29-02-16

VVE Hansbeke

Het voetbalweekeinde van VVE Hansbeke begon goed. De Beloften haalden stevig uit op Oostakker en wonnen hun uitwedstrijd met 0-4. Zij voeren dan ook het klassement verder aan. Er werd gewoontegetrouw een feestje gebouwd ...

vve hansbeke,oostakker,ls merendree,exc. balgerhoek,didier"fifi" vermeire,'t brouwershof,pierke

De Zondagreserven wonnen hun topper (het als 1ste geklasseerde LS Merendree tegen de runner-up VVE Hansbeke) tegen LS Merendree met 3-1. Het was een spannende wedstrijd maar VVE haalde het laken verdiend naar zich toe. Hansbeke won zowel uit als thuis tegen LS Merendree. Onze 3de Reserven hebben hun lot nu in eigen handen en hebben nog steeds uitzicht op de titel. Al is er nog enig rekenwerk nodig door een aantal afgelaste wedstrijden.

Zoals het in een topper betaamd, werden ook twee wedstrijdballen geschonken: Didier "Fifi" Vermeire en café 't Brouwershof. Pierke mocht de aftrap geven in de plaats van Ilse van 't Brouwesrhof die verhinderd was. En ook hier werd achteraf een stevig feestje gebouwd!

DSC04065.JPG

DSC04066.JPG

DSC04068.JPG

DSC04069.JPG

DSC04067.JPG

3de reserven 1.jpg

Het voetbalweekeinde eindigde echter met een (halve) valse noot. Het fanionelftal had het moeilijk in hun uitwedstrijd op Exc. Balgerhoeke. De thuisploeg speelde een wel heel potige partij op een zwaar veld. Hansbeke kwam niet in zijn ritme en kreeg weinig kansen. De scheidsrechter wachtte wel heel lang om een eerste gele kaart te trekken voor Balgerhoeke. En als je de spelers die vrijheid geeft, laten ze zich natuurlijk niet pramen: het werd dus duwen, trekken, trappen, mekkeren van de kant van Balgerhoeke. VVE Hansbeke kreeg in de 2de helft wel 2 verdiende strafschoppen. Vooral de tweede strafschopfout verdiende rechtstreeks rood (Enzo werd met de 2 voeten vooruit onder het gras geschoffeld), maar ook hier gaf de scheidsrechter niet thuis. Hij hield het bij een gele kaart. En dan gebeurde het onvermijdelijke en het ongelofelijke: een echt horror-scenario. Hansbeke miste beide strafschoppen. De eerste werd gepareerd door de doelman die in de juiste hoek dook, de tweede stierf op de deklat. De wedstrijd eindigde dus op een troosteloze 0 - 0. De tweede keer dat Hansbeke 2 punten laat liggen door het missen van een strafschop. Het zijn punten die in de eindafrekening zwaar kunnen doorwegen ...

Hansbeke heeft hier een ferme steek laten vallen en de titel lijkt plots een stuk(je) verder weg. Als Bassevelde zijn 3 inhaalwedstrijden wint, komt het aan de leiding met 3 punten meer dan Hansbeke. Het blijft dus spannend tot de laatste wedstrijden ...

 

20-04-15

Voetbalsoap in Nevele ...

De voetbalsoap in Nevele begint nu pas echt grotseske vormen aan te nemen. De dagvaarding van de gemeente Nevele jegens SK Nevele is blijkbaar zonder voorwerp. De oppositie is eens gaan spitten in de Nevelse gemeentelijke archieven en wat heeft men daar triomfantelijk opgedolven? Een gemeenteraadsbesluit dat dateert van 17 december 2002 en dat stelt dat de ploegen SK Nevele, LS Merendree en FC Poesele gratis mogen gebruik maken van de gemeentelijke infrastructuur. En dit zonder enige bijkomende voorwaarde of opzeggingstermijn. Niemand bleek tot nu toe nog op de hoogte te zijn van het bestaan van dit document. Nochtans zetelden in 2002 ook al een aantal mandatarissen (en niet van de minsten onder ons) die ook nu nog steeds "actief" zijn binnen de Nevelse gemeenteraad. Een hoogst ongelukkig incident op een hoogst ongelukkig moment, volgens een paar leden van het college.

