19-12-16

VVE Hansbeke

De verwachtingen waren hoog gespannen in het Adelin Martensstadion. Bassevelde stond in de onderste regionen van de rangschikking maar is helaas al jaren het zwarte beest van Hansbeke. Tijd om komaf te maken met dit vooroordeel. Maar ... Ons Fanionelftal leed echter een toch wel verrassende thuisnederlaag (1-3). Hansbeke kreeg in het eerste halfuur nochtans voldoende kansen om de wedstrijd al in de 1ste helft in hun voordeel te beslechten. De paal, de lat en de keeper van Bassevelde beletten echter Hansbeke om te scoren. En het voetbal is ongenadig. Op een zeldzame tegenstoot kon Bassevelde de score openen. De 2de helft van Hansbeke was heel wat minder. Niettemin kon Hansbeke een kwartier voor tijd dan toch gelijkstellen via Vindevoghel. Erop en erover, dacht iedereen maar Bassevelde speelde het spel slim en kon nog tweemaal scoren op de counter. Toch wel een tegenvaller in de laatste wedstrijd voor nieuwjaar. En zo komt er een einde aan de zegereeks van VVE. Na de winterstop volgen moeilijke wedstrijden tegen DKW Evergem, Bellem en Vinkt. Gelukkig hebben we intussen en mooie bonus opgebouwd en staan we nog steeds als 6de geklasseerd met 28 punten op amper 4 punten van de 3de.

De Beloften wonnen hun uitwedstrijd op Bassevelde met 2-3 en rukken op naar een gedeelde 2de plaats in de rangschikking op 5 punten van leider Poesele.

De Zondagreserven leden een smadelijk 7-0 nederlaag op Merendree en moeten zich eens dringend gaan bezinnen. Ze hebben een goede ploeg maar het karakter ontbreekt momenteel. Zij staan nu 5de maar al 14 punten achter op leider Kleit.

11:18 Gepost door Olaf Evrard | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vve hansbeke, bassevelde, merendree |  Facebook |

23-09-12

Verkiezingsdebat in "De Appel van Verleiding" (Lostraat te Merendree) - zondag 23 september

De Nevelse politiek heeft zich vandaag voor een keer van haar mooiste kant laten zien. Een sterk inhoudelijk debat van ruim 2u00 over de meest uiteenlopende onderwerpen onder de leiding van een rustige, gedecideerde en goed voorbereide moderator voor een geïnteresseerd publiek. Ik moet zeggen dat ik er persoonlijk erg van genoten heb. Ik heb trouwens de stellige indruk dat dit ook gold voor de andere vertegenwoordigers van de 6 Nevelse politieke partijen. Iedereen kreeg ruimschoots de tijd om de visie van zijn of haar partij uiteen te zetten over de meest uiteenlopende onderwerpen zoals communicatie met en naar de burger, windmolens, ringweg te Hansbeke, verkeersveiligheid, mobiliteit, (her)inrichting van de dorpskernen, visie en beleid. Het dreigde even te ontsporen toen het ging over de verschillende onderwijsnetten in Nevele en de gelijkberechtiging ervan. Zo wil de sp.a dat ook in de vrije scholen o.a. islamitisch onderwijs aangeboden wordt. De meeste politici waren er het uiteindelijk over eens dat het weinig zinvol is om in Nevele een nieuwe schoolstrijd te ontketenen.

Een dikke pluim voor de inrichters van dit 2de verkiezingsdebat (na Poesele) in een rij van 3. Donderdag 27 september kruisen we voor de laatste keer (?) in deze campagne de degens in "OC Ter Kale" om 20u00. Een organisatie van Davidsfonds Landegem.

29-08-12

Politiek Forum - zondag 23 september -Appel van Verleiding (Merendree)

Op zondag 23 september organiseert "De Appel van Verleiding" (Merendree) om 11u00 een politiek forum. Alle partijen zetten hun standpunten uiteen. Daarna krijgen de aanwezigen de kans om vragen te stellen. Voor het Vlaams Belang zal Olaf Evrard aanwezig zijn.

Voor de uitnodiging, gewoon de link aanklikken! 

20120923 Uitnodiging Politiek Forum Appel van Verleiding.pdf

23-06-12

Inhuldiging wandelroute "Oude Kalevallei"

Gisteren was ik aanwezig op de officiële inhuldiging van de wandelroute "Oude Kalevallei". Deze wandelroute van 15 km strekt zich uit over het grondgebied van Merendree, Vinderhoute en ook een klein stukje Gent. De vallei van de Oude Kale is een uniek plekje in Oost-Vlaanderen en was tot voor 2 jaar nog ontoegankelijk. Het is een typisch (en dank zij de landbouw goed bewaard) valleilandschap met de meanderende Oude Kale, perceelssloten, bomenrijen, bosjes en ruigten.

De kostprijs van al dit fraais is uiteraard niet mis:

  • 265.000 € van de Vlaamse overheid voor het inrichtingsplan Oude Kale
  • 70.000 € van de Vlaamse Milieumaatschappij voor de inrichting van de oeverstroken
  • 38.000 € van de gemeente Lovendegem
  • 60.000 € van de gemeente Nevele
  • 18.000 € van de staf Gent
  • 180.000 € cofinanciering van de Europese Unie (de Oude kale maakt deel uit van een Europees project 'Urban Habitats')

Deze wandeling is een absolute aanrader! Ik ga ze deze zomer zelf ongetwijfeld maken!

