15-06-17

Persmededeling over de hoge kostprijs installatie IBA's

logo+slagzin.jpg

 

 

PERSMEDEDELING VLAAMS BELANG NEVELE

 

VERPLICHTE INSTALLATIE IBA KOST

DE BETROKKEN BURGER MINSTENS 5.000 EURO

In de Nevelse deelgemeente Landegem zijn de bewoners van de straten ‘Wildedreef’ en ‘Heiste’ misnoegd. De woningen daar zijn niet aangesloten op het rioleringsnet, eenvoudigweg omdat daar geen riolering bestaat. In Heiste loopt het afvalwater in een gracht, in de Wildedreef is er zelfs geen gracht. Hetzelfde probleem doet zich ook voor in andere zogenaamde ‘woonkorrels’ in Nevele.

Het blijkt noch ecologisch noch economisch rendabel te zijn om alle woningen in landelijk gebied aan te sluiten op de riolering. Dus moet een IBA of individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater het huishoudelijk afvalwater zuiveren.

De gemeente Nevele heeft ervoor gekozen om de individuele zuivering collectief aan te pakken. De bewoners kunnen, indien gewenst, FARYS inschakelen voor de aankoop, de plaatsing en het onderhoud van deze IBA’s. De verplichting om een IBA te plaatsen op je privédomein, staat vermeld in de bouwvergunning. Daarnaast pakken FARYS en de gemeente de individuele zuivering ook planmatig aan. Je wordt dan gecontacteerd door FARYS om een IBA te plaatsen zonder dat je een bouwvergunning hebt aangevraagd. De gemeente Nevele betaalt de afkoppeling en geeft een subsidie van 500 €. De burger kan zelf een dergelijke IBA plaatsen maar moet dezelfde norm halen (wat in de praktijk quasi onmogelijk is). In feite komt het er op neer dat FARYS een monopolie heeft wat de prijszetting stevig verstoort.

De bewoners werden intussen gecontacteerd. Nu blijkt dat de eigen inbreng kan oplopen tussen de 5.000 en 7.000 €. Dit hangt af van het aantal aansluitingen die moeten aangekoppeld worden (bijvoorbeeld keuken, badkamer, wasmachine, … ). Heel veel geld voor een modaal huisgezin.

Het Vlaams Belang is van oordeel dat een inwoner niet mag gestraft worden voor het feit dat in zijn straat geen riolering bestaat. Dit is in strijd met het gelijkheidsbeginsel omdat uiteindelijk iedereen dezelfde belastingen betaalt. In zekere zin is de gemeente minstens medeverantwoordelijk omdat in het verleden verzuimd werd om riolering aan te leggen. De splitsing van het rioleringsstelsel wordt trouwens opgelegd door de hogere overheid.

Het Vlaams Belang vraagt dan ook dat de gemeente Nevele de subsidie voor de aanleg van een IBA gevoelig optrekt van de huidige 500 € naar de helft van de effectief gemaakte kosten met een maximum van 2.500 €.

 

Info en contact

Olaf EVRARD, Voorzitter Vlaams Belang Afdeling Nevele

Reibroekstraat 48

GSM 0475/73.02.45

Olaf.evrard@telenet.be

16:09 Gepost door Olaf Evrard | Permalink | Commentaren (0) | Tags: olaf evrard, vlaams belang, iba, kostprijs |  Facebook |

15-11-13

Schriftelijke vraag over de Blijde Intrede van het nieuwe koningspaar

Op 17 oktober 2013 stelde ik een schriftelijke vraag over de "Blijde Intrede" van het nieuwe koningspaar in de provincie Oost-Vlaanderen. Vandaag ontving ik het antwoord van de bestendige deputatie. De kostprijs van het bezoek aan onze provincie bedroeg 7.000 euro. Diezelfde dag betaalde de stad Gent ook nog eens ... 27.000 euro. En dat in deze barre economische tijden. Deze onrechtstreekse kosten komen dus nog eens bovenop de 34.000.000 euro die het koningshuis ons al rechtstreeks kost. Het nieuwe koningspaar bezochten de 10 Belgische provincie + nog eens Brussel. Reken maar uit! En dan durft Albert II nog klagen dat hij niet rondkomt. Driewerf schande ... !

20131017 schriftelijke vraag bezoek koningspaar.pdf

20131017 schriftelijke vraag bezoek koningspaar - antwoord.pdf

11:56 Gepost door Olaf Evrard | Permalink | Commentaren (0) | Tags: provincie oost-vlaanderen, blijde intrede, kostprijs |  Facebook |