Daarnaast dreigt ook de realisatie van de voetbalsite in Merendree serieuze vertraging op te lopen. De gemeente wil immers "slechts" 470.000 € investeren. De meerderheid werd niet echt vrolijk van de resultaten van de openbare aanbesteding: de goedkoopste inschrijver zat ruim 50.000 € boven dit geraamde bedrag. Tja, nu staat men voor een verscheurende keuze. Onderhandelen met het studiebureau en de aannemer en een aantal posten schrappen, waardoor we waarschijnlijk binnen een paar jaar opnieuw geconfronteerd worden met bijkomende kosten en werken (ik verwijs hier naar de dossiers van de bibliotheek en het foyer in Landegem). Men kan natuurlijk ook een nieuwe prijsvraag uitschrijven. Maar ook daar loopt men uiteindelijk het risico dat de prijs nog steeds te hoog zal liggen. Het is nu al klaar en duidelijk. Het zal nog een paar jaartjes duren alvorens het project op de privé-terreinen aan Merendree-brug gerealiseerd zal zijn. Intussen zit men natuurlijk nog verveeld met VVE Hansbeke, dat sympathieke clubje uit het geboortedorp van onze burgemeester. Zolang de site in Merendree niet gerealiseerd is, kan men natuurlijk VVE Hansbeke niet vragen (of desnoods dwingen) om naar ginds te verhuizen. Een compromis dan maar: VVE Hansbeke wordt nog vijf jaar betoelaagd en daarna wordt de gemeentelijke geldkraan (in het geval van VVE Hansbeke betreft het echter maar een klein geldkraantje met een zeer miezerig geldstraaltje) dichtgedraaid. Binnen 5 jaar kunnen we natuurlijk een nieuwe meerderheid hebben die alles opnieuw terugschroeft. In 2018 zijn er immers gemeenteraadsverkiezingen. Maar dit is niet meer dan een klein maar pittig detail, een futiele voetnoot in dit verhaal. Nu hoor ik de lezers natuurlijk denken: hoe zit het nu in feite met de ingrijpende besparingen die dit project over de eerstkomende 30 jaar zal opleveren? Dat was toch immers het enige en zaligmakende argument? Veel rekenwerk moeten we daar niet aan vuilmaken. Niets, nul, nada, rien de knots, nougatbollen (voor de Antwerpenaars onder mijn gewaardeerde lezers). Integendeel, deze bijna frivool onnadenkende en halstarrige meerderheid gaat de Nevelse burgers nog heel wat meer op stang (en op kosten) jagen.

FC Poesele zit momenteel op rozen. Deze ploeg scheert sportief hoge toppen. Ze zijn al verzekerd van de deelname aan de eindronde in 3de Provinciale. Dus volgend jaar misschien naar 2de Provinciale? Ook de 370.000 € voor het kunstgrasplein lijken al een zekerheid. Maar wat als LS Merendree nu eens naar 3de Provinciale zou zakken (die kans is helaas nog altijd reeël)? Wat als FC Poesele en ook SK Nevele (is quasi zeker van deelname aan de eindronde) naar 2de Provinciale zouden stijgen? Dan zou het sportieve zwaartepunt binnen onze gemeente zich wel eens kunnen verleggen. Intussen is er ook nog steeds geen antwoord gekomen op de vraag wat er in voorkomend geval met de voetbalpleinen van SK Nevele (gemeentelijke eigendom) en LS Merendree (het A-terrein werd destijds onteigend wegens openbaar nut, men kan de gronden nu toch moeilijk gaan verkavelen voor woningbouw) zal moeten gebeuren? Kortom, het kluwen wordt steeds meer ingewikkeld, om niet te zeggen uitzichtloos. En intussen draait de burger op voor de kosten: de gemeente heeft immers ook nog eens een advocaat moeten aanstellen om SK Nevele te dagvaarden. Een nutteloos, uiteindelijk zelfs roekeloos geding ...

