22-11-17

Fusie Gents Havenbedrijf en Sealand Ports (Terneuzen en Vlissingen)

Voor de Gentse dokwerkers onder ons! Ik stelde tijdens de vorige provincieraad een vraag aan de bevoegde gedeputeerde Martine Verhoeve over het statuut van de Gentse dokwerkers als gevolg van de hogervermelde fusie. Zij kon niet onmiddellijk antwoorden maar beloofde mij de vraag schriftelijk te beantwoorden. Hierbij het antwoord:

Waarde Collega,
Beste Olaf
 
Zoals afgesproken heb ik mij hierover bevraagd.
De problematiek is niet aan bod gekomen bij de fusie en daar blijkt ook geen reden toe. Geen enkele partner die bij de fusie betrokken is , is bevoegd om over de regelgeving of de statuten van dokwerkers iets te beslissen, noch de havenbedrijven, noch de Vlaamse overheid. De regelingen zijn vervat in een federale wet waar niets aan verandert. De fusie heeft bijgevolg een enkel gevolg voor de regelgeving of het statuut van de dokwerkers.
 
Vriendelijke groeten,
 
Martine
 
Martine Verhoeve - gedeputeerde
Provincie Oost-Vlaanderen |Gouvernementstraat 1 | 9000 Gent
tel. 0032 9 267 82 43 | e-mail martine.verhoeve@oost.vlaanderen.be
 
 
prov_logo_4cm.png

08-09-17

VTM-nieuws van donderdag 07/09

Woensdag heeft Geert Versnick zich op de Oost-Vlaamse provincieraad uitvoerig verdedigd tegen de aantijgingen n.a.v. zijn trips naar Vietnam en Thaïland. Ikzelf kwam verschillende keren tussen. Ik stelde dat hij blijkbaar nog steeds niet begrepen heeft dat de publieke opinie niet meer om kan met zijn verwevenheid met de zakenwereld. Het was trouwens de 3de keer op één jaar tijd dat ik zijn ontslag moest vragen (Optimabank, diner gesponsord door aannemers en nu zijn reiswoede). Ik vroeg vervolgens tot driemaal toe hoe het nu precies zat met zijn ontslag dat hij eerder zelf aangekondigd had. Hij weigerde expliciet op mijn herhaalde vragen te antwoorden. Het zag er dus naar uit dat hij dan toch zijn ontslag niet zou indienen. Maar donderdag heeft hij dan toch zijn ontslag aangekondigd, vermoedelijk onder zware druk van Gwendolyn Rutten, nationaal voorzitter van de Open VLD. Zijn liberale fractie verkondigde nochtans bij monde van fractieleider Luc Maes dat hem niets te verwijten viel en dat zijn voltallige fractie hem bleef steunen. Deze uitspraken zullen niet niet op gejuich onthaald zijn door de liberale voorzitter. Versnick zal nu nog 2 maanden aanblijven als gedeputeerde. Blijkbaar duurt het zo lang om hem te vervangen. Bovendien is er  (uiteraard) onenigheid binnen de liberale fractie wie hem zal mogen opvolgen. Er is zelfs sprake dat het provincieraadslid dat hem zal opvolgen meteen als nieuwkomer gedeputeerde zal worden. Van een blitzcarrière gesproken ...

Gisteren was ik te zien in het VTM-nieuws van 19u00. Ook voor mij een primeur. Het filmpje is te zien op mijn facebookpagina: https://www.facebook.com/olaf.evrard.3.

Hopelijk wordt dit debat en mijn tussenkomsten uitvoerig belicht in het programma 'Uit de Provincieraad' dat op nu maandag telkens na het nieuws op AVS te zien is.

06-07-17

Persmededeling Vlaams Belang Provincie Oost-Vlaanderen

logo+slagzin.jpg

 

 

 

 

 

 

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

  

PERSMEDEDELING

 

DEPUTATIE OOST-VLAANDEREN WEIGERT

OM VLAAMSE NATIONALE FEESTDAG 11 JULI TE VIEREN

De laatste weken wachtten de Oost-Vlaamse provincieraadsleden en een aantal gestelde lichamen vruchteloos op een uitnodiging voor de traditionele 11 juliviering (feestdag van de Vlaamse Gemeenschap) van de provincie Oost-Vlaanderen. We kregen daarentegen wel een uitnodiging in de bus voor de al even traditionele 21 juliviering (belgische nationale feestdag).

Op mijn informele vraag in de wandelgangen aan de bevoegde gedeputeerde Jozef Dauwe kreeg ik te horen dat de 11 juliviering dit jaar niet doorgaat en dat het hoogst onzeker is dat deze viering ook nog de komende jaren zal doorgaan.

Onze fractie vindt dit getuigen van een absoluut gebrek aan respect tegenover de Oost-Vlamingen en bij uitbreiding tegenover àlle Vlamingen. Dit is tevens een kaakslag voor de directe hogere overheid van de provincie Oost-Vlaanderen die de Vlaamse Gemeenschap toch is.

Ik zal dan ook de bevoegde gedeputeerde Van Cultuur Jozef Dauwe in de provincieraad mondeling ondervragen. Ik zal hem vragen of dit een afrekening is met de Vlaamse overheid omdat de provincie Oost-Vlaanderen (en de andere Vlaamse provincies) een belangrijk deel van hun provinciale bevoegdheden moeten inleveren ten voordele van de Vlaamse gemeenten en de Vlaamse overheid, dit ingevolge de interne Vlaamse staatshervormingen. Het is trouwens een publiek geheim dat bepaalde Oost-Vlaamse gedeputeerden absoluut geen voorstander zijn van deze geplande hervormingen. Ik zal gedeputeerde Dauwe meteen ook vragen waarom de belgische nationale feestdag wel nog gevierd wordt.

Info en contact

Olaf EVRARD, provincieraadslid

Reibroekstraat 48

9850 Hansbeke

GSM 0475/73.02.45

Olaf.evrard@oost-vlaanderen.be

24-03-16

Mondelinge vraag aan deputatie over de komst van een radicale imam naar Gent

In februari 2016 stelde ik een mondelinge vraag aan de bevoegde gedeputeerde Jozef Dauwe over de komst van een radicale imam naar het Gentse. De Bosnische imam Sulejman Buqari gaf namelijk in Het Boerenhof te Oostakker op uitnodiging van de Bosnische vzw Ensjaria een lezing over "drugspreventie en depressie". Deze islamitische gemeenschap ontvangt jaarlijks een exploitatietoelage van de provincie Oost-Vlaanderen. De stad Gent subsidieerde trouwens mede deze activiteit.

Op een vraag van fractieleider en gemeenteraadslid Johan Deckmyn in dit verband gaf burgemeester Termont een nietszeggend antwoord dat er op neerkwam dat de stad Gent van niets wist ...

Gedeputeerde Dauwe daarentegen schoot wel in actie en stuurde de brief als bijlage naar de islamitische gemeenschap Ensjaria.

Ik hou jullie uiteraard op de hoogte van het antwoord van de betreffende islamitische gemeenschap Ensjaria.

20160202 mondelinge vraag Olaf Evrard over radicale imam.pdf

20160201 countering islam.pdf

20160202 antwoord op mondelinge vraag over radicale imam.pdf