22-11-17

Fusie Gents Havenbedrijf en Sealand Ports (Terneuzen en Vlissingen)

Voor de Gentse dokwerkers onder ons! Ik stelde tijdens de vorige provincieraad een vraag aan de bevoegde gedeputeerde Martine Verhoeve over het statuut van de Gentse dokwerkers als gevolg van de hogervermelde fusie. Zij kon niet onmiddellijk antwoorden maar beloofde mij de vraag schriftelijk te beantwoorden. Hierbij het antwoord:

Waarde Collega,
Beste Olaf
 
Zoals afgesproken heb ik mij hierover bevraagd.
De problematiek is niet aan bod gekomen bij de fusie en daar blijkt ook geen reden toe. Geen enkele partner die bij de fusie betrokken is , is bevoegd om over de regelgeving of de statuten van dokwerkers iets te beslissen, noch de havenbedrijven, noch de Vlaamse overheid. De regelingen zijn vervat in een federale wet waar niets aan verandert. De fusie heeft bijgevolg een enkel gevolg voor de regelgeving of het statuut van de dokwerkers.
 
Vriendelijke groeten,
 
Martine
 
Martine Verhoeve - gedeputeerde
Provincie Oost-Vlaanderen |Gouvernementstraat 1 | 9000 Gent
tel. 0032 9 267 82 43 | e-mail martine.verhoeve@oost.vlaanderen.be
 
 
prov_logo_4cm.png

20-06-17

Fusie of verregaande samenwerking

De gemeenten Zomergem, Lovendegem en Waarschoot gaan dan toch niet fusioneren tegen 2018. Er is nu enkel nog sprake van een verregaande samenwerking. En plots mag er nu ook gepraat worden met het zwarte eendje Nevele ...

We gaan verhaal van 1976 nog eens opnieuw beleven. Fusies komen er niet in het belang van de burger. Het gaat hem enkel om de politieke meerderheden. Dit is een echte schande en ik hoop oprecht dat de burger dergelijke spelletjes doorziet. In 1976 werd het fusieverhaal in Vlaanderen grotendeels geschreven door de toenmalige CVP. In dit verhaal is het de Open VLD (zij zitten nu in de meerderheden van Lovendegem en Waarschoot) die dwarsligt omdat ze schrik heeft na 2018 uit de meerderheid geweerd te zullen worden.

21:00 Gepost door Olaf Evrard | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nevele, zomerge, lovendegem, waarschoot, fusie |  Facebook |

15-06-17

Uit Het Laatste Nieuws van 15/06

Nevele

OF ANDERE GEMEENTEN AVONTUUR ZIEN ZITTEN, VALT AF TE WACHTEN

Nevele zoekt (dan toch) fusiepartner

Burgemeester van Nevele, Johan Cornelis. - Gaëtan Regniers
Burgemeester van Nevele, Johan Cornelis. - Gaëtan Regniers

Met enige vertraging gaat nu ook Nevele op zoek naar een fusiepartner. Burgemeester Johan Cornelis (CD&V) kreeg tijdens een vergadering achter gesloten deuren hiervoor groen licht van de politieke partijen. Of andere gemeenten met Nevele in bad willen, is zeer de vraag.

Nevele hield zich eerst afzijdig van een fusie, maar zoekt nu toch een partner om mee samen te werken.
Nevele hield zich eerst afzijdig van een fusie, maar zoekt nu toch een partner om mee samen te werken.

Het zou recht uit een contactadvertentie kunnen komen: 'gemeente 12.000 inw zkt fusiepartner, discretie vereist'. Burgemeester Johan Cornelis (CD&V) zat gisteren met vertegenwoordigers van elke politieke fractie uit de gemeenteraad rond de tafel om een eventuele fusie te bespreken. Alle opties liggen open, maar het moet bovenal discreet gebeuren.Iedereen die rond de tafel zat kreeg de vraag om de lippen op elkaar te houden.