Collectief geheugenverlies is blijkbaar een snel om zich heen grijpend fenomeen in de Nevelse politiek aan het worden. Ik verwijs hier node naar de factuur van 300.000 € voor de herstelling van de riolering in de Hansbeekse Dorpsstraat. De werken dateren van 1972 of 1973. De factuur werd al dan niet bewust genegeerd door de opeenvolgende meerderheden (met de CD&V als enige constante politieke factor) gedurende ruim 40 jaar en intussen aangedikt tot een gezonde 803.000 €. De burgemeester is in beroep gegaan (wat volgens mij alleen dient om enige tijd te kopen). Hij stuurt aan op een dading (dit is een soort minnelijke schikking) van afgerond 500.000 € (uiteraard door jullie allen op te hoesten). Volgens mij heeft dit bitter weinig zin want er bestaat in dit dossier een vonnis, een gerechtelijke uitspraak. Ik zie dan ook niet in waarom AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) met minder dan 803.000 € zou genoegen nemen. Maar goed, hoop doet leven ...

Als de brandweerzone de intussen werelberoemde brandladderwagen nu ook nog eens weigert over te nemen voor de som van 650.000 €, bent u als kiezer voor één en dezelfde stem in drie verschillende dossiers spreekwoordelijk genaaid. Nu, er valt ook nog wel eens goed nieuws te rapen. Nevele beschikt immers nog steeds over een ambulance ofte ziekenwagen. Ook die wil de nieuwe brandweerzone niet overnemen. Maar gelukkig heeft het college na uitgebreide nachtelijke denkmarathons een passende oplossing gevonden: telkens er een wielerkoers georganiseerd wordt, mogen de inrichters deze ziekenwagen lenen. Als dat nu geen mooi gebaar is, weet ik het ook niet meer. Ik weet dan ook zeker dat wij de enige gemeente zijn die daarmee kunnen uitpakken. Wedden dat al de omliggende gemeenten nu al jaloers op ons zijn ... ?

26-02-15

Persmededeling i.v.m. een straf verhaal

AFDELING NEVELE

 

Gemeente Nevele investeert 835.000 € in voetbalsites L.S. Merendree en K.C. Poesele en laat S.K. Nevele en V.V.E. Hansbeke stikken

 

Het Vlaams Belang neemt met ontsteltenis kennis van de beslissing van de gemeente Nevele om 835.000 € te investeren in de uitbouw van de voetbalsites Merendree en Poesele. Tegelijkertijd spreekt de zetelende meerderheid van CD&V, N-VA en sp.a het doodsvonnis uit over de voetbalverenigingen S.K. Nevele en V.V.E. Hansbeke.

 

Het voetbaldossier wordt alsmaar grotesker. De gemeente beweert met deze beslissing een besparing van 10.000 € te kunnen realiseren binnen … 27 jaar. Daarbij gaat men uit van het waanidee dat er in die 27 jaar geen onderhoudskosten zullen zijn aan beide sites. De rekenoefening van de gemeente Nevele is wel heel simplistisch.

 

Op een aantal belangrijke vragen wordt geen antwoord gegeven. Het gemeentebestuur houdt in deze de lippen stijf op elkaar.

