21-04-17

Nieuwe feiten opgedoken rond gedeputeerde Geert Versnick

Ik heb gisteren een mondelinge vraag ingediend bij de deputatie rond de nieuwe feiten die opgedoken zijn m.b.t. de discutabele vergoedingen die gedeputeerde Geert Versnick ontving van de Optima Group (Bron is o.a. de Nationale Bank). Ik vraag meteen of het niet aangewezen en wenselijk is dat Geert Versnick (al was het maar tijdelijk tot de zaak eventueel juridisch uitgeklaard is) een stap terugzet als gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen.

20170420 mondelinge vraag Olaf Evrard over Geert Versnick en de Optima Group.pdf

24-02-17

Lijst met mandaten en inkomsten

Ik diende in de provincieraad van woensdag 22 februari een "voorstel van raadsbesluit" in waarbij alle provincieraadsleden met ingang van het nieuwe politieke jaar (september- oktober 2017) een lijst moeten indienen met vermelding van àl hun mandaten en functies + de daarmee gepaard gaande inkomsten  en vergoedingen in zowel de openbare als de privé-sector.

De meerderheid steunde in eerste instantie mijn voorstel bij monde van Eerste Gedeputeerde Vercaemer. Het aantal mandaten in bijvoorbeeld de intercommunales zal sowieso flink dalen omdat de provincies verplicht moeten uittreden ingevolge een decretale bepaling m.b.t. de afslanking van de provincies. 

De gedeputeerde wil wel eerst een initiatief in die zin van de Vlaamse regering afwachten. Komt dat er niet tegen het begin van het nieuwe politieke jaar, dan zal mijn voorstel hernomen én goedgekeurd worden (dus ook door de meerderheid). Ik ben alleszins blij dat er positief gereageerd werd op mijn voorstel. Meteen zal ook duidelijkheid gecreëerd worden over het aantal mandaten en functies van  o.a. gedeputeerde Versnick ...

Hierbij de tekst van mijn Voorstel van Raadsbesluit. Gewoon de volgende link aanklikken.

20170215 voorstel van raadsbesluit lijst mandaten en vergoedingen.pdf

21-06-13

Windkrantje provincie Oost-Vlaanderen

In het Uitgebreid Bureau van 21 mei 2013 vroeg ik aan de bevoegde gedeputeerde Versnick waarom niet alle Nevelenaars het Windkrantje van de provincie Oost-Vlaanderen mochten ontvangen. Blijkt nu uit het antwoord van zijn kabinetsmedewerker dat de Windkrantjes maar verspreid worden tot op 800 m. afstand van de concentratiezones! Net alsof de hinder (o.a. lawaai, slagschaduw, ...) van de windturbines maar 800 m. ver zou reiken. Ik heb dan ook in de provincieraad van 19 juni 2013 gevraagd aan de gedeputeerde om de verspreidingszone gevoelig uit te breiden. Er zal mogelijk gevolg gegeven worden aan mijn klacht want ook in andere gemeentes werd hierover geklaagd.

Lees meer...

13-03-13

Mondelinge vraag + antwoord over Windenergieproject E40 (Provincie)

Toch nog even vermelden dat het "Project Energielandschap Oost-Vlaanderen" al verdaagd is naar de Provincieraad van april 2013 (daar waar dit normaliter in maart geagendeerd was). Dan zal finaal (?) beslist worden over de verschillende 'zoekzones' waar mogelijk windturbines zullen ingeplant worden. Een aantal van de mogelijke zoekzones bevinden zich langs de E40. Mogelijke locaties zijn o.a. Landegem, Nevele, Hansbeke en Aalter. Onnodig te zeggen dat er achter de schermen druk gelobbyd wordt ... Voor mijn vraag én het antwoord van de bevoegde gedeputeerde Geert Versnick de volgende link aanklikken:

20130123 antwoord op mondelinge vraag over windenergieproject E40.pdf

05-09-09

Nieuwe politieke jaar ...

Het nieuwe politieke jaar is alweer van start gegaan op de verschillende politieke niveaus. Een aantal persoonlijke vaststellingen, randbemerkingen, doordenkertjes ...