Democratisch

Pas na aandringen wil burgemeester Johan Cornelis meer uitleg geven. "We willen niet de fout maken van collega's uit andere gemeenten die eigengereid zijn opgetreden en nu problemen hebben (Lovendegem, Waarschoot en Zomergem, nvdr.). Wij gaan democratisch te werk. Er is in Nevele boven de partijgrenzen heen een standpunt, nu zien we wel waar we uitkomen."

Het blijft wel de vraag of een besloten vergadering van fractieleiders en voorzitters van politieke partijen zal zorgen voor het gewenste draagvlak. Nog belangrijker is de vraag wie met Nevele in zee wil gaan. De burgemeesters van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem -'de Lieve' werken al jarenlang samen met Nevele in de politiezone Lowazone, maar laten de gemeente bewust links liggen in de fusiegesprekken.

Deinze

Andere buurgemeente Aalter heeft al een uitgewerkt akkoord met Knesselare op zak. Gent is voor geen enkele partij in Nevele aanvaardbaar als fusiepartner. Blijft nog over: Deinze, en dat is ook wat het Vlaams Belang suggereert. "De nieuwe fusiegemeente zou 43.000 inwoners tellen, goed voor een schuldvermindering van 20 miljoen euro. Alleen al daarom is het wenselijk om verkennende gesprekken te organiseren", zeggen provincieraadslid Olaf Evrard uit Nevele en Vlaams parlementslid Ortwin Depoortere uit Deinze.

Dat Nevele naast de meest voor de hand liggende fusie met Lovendegem, Waarschoot en Zomergem grijpt, is volgens Vlaams Belang te wijten aan de figuur van de burgemeester.

Struikelsteen

"In de wandelgangen wordt gefluisterd dat burgemeester Cornelis (CD&V) de belangrijkste struikelsteen is. De fratsen rond de aankoop van de ladderwagen van 643.000 euro en de ambulance van 50.000 euro zonder overleg met de nieuwe brandweerzone Meetjesland, liggen blijkbaar nog steeds zwaar op de maag van de drie burgemeesters. Het kan echter niet zijn dat Nevele uitgesloten wordt van een mogelijke fusie, enkel en alleen omwille van een dergelijk geschil. Hoe dan ook, Nevele is niet gewenst in dit verhaal."

Burgemeester Cornelis zelf wil géén mogelijke fusiepartner noemen. Ook of er überhaupt een fusie komt, wil hij niet bevestigen. "Wij hebben de violen gestemd", klinkt het. "Uit gesprekken met inwoners weet ik dat zij niet negatief staan tegenover een fusie. Als het tot een fusie komt, dan moet dit een verhaal van voordelen zijn, en niet enkel van schuldvermindering. Een mogelijke fusie hangt van veel factoren af. Er is nog heel wat werk voor de boeg, maar ik weet nu in welke richting het kan evolueren", besluit Cornelis

Uit Het Nieuwsblad van 15/06

Vlaams Belang pleit voor fusie Nevele-Deinze

Het Vlaams Belang van Deinze en Nevele willen dat overwogen wordt om Nevele te laten fusioneren met Deinze.

“Het kan echter niet zijn dat de gemeente Nevele uitgesloten wordt van een mogelijke fusie, enkel en alleen omwille van een dergelijk geschil.”

“Voor een goed begrip, het Vlaams Belang spreekt zich zeker niet onvoorwaardelijk uit voor een fusie met Deinze, een mogelijk fusie moet wel gedragen worden door de bevolking.”

Een vrijwillige fusie heeft wel belangrijke financiële voordelen. De nieuwe fusiegemeente zou 43.000 inwoners tellen. De nieuwe fusiegemeente zou 43.000 inwoners tellen. Door het bedrag dat Vlaanderen geeft als schuldvermindering, zou er 20 miljoen euro schuld minder zijn.”

“Alleen al daarom is het wenselijk om verkennende gesprekken te organiseren tussen de gemeente Nevele en de stad Deinze”, besluit het Vlaams Belang. De reactie van Deins burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) is kort: “Op persberichten van het Vlaams Belang geef ik geen commentaar.”