 

Foto0014.jpg

Foto0013.jpg

14:23 Gepost door Olaf Evrard | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wandelroute, de oude kale, merendree, vinderhoute |  Facebook |

20-01-12

Nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners van Groot-Nevele

Op zondag 15 januari organiseerde het Nevelse gemeentebestuur  reeds voor de tweede keer een nieuwjaarsreceptie voor àlle inwoners van groot Nevele. Na Poesele was nu Merendree aan de beurt. De receptie vond plaats op het kerkplein van Merendree en het lokale feestcomité stak een helpende hand toe. Het weer viel enorm mee (koud maar droog) en de opkomst was dan ook meer dan bevredigend! Het valt wel op dat in globo de ene deelgemeente al meer vertegenwoordigd is dan de andere. Traditioneel ontmoet je overal zo ongeveer dezelfde mensen, aangevuld met een contingent "thuisspelers". Het gamma van aangeboden dranken was ruim en zeker voldoende te noemen. Gezien de winterse temperaturen scoorden de "Filliers Koffie" en de verschillende jenevers duidelijk het hoogst! En de bordjes gemengd zorgden voor een stevig bodempje. Misschien toch trachten om in de toekomst een bescheiden, maar specifieke activiteit voor de kinderen te voorzien, want die lopen er na een tijdje wat verveeld bij. 

Een initiatief van het gemeentebestuur dat vorig jaar bij de eerste editie op enige scepsis werd onthaald maar nu al een eigen plaats op de kalender lijkt te hebben verworven!

10:03 Gepost door Olaf Evrard | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nevele, nieuwjaarsreceptie, merendree |  Facebook |

16-12-11

Mijn mondelinge vragen voor de gemeenteraad van dinsdag 20 december 2011

Problemen verkeersveiligheid Merendree (schepen Ilbert Vervaeke, Mobiliteit).

Motivering.

Alle raadsleden ontvingen recentelijk een brief van de voorzitter van de Ouderraad van de Sint-Gerolfschool te Merendree. Daarin worden een aantal pijnpunten inzake lokale verkeersveiligheid opgesomd: snelheidsverlagende maatregelen op de invalswegen, zebrapad ter hoogte van Hammeken, doortrekken fietspad, zwaar verkeer in de H. Geeststraat.

Vragen.

·        Is de schepen zich bewust van deze problematiek?

·        Is er intussen op de één of andere manier al gevolg gegeven aan deze problematiek? Zijn er al specifieke maatregelen gepland?

 

Belastingsregelment nachtwinkels (schepen Vervaeke, Lokale Economie).

Motivering.

Ik las in het College van 17 oktober 2011 dat beslist werd een belastingsreglement m.b.t. de nachtwinkels op te maken. Ik heb dit in het verleden al eens voorgesteld maar toen werd dit weggewuifd (net als mijn voorstel om een beleidsbelasting op leegstand en verkrotting te heffen dat later toch werd ingevoerd).

Vragen.

·         Wat is de reden van deze koerswijziging?

·         Hoe ziet het College deze belasting op nachtwinkels? Wordt het een éénmalige openingstaks of een jaarlijks terugkerende belasting?

 

Gemeentelijke Holding in vereffening (schepen Vervaeke, Financiën).

Motivering.

De buitengewone aandeelhoudersvergadering van de Gemeentelijke Holding heeft op 7 december jl. beslist om de Holding in vereffening te laten gaan.

Alhoewel kennelijk heel wat aandeelhouders (steden, gemeenten en provincies) ontevreden zijn over de manier waarop de bestuurders van de Holding de afgelopen jaren de vennootschap hebben geleid, beschouwden de meeste gemeentelijke aandeelhouders deze vergadering toch eerder als een formaliteit. Wellicht omdat er nog niet werd gestemd over het al dan niet verlenen van kwijting aan de bestuurders. Niettemin werden heel wat vragen gesteld over de gang van zaken binnen de Gemeentelijke Holding en was er ook onverbloemde kritiek op de bestuurders.

Uiteindelijk stemde een grote meerderheid van de aanwezige stemgerechtigden in met de vereffening. Indien de Gemeentelijke Holding niet in vereffening was gegaan, was immers een faillissement onafwendbaar. Heel wat gemeentebesturen verkeren in de illusie dat ze via een vrijwillige vereffening meer kans hebben om een deel van hun investering in de Gemeentelijke Holding te recupereren dan bij een faillissement. De eventuele meeropbrengst uit een vereffening zal echter gebruikt worden om de tussenkomst van de gewesten en van Dexiabank te verkleinen.

Vandaar deze oproep om geen kwijting te verlenen. Er is immers beslist dat de kwijting pas aan bod komt op een aandeelhoudersvergadering in mei volgend jaar. In een aantal gemeenten werd de oproep om geen kwijting te verlenen, al gevolgd. Niets belet dus dat deze gemeenteraad nu reeds beslist dat onze vertegenwoordiger(s) de jaarrekening van de Gemeentelijke Holding niet zullen goedkeuren en geen kwijting zullen verlenen aan de bestuurders.

Vragen.

·         Gaat de schepen akkoord met dit standpunt?

17-05-10

Plakken geblazen!

Vandaag voor de eerste keer gaan plakken in Landegem, Merdendree en Hansbeke. Blijkbaar was ik overal de eerste, zodat de feestelijkheden nu definitief geopend zijn!

20100517 plakken Landegem

20100517 plakken Merendree

20100517 plakken Hansbeke

22:02 Gepost door Olaf Evrard | Permalink | Commentaren (0) | Tags: landegem, merendree, hansbeke, verkiezingen |  Facebook |