 • In Nevele is Johan Cornelis dan toch benoemd tot burgemeester. Hij volgt CD&V'er Roger Boone op die 11 jaar de sjerp mocht dragen in Nevele. Zo komt er SCHIJNBAAR na meer dan 30 jaar een einde aan het burgemeesterschap van de CVP/CD&V ... Johan moest wel eerst nog afrekenen met bepaalde persoonlijke ambities in eigen rangen. In "Het Laatste Nieuws" erkent hij nu plots dat het geen voordeel is om niet te kunnen terugvallen op een nationale partij. Hij zegt bovendien christen-democratisch én Vlaams te zijn. Johan reageert wel zeer voorzichtig over de geruchten over een mogelijke overstap naar de CD&V. De gemeenteraadsverkiezingen zijn pas over 3 jaar, maar toch dreigt er nu al een breuk binnen de fractie van Nieuw Nevele. Blijkbaar maakt niet alleen Johan een spagaat tussen CD&V en Nieuw Nevele. Vraag is wat de overblijvende Nieuw Nevelenaars van plan zijn? Het is een publiek geheim dat een aantal leden van deze fractie een lidkaart van deze of gene nationale politieke partij op zak hebben ...
 • In Gent is er een hele stoelekensdans op gang gekomen. Ik zal  trachten om u daar enig inzicht in te verschaffen. Tenzij er vandaag nog plots iets zou gewijzigd zijn ...
  • Vlaams Belang, CD&V, Pro Gent (het vroegere Spirit),  en N-VA: Geen wijzigingen.
  • GROEN!: Filip Wattheeuw is verkozen in het Vlaamse Parlement en geeft het voorzitterschap van de fractie door aan Elke De Cruyenaere. Hij blijft ondanks zijn eerdere beloftes toch gemeenteraadslid.
  • Open Vld: Eerste schepen Sas van Rouveroij mag zijn schepenambt niet cumuleren met een parlementszitje en verhuist dus naar het Vlaams Parlement. Matthias De Clercq en Geert Versnick mogen dit tot nader order wel doen ... Bovendien wordt De Clercq eerste schepen en wipt dus over Christophe Peeters. Deze laatste krijgt er als troostprijs wel de bevoegdheid Haven bij. Dit betekent dat De Clercq in 2012 lijsttrekker wordt én kandidaat-burgemeester. Sofie Bracke (nauwelijks 30 jaar) wordt schepen en Frank Wijnakker (zoon van vroegere schepen Raoul en zelf eerder al schepen in Gent) maakt opnieuw zijn intrede als gemeenteraadslid in de plaats van Guy Verhofstdt die ontslag neemt. Wijnakker cumuleert in één adem zijn zitje van gemeenteraadslid met een zitje in de OCMW-raad.
  • sp.a: Schepen Fatma Pehlivan kreeg een "ruim onvoldoende" en wordt doorgesluisd naar het Vlaams Parlement. Als compensatie wordt ze ook gemeenschapssenator. Zij wordt opgevolgd door Resul Tapmaz (de vele allochtone socialistische stemmen in Gent moeten immers gehonoreerd worden). Fractieleidster Cathy Plasman volgt Freya Van Den Bossche op in de Kamer. Freya schuift zelf door naar het Vlaamse Parlement waar haar een ministerzitje wachtte. Fractievoorzitster wordt tot éénieders niet geringe verbazing Annelies Storms (voorheen Volksunie, daarna Spirit en sedert juni 2009 sp.a). Haar partijkaart is vermoedelijk nog niet eens droog ... Oude getrouwe socialist Guy Reynebeau pakt uiteindelijk naast alles: geen schepen (moest plaats ruimen voor een Turkse Gentenaar) en geen fractievoorzitter (moest plaats ruimen voor een overgelopen Spiritiste). De echte Gentse socialisten zullen hiermee zeer in hun nopjes zijn ...
 • In het federale parlement maakt Open Vld'er Guy Vanhengel het bilan op van 8 jaar Paars (partijgenoot Guy Verhofstadt) en stelt tot zijn verbijstering vast dat België virtueel failliet is. De banken weten meteen hoe laat het is ... (Boer, let op uw ganzen!). België neemt 1 Guantanamo-gevangene over van de United States en gaat 47 Iraki's ophalen in verschillende vluchtelingenkampen na een uitgebreide screening ter plaatse.
 • Kris Peeters ontslaat de directeur van het Vlaams Huis in New York wegens "uiteenlopende visies" over het management. Ingried Lieten besluit dan toch een einde te maken aan haar opdracht bij "De Lijn", alwaar prompt een andere sp.a'er de leiding (al dan niet tijdelijk) overneemt. Intussen worden de gouverneurszitjes voor de komende legislaturen verdeeld: Stefaan De Clercq (CD&V, West-Vlaanderen) en Herman Reynders (sp.a, Limburg) zijn de gelukkigen. Willy Claes' dochter Hilde mag daarna burgemeester van Hasselt worden. Maar ook de N-VA begint zich te roeren en aanvaardt niet langer dat de drie traditionele partijen (CD&V, Open Vld en sp.a) de topfuncties voortdurend onder elkaar verdelen.  
 • In Antwerpen moet Patrick Janssens bakzeil halen en een knieval doen voor zijn coalitiepartners. Desondanks is hij zeer tevreden dat het "cordon sanitaire" stand heeft gehouden. Ongelofelijk maar waar, liever het tegenovergestelde doen van wat je aan je kiezers hebt beloofd dan ook maar enig overleg te plegen met het Vlaams Belang. Democratie op zijn best! Intussen wordt er naar hartelust en ongestoord geprotesteerd en betoogd tegen het hoofddoekenverbod aan de athenea van Antwerpen en Hoboken. De directies kunnen niet optreden tegen de spijbelende moslimmeisjes. Dan kan pas ... na 5 dagen ongewettigde afwezigheid. Intussen noteren radicale islamieten de namen van de moslimmeisjes die het aandurven geen hoofddoek te dragen ... Waar zit nu de linkse progressieve intelligentsia ... ?