De reactie van de burgemeester van Deinze zegt meer over hem zelf dan over ons ...

14-06-17

Persmededeling Vlaams Belangafdelingen Deinze en Gent

logo+slagzin.jpg

 

 

 

 

 

AFDELINGEN DEINZE EN NEVELE

 

 PERSMEDEDELING

 

Vlaams Belangafdelingen Deinze en Nevele willen verkennende gesprekken over een mogelijke fusie tussen de stad Deinze en de gemeente Nevele

 

Vlaams Belang heeft vernomen dat de burgemeesters van de gemeenten Lovendegem, Waarschoot en Zomergem (allen CD&V) een fusie nastreven. Binnen deze fusie zou geen plaats zijn voor de gemeente Nevele. Deze 4 gemeenten maken nochtans deel uit van de politiezone (LOWAZONE) en de brandweerzone Meetjesland. Nevele zou volgens de burgemeesters niet echt deel uitmaken van het Meetjesland.

In de wandelgangen wordt gefluisterd dat de persoon van burgemeester Cornelis (CD&V) van de gemeente Nevele de belangrijkste struikelsteen zou zijn. De fratsen rond de aankoop van de ladderwagen (643.000 €) en de ambulance (50.000 €) door Nevele zonder voorafgaand overleg met de nieuwe brandweerzone Meetjesland, liggen blijkbaar nog steeds zwaar op de maag van de 3 burgemeesters. Het kan echter niet zijn dat de gemeente Nevele uitgesloten wordt van een mogelijke fusie, enkel en alleen omwille van een dergelijk geschil. Hoe dan ook, Nevele is niet gewenst in dit verhaal. Resten nog als mogelijke partners voor Nevele: Gent of Deinze.

Voor een goed begrip, het Vlaams Belang spreekt zich zeker niet onvoorwaardelijk uit voor een fusie. De kans is echter wel groot dat de Vlaamse overheid in het volgende regeerakkoord fusies tegen 2024 zal verplichten. Daarom is het wenselijk om minstens zelf de markt eens af te tasten.

De gemeente Nevele heeft heel wat historische, geografische, economische, culturele en zelfs sportieve banden met de stad Deinze. Zowel Deinze als Nevele hebben de nodige troeven op het vlak van water-, verblijfs- en landelijk toerisme. Er zijn heel wat KMO-bedrijven en middenstanders actief. Een mogelijk fusie moet wel gedragen worden door de bevolking.

Een vrijwillige fusie heeft belangrijke financiële voordelen: de Vlaamse overheid beloont fuserende gemeenten met de kwijtschelding van 500 euro schuld per inwoner. De nieuwe fusiegemeente zou 43.000 inwoners tellen (Deinze 31.000 inwoners, Nevele 12.000). Het betreft dus een maximale schuldvermindering van 20.000.000 euro, een halvering van de geraamde uitstaande schuld. Alleen al daarom is het wenselijk om verkennende gesprekken te organiseren tussen de gemeente Nevele en de stad Deinze. Een fusiegemeente van 43.000 inwoners heeft duidelijk meer slagkracht door de schaalvergroting (minder maar sterkere politieke mandatarissen, beter gekwalificeerd personeel, meer uitgebreide dienstverlening en faciliteiten allerhande, besparingen op werkingsmiddelen). Burgemeester Vermeulen van Deinze verklaarde eerder niet aan te sturen op een fusie maar wel open te staan voor eventuele gesprekken.

Het Vlaams Belang hoopt dan ook dat het gezond verstand in dit dossier zal zegevieren.