 • Wat is de achterliggende reden van deze beslissing aangezien het duidelijk is dat het realiseren van besparingen een drogreden is?
 • Als men dan toch aanstuurt op een fusie, waarom dan geen fusie tot één ploeg?
 • Wat gebeurt er met de terreinen + de gerenoveerde infrastructuur in zowel Landegem als Nevele (beide terreinen zijn immers eigendom van de gemeente)?
 • Waarom investeert de gemeente dergelijke sommen in de infrastructuur van de site Merendree, wetende dat deze terreinen geen eigendom zijn van de gemeente? Bovendien is er maar een overeenkomst voor 27 jaar (waarbij elk jaar nog een forse huursom dient betaald te worden). Wat nadien? Waarom opteert men niet voor de site van S.K. Nevele (toch eigendom van de gemeente)?
 • Het gemeentebestuur wil S.K. Nevele naar Poesele en V.V.E. Hansbeke naar Merendree laten verhuizen om daar de infrastructuur te “delen”. Hoe ziet men dit juridisch en praktisch?
  • gebruik en onderhoud terreinen en kleedkamers
  • uitbating en beheer kantine
  • contracten brouwer, sponsors, verzekeraar
  • facturen gas, water, elektriciteit
  • de verantwoordelijkheden van de verschillende rechtspersonen

 

Veel vragen en weinig of geen antwoorden. Misschien moet men zich de vraag stellen of dit alles uiteindelijk niet te herleiden is tot een aantal politieke afrekeningen. Men heeft voortdurend de mond vol van begrippen zoals tradities, authenticiteit, sociaal weefsel, lokale verankering, opvang jeugd en dies meer. Helaas is daar in de Nevelse praktijk bitter weinig van te merken.

 

Olaf Evrard

Voorzitter Vlaams Belang, afdeling Nevele

Reibroekstraat 48

9850 Hansbeke

GSM 0475/73.02.45

Olaf.evrard@telenet.be

www.vlaamsbelangnevele.be

30-09-13

"Het Laatste Nieuws" van 30.09.2013

Evrard haalt uit naar CD&V

Provincieraadslid Olaf Evrard (VB) is kwaad nadat het schepencollege bekendmaakte niet meer verder te zullen investeren in de terreinen van voetbalploegen SK Nevele en VVE Hansbeke.

"SK Nevele en VVE Hansbeke werden op geen enkel moment bij deze ingrijpende beslissingen betrokken, laat staan om hun mening gevraagd", stelt Evrard vast. "Alle investeringen in Merendree gebeuren op gronden van een privé-eigenaar. Net het argument dat de gemeente jarenlang gebruikt heeft tegen VVE Hansbeke. De site van SK Nevele daarentegen is wel eigendom van de gemeente. Desondanks zal de gemeente nu investeren in infrastructuurwerken op gronden van een privé-eigenaar." Evrard viseert de bestuursmeerderheid, meer bepaald CD&V. "Onder andere schepen Gunnar Claeys en raadslid Hans Martens zijn actief in en rond de voetbalvereniging en de tennisclub die op de site van Merendree gehuisvest zijn. Dit geeft minstens een perceptie van vriendjespolitiek", haalt Evrard uit. "Dit beweren is een slag onder de gordel", reageert schepen Gunnar Claeys (CD&V). Claeys wijst er fijntjes op dat Olaf Evrard zelf actief betrokken is bij VVE Hansbeke. "Dat speelt wellicht mee. Maar ik wil hier geen polemiek van maken." (GRG)

© 2013 De Persgroep Publishing
Publicatie: Het Laatste Nieuws / Gent-Eeklo-Deinze
Publicatiedatum: 30 september 2013
Auteur:

21-08-13

Persmededeling i.v.m. S.K. Nevele

 

logo echt.onafhankelijk.png

PERSMEDEDELING AFDELING NEVELE

SCHEPENCOLLEGE GEMEENTE NEVELE

SPEELT VREEMD SPELLETJE MET S.K.NEVELE

Voetbalclub S.K. Nevele kreeg deze zomer te horen dat het opstalrecht rond het gebruik van de terreinen aan Vaart Rechts na 27 jaar niet meer verlengd zou worden. De vereniging moest dit onverwacht en botweg vernemen via de raadsman van het gemeentebestuur. Deze beslissing is flagrant in strijd met een eerdere belofte van het vorige schepencollege. Na hevig protest van de voetbalvereniging wordt het gebruiksrecht nu toch verlengd tot … eind 2014 (dus slechts tot halverwege het voetbalseizoen 2014-2015). Vreemd daar de club eerder een subsidie van 180.000 € mocht ontvangen voor de renovatie van hun infrastructuur (kantine, kleedkamers, douches, sanitair). Het schepencollege zal daarna misschien de huur van jaar tot jaar verlengen …

