijst aan het samenstellen. We hadden vroeger al een zetel in Nevele en twee in Deinze, dus denk ik dat twee zetels na de verkiezingen van 2018 realistisch zijn. Wij zien na de fusie een rol voor ons weggelegd als beschermer van de kleine deelgemeenten”, vertelt Depoortere.

15:30 Gepost door Olaf Evrard | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaams belang, deinze, nevele, olaf evrard, ortwin depoortere |  Facebook |

10-12-17

Uit HLN van zaterdag 9 december

Lokale afdelingen Vlaams Belang smelten samen

Als gevolg van de nakende fusie tussen de stad Deinze en de gemeente Nevele versmelten de Vlaams Belang-werkingen van Deinze en Nevele tot één afdeling. Nevelaar Olaf Evrard (59) wordt de voorzitter van de nieuwe afdeling Deinze-Nevele en trekt ook de provinciale lijst in oktober 2018. Deinzenaar Ortwin Depoortere (47) wordt lijsttrekker op de komende gemeenteraadsverkiezingen.


Ook Vlaams Belang bereidt zich voor op de toekomstige fusiestad Deinze. Beide lokale afdelingen smelten samen tot Vlaams Belang Deinze-Nevele en de partij maakte gisteren ook haar lijsttrekkers bekend.


Ortwin Depoortere werd aangeduid als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in Deinze. Ortwin is nu Vlaams parlementslid, nationaal partijsecretaris en provinciaal voorzitter van het Vlaams Belang. In het verleden zetelde Ortwin 12 jaar als gemeenteraadslid in Gent en hij was lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van 2004 tot 2007.


Voor de provincieraadsverkiezingen heeft de Regioraad Olaf Evrard als lijsttrekker van de nieuwe kiesomschrijving Gent-Eeklo aangeduid. Hij is zetelend provincieraadslid, was van 2006-2012 gemeenteraadslid in Nevele, is voorzitter van de Regio Gent-Eeklo en werkt beroepshalve al meer dan tien jaar als fractiesecretaris voor de Gentse Vlaams Belanggemeenteraadsfractie. (ASD)

11:39 Gepost door Olaf Evrard | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaams belang, nevele, deinze, ortwin depoortere, olaf evrard |  Facebook |