 

Olaf EVRARD                                        Ortwin DEPOORTERE 

Provincieraadslid                                 Vlaams parlementslid

Reibroekstraat 48                                   Zonneschijn 26

9850 Hansbeke                                      9800 Deinze

GSM 0475/73.02.45                               GSM 0496/40.38.18

Olaf.evrard@telenet.be                          ortwin.depoortere@vlaamsbelang.org

21-01-11

"Het Nieuwsblad" van 21.01.2011

'Kantine van SK Nevele is een onveilig krot'

Bezorgde voetbalouders sturen brief naar minister

Bezorgde ouders hebben een anonieme brief geschreven aan minister Inge Vervotte (CD&V) om de gebrekkige infrastructuur van voetbalclub SK Nevele aan te klagen. 'Het is een houten kot, de brandveiligheid is er nihil', klagen ze. Er waren plannen voor een nieuwbouw maar die zijn op de lange baan geschoven, tot ongenoegen van Open VLD, Vlaams Belang en Nieuw Nevele. OlivierScheir

De brandveiligheid

is nihil is, het elektriciteitsnet

is erbarmelijk aan elkaar gebreid, de WC's zijn echt niet te betreden

'bezorgde voetbalouders'

in anonieme brief

Nevele

De lijst klachten die de 'bezorgde ouders' in de brief opsommen is lang: 'De infrastructuur van de club is gewoon erbarmelijk, een kot zoals men het noemt. (...) Het is een volledige houten constructie waar brandveiligheid nihil is. In het hele gebouw is geen enkele brandblusser te zien. Er wordt verwarmd met gasradiatoren die deels bedekt zijn. (...) De elektriciteit is erbarmelijk aan elkaar gebreid. (...) De WC's zijn echt niet te betreden. De dames moeten echt wachten tot thuis.' En zo gaat de brief nog wel een tijdje door.

Wie de brief stuurde, is niet bekend. Ook waarom die brief net naar federaal minster Inge Vervotte (CD&V) gestuurd is, is niet duidelijk. Vervotte is minister van Overheidsbedrijven en Ambtenarenzaken en heeft geen bevoegdheid in deze zaak. De minister stuurde de brief wel door naar het schepencollege van Nevele en wil op de hoogte gehouden worden van het antwoord dat wordt gestuurd aan de ouders.

Verplichte fusie

De erbarmelijke toestand van de infrastructuur van SK Nevele, maar ook van die van LS Merendree en VVE Hansbeke, is al langer een oud zeer. SK Nevele had al vergevorderde plannen voor de bouw van een nieuwe kantine. Een ontwerp was klaar en de aanbestedingen waren uitgeschreven maar in december besliste een wisselmeerderheid van CD&V, SP.A en onafhankelijken dat het plan niet kon doorgaan. Eerst moesten de drie voetbalclubs fuseren en pas dan zal het gemeentebestuur 1,5miljoen euro vrijmaken. 'Een pastelling', vinden de fractieleiders van Nieuw Nevele, Open VLD en Vlaams Belang. 'De clubs zullen nooit uit eigen initiatief zo'n fusie realiseren. Het is aan de gemeente om een voorstel te doen in plaats van de bal in het kamp te leggen van de clubs met de boodschap: los het nu zelf op', zegt Jef D'hondt (Open VLD).

Fractieleider van Nieuw Nevele Eric Van Huffel vindt het nog steeds jammer dat zijn voorstel om een volledig nieuw sportcomplex op te trekken langs de Vosselarestraat door de gemeenteraad werd afgekeurd. 'Een nieuwe sporthal, drie voetbalvelden en een grote parking: het zou ideaal zijn.'

Neutraal terrein

Ook Olaf Evrard (VB) is het voorstel genegen. 'Een fusie kan enkel slagen als er een nieuwe club komt op neutraal terrein. Bovendien zou zo'n centrale locatie ook heel wat kosten uitsparen: de gemeente zou slechts drie terreinen moeten onderhouden in plaats van nu zeven, om maar iets te noemen.'

Intussen blijft het probleem aanslepen. Voor de nieuwe kantine van SK Nevele is al 35.000euro betaald aan een architect en als de aanbesteding niet doorgaat, kunnen aannemers schadevergoeding eisen. 'Op die manier wordt SK Nevele het slachtoffer en dat kan niet de bedoeling zijn', besluit D'hondt.