De terreinproblemen van S.K. Nevele zijn hiermee allesbehalve van de baan. Een dergelijke handelswijze maakt het een sportclub quasi onmogelijk om een degelijk en toekomstgericht beleid uit te stippelen. Een voetbalvereniging moet immers steeds een paar jaar vooruit kunnen denken en werken (opmaken begroting en rekening, meerjarige overeenkomsten spelers, sponsors, brouwer, …).

Het lijkt alsof de gemeente wil aansturen op een gedwongen fusie tussen de Nevelse clubs S.K. Nevele, L.S. Merendree en V.V.E. Hansbeke. F.C. Poesele zou als enige voetbalclub de fusiedans ontspringen. Het is op zijn minst toch tegenstrijdig te noemen dat àlle voetbalverenigingen in de afgelopen jaren (en trouwens ook nog dit jaar) diverse subsidies mochten ontvangen voor de renovatie en/of instandhouding van hun respectieve infrastructuur. Misschien ligt aan de basis van deze hele heisa de discussie rond de huurproblematiek van het B-terrein van L.S. Merendree (aan de brug in Merendree) die niet opgelost raakt. Maar het kan toch niet zijn dat de ene voetbalclub mee moet opdraaien voor de huurproblemen van een andere voetbalclub?

Het Vlaams Belang is van oordeel dat deze hele discussie nu reeds lang genoeg aangesleept heeft. Het wordt hoog tijd dat het gemeentebestuur eens klare wijn schenkt en een aantal knopen radicaal durft door te hakken. Ofwel opteert men onvoorwaardelijk voor een gedwongen fusie van alle vier de voetbalploegen (met alle mogelijke sociale en sportieve gevolgen voor o.a. de jeugdwerkingen) via het schrappen van alle huur- en investeringssubsidies; ofwel behandelt men de vier verenigingen onvoorwaardelijk op gelijke voet op het vlak van infrastructuur. Punt en gedaan. De tijd van “pappen en nathouden” heeft reeds lang genoeg geduurd!

Olaf Evrard, Voorzitter Vlaams Belang, afdeling Nevele

 

31-05-13

Persmededeling Vlaams Belang afdeling Nevele

logo echt.onafhankelijk.pngPERSMEDEDELING

 

Heel wat kiezers dachten dat na 14 oktober een nieuwe politieke wind door het Nevelse gemeentebestuur zou waaien. Helaas, zij dwaalden! Zo gaat de soap rond de Nevelse voetbalploegen onverminderd door!

De gemeente Nevele investeerde in 2012 na heel wat politiek gebakkelei 180.000 euro in de renovatie van de infrastructuur van S.K. Nevele (kantine en sanitair). De vereniging stak zelf (letterlijk heel wat arbeid in dit dossier. Nu krijgt het bestuur via een advocaat te horen dat de gemeente de opstalvergoeding (het gebruiksrecht over de terreinen dat op 31/12/2013 afloopt), niet zal verlengen. Dit is in flagrante tegenspraak tot eerder gemaakte beloftes! In principe wordt SK Nevele op 1 januari 2014 (dus halverwege de voetbalcompetitie 2013-2014) op straat gezet. Schepen Lambrecht zegt namens het college tot dialoog bereid te zijn. Maar waarom werd dit niet eerder gecommuniceerd? Waarom werd gekozen voor dergelijke ramkoers? Dialoog waarover?