© 2011 Corelio

23-12-10

"Het Nieuwsblad" van 23.12.2010

'Fusie met drie clubs of geen subsidies meer'

CD&V zet nevelse voetbalclubs mes op de keel

De Nevelse gemeenteraad verliep dinsdag niet in een vredevolle kerststemming. Onverwacht plaatste de CD&V-fractie het mes op de keel van de Nevelse voetbalclubs: 'Fusioneren met drie clubs, of jullie krijgen geen subsidies meer.' Olivier Scheir

Spreekt de meerderheid nog wel tegen elkaar?

Olaf Evrard (VB)

Nevele

In de begroting voor volgend jaar stonden voor de oppositie enkele discutabele bedragen. Daaronder de goedkeuring van een subsidie voor SK Nevele van 500.000euro en eentje voor LS Merendree en VVE Hansbeke van 600.000euro, in de zitting al gecorrigeerd naar 1 miljoen euro.

Maar nadat de fusie tussen Nevele en de andere twee clubs al enige tijd geleden was afgesprongen, besliste Hansbeke vorige week dat ook de fusie met LS Merendree niet kon doorgaan. Uit een voorgaand akkoord had het schepencollege al te kennen gegeven dat elke club recht had op 500.000euro subsidie, maar nu de drie hadden beslist elk hun eigen weg te gaan, zag CD&V dat dinsdagavond plots niet meer zitten.

Mes op de keel

'Elke club 500.000euro geven voor infrastructuurwerken is een oplossing op korte termijn', vond Wim Van Quickenborne. 'Als we dat doen, komen ze binnen enkele jaren terug aankloppen. Wij willen een oplossing op lange termijn.'

Met andere woorden: CD&V plaatste de drie voetbalclubs het mes op de keel en koos voor het scenario van de verplichte fusie, zonder dat coalitiepartner Nieuw Nevele daarvan op de hoogte was.

Schepen Ilbert Vervaeke (Nieuw Nevele) viel net als zijn partijgenoten bijna van zijn stoel. 'Als dat jullie plan is, is er in 2012 nog niks gerealiseerd!' Waar die nieuwe fusieclub moet spelen, daar kon ook CD&V niet op antwoorden. 'Dat moet onderzocht worden', was het vage antwoord.

Ontgoocheling

Sofie D'hondt (Nieuw Nevele) kon haar ogen dan weer niet geloven dat er amper 200.000 euro was voorzien voor de bouw van een nieuwe sporthal. Maar dat bleek slechts het budget voor een studie. 'Blijkbaar spreekt de meerderheid zelfs niet meer tegen elkaar', liet Olaf Evrard (VB) zich laconiek ontvallen.

Het voorstel van de CD&V haalde het met de steun van SP.A en de onafhankelijke raadsleden Hugo Verhaege en Martine Vercruysse. Een grote delegatie van de voetbal verliet daarop ontgoocheld de zaal, her en der klonk een cynisch applaus, een vloek en een verwensing aan het schepencollege.

Het goedgekeurde voorstel zorgde er immers voor dat het volgende punt, de toekenning van 500.000 euro voor SK Nevele voor de bouw van een nieuwe kantine - die normaal op 17 januari wordt aanbesteed - moest worden afgevoerd. Dat was niet naar de zin van voorzitter Ilbert Vervaeke, die zijn ontgoocheling maar moeilijk kon verbergen.

Zure oprispingen

Toen Hilde Langeraert (SP.A) enige tijd later enkele vragen stelde rond het subsidiereglement voor de jeugd, brak Vervaeke haar plots af. 'Ik ben niet in de stemming om verder te luisteren', motiveerde hij.

Mia Pynaert (SP.A) opperde dat een gemeenteraadsvoorzitter neutraal moet zijn. 'Het is misschien beter om de hamer van de voorzitter door te geven aan iemand anders bij gevoelige punten, om zure oprispingen te vermijden', probeerde ze nog.

Maar het had een averechts effect: 'Ik krijg ook soms zure oprispingen van u!'

© 2010 Corelio
Publicatie: Het Nieuwsblad / Meetjesland - Leiestreek
Publicatiedatum: 23 december 2010
Auteur: osw;