Blijkt nu duidelijk dat de zetelende meerderheid aanstuurt op een (gedwongen) fusie van minimum 2 van de 3 voetbalploegen LS Merendree, SK Nevele en VVE Hansbeke. In het verleden lukte dit niet goedschiks, nu moet het maar kwaadschiks. Vraagt blijft waarom de gemeente nog geld investeerde én investeert in de infrastructuur van SK Nevele (renovatie kantine en sanitair), LS Merendree (kantine) en VVE Hansbeke (ballenvangers en dug-outs)? Het Vlaams Belang klaagt dan ook deze handelswijze aan.

Het Nevelse gemeentebestuur blijft wel consequent met zichzelf: er is nog steeds geen visie, er is nog steeds geen efficiënt beleid …Uit het voorgaande blijkt alleen dat burgemeester Cornelis en schepen Pynaert hun openstaande rekening met SK Nevele hebben willen vereffenen. De N-VA stond erbij en keek ernaar.

Olaf Evrard, Voorzitter Vlaams Belang afdeling Nevele

 

07-07-11

"Het Laatste Nieuws" van 07.07.2011

Nevele: Alle clubs krijgen controle van brandweer

Na SK Nevele mogen ook de andere voetbalclubs zich binnenkort aan een controle van de brandveiligheid verwachten. De clubs zien de bui al hangen. "Dit kan verregaande gevolgen hebben", voorspelt Wim Maeke (VVE Hansbeke).

De gemeenteraad van dinsdagavond laat het Nevelse voetbalwereldje andermaal op z'n grondvesten daveren. Een onverwacht verzoek van Patricia Tuytschaever (Nieuw Nevele) zette alles in gang. "Voetbalclub FC Poesele wil 2 kleedkamers bouwen en vraagt 40.000 euro om dit te realiseren." De gemeenteraad had 2 schorsingen nodig om tot een conclusie te komen. FC Poesele krijgt het geld, maar dit wordt afgehouden van de 1,5 miljoen euro die voorzien is voor de fusieclub. "Poesele wordt niet betrokken in het fusiedossier maar krijgt wel geld uit de subsidiepot die voor de fusieclub bedoeld was. Dit is een kaakslag voor de drie andere voetbalverenigingen", zegt Olaf Evrard (VB).

Maar daar stopt het verhaal niet. Burgemeester Cornelis kondigt aan dat de brandweer alle infrastructuur zal controleren. "Bij tekortkomingen komen er maatregelen", aldus de burgemeester. SK Nevele kreeg de brandweer al over de vloer en blijkt al sinds 2002 niet te voldoen aan de normen. De club moet deze zomer nog aanpassingen uitvoeren. De andere voetbalclubs reageren verbolgen. "Onze site in Merendree is middeleeuws, dat valt niet te ontkennen. Of we in de problemen komen? Zeker", zegt voorzitter Yves Van Kerrebroeck van LS Merendree.

Ook VVE Hansbeke ziet de bui al hangen. "We zullen niet anders kunnen dan aanpassingen uitvoeren, in zoverre dit mogelijk is", zegt voorzitter Wim Maebe. "Bovendien is onze accommodatie zonevreemd."

Hoe het nu verder moet is onduidelijk. "Het is niet verantwoord om de clubs te dwingen tot een fusie. Er zijn tweemaal gesprekken geweest, maar telkens liep het faliekant af. De fusie is verleden tijd, men moet het over een andere boeg gooien", vindt Van Kerrebroeck. Ook Maebe verwacht een politieke oplossing. "De bal ligt in het kamp van de gemeente. In plaats van de huidige infrastructuur af te keuren zou men beter werk maken van één nieuwe locatie."

(GRG)

© 2011 De Persgroep Publishing

Artikelinformatie / Datum publicatie: 07 juli 2011 / Bron: Het Laatste Nieuws

 

08:42 Gepost door Olaf Evrard | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sk nevele, ls merendree, vve hansbeke, fc poesele, olaf evrard |  Facebook |