10-07-17

Uit 'Het Laatste Nieuws' van vandaag

Geen riolering, wel subsidie

Het Laatste Nieuws,
Ma. 10 Jul. 2017, Pagina 0
 

Bij gebrek aan riolering moeten de bewoners van de straten Wildedreef en Heiste hun afvalwater laten zuiveren door een individuele behandelingsinstallatie. "De bewoners worden gestraft omdat de gemeente in het verleden verzuimd heeft om riolering aan te leggen", zegt provincieraadslid Olaf Evrard (VB).

 

"De plaatsing van een behandelingsinstallatie kost de bewoners tussen 5.000 en 7.000 euro, afhankelijk van het aantal aansluitingen die moeten worden aangekoppeld. Heel veel geld voor een modaal huisgezin. Wij willen dat de gemeente haar subsidie van 500 euro optrekt naar maximaal 2.500 euro."

"Klopt niet", zegt schepen van Milieu Mia Pynaert (sp.a). "Bewoners krijgen nu al meer dan 2.500 euro. Er is een subsidie van 2.750 euro: 500 van de gemeente en 2.250 euro via Vlaanderen." Dat bewoners 'gestraft'worden door nalatigheid van de gemeente, ontkent Pynaert. "De inwoners mogen hun afvalwater niet ongezuiverd lozen. Zij zijn verplicht aan te sluiten op de riolering of zelf de zuivering te doen via IBA's." (GRG)

10:52 Gepost door Olaf Evrard | Permalink | Commentaren (0) | Tags: olaf evrard, mia pynaert, iba, riolering |  Facebook |

06-06-17

Provinciale Commissie Ruimtelijke Ordening

Vandaag was ik als provincieraadslid  aanwezig op de PROCORO (Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening). De politieke fracties mogen wel  deelnemen aan de debatten maar hebben geen stemrecht.

Het nieuw (en sinds lang verwachte) Gemeentelijk Structuurplan van Nevele was één van de (zwaarste) agendapunten. Schepen van Ruimtelijke Ordening Mia Pynaert was (vreemd genoeg) verontschuldigd en liet zich vervangen door schepen Freddy Bertin.

Maar blijkbaar was er iets misgelopen met de communicatie tussen het schepencollege en mevrouw Annelies De Clercq, ruimtelijk planner van Veneco die het plan heeft ontworpen/begeleid. Het was de bedoeling dat zij het nieuwe Gemeentelijk Structuurplan zou toelichten aan de PROCORO. Pijnlijk moment voor schepen Bertin die met rode kaken moest mededelen dat mevr. De Clercq niet zou komen opdagen als gevolg van een miscommunicatie. Derhalve moest hij vragen om het punt te verdagen naar de eerstvolgende vergadering van de PROCORO. Het GRS van Nevele zal dus vermoedelijk pas in september opnieuw op de agenda van de PROCORO staan …

De gemeente Nevele? Het is altijd een beetje Comedy Capers ...

16-09-16

Nele Clarebout (N-VA) neemt ontslag

Nele Clarebout (N-VA) neemt verrassend ontslag als schepen én gemeenteraadslid van de gemeente Nevele met ingang van 1 oktober. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 kreeg zij als nieuwkomer in de Nevelse politiek de toch wel zware portefeuille van Financiën, Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Lokale Economie en Toerisme. Zij werd wel geen 1ste schepen. Deze 'eer' ging naar Mia Pynaert (sp.a) die blijkbaar beter kon onderhandelen.

We keren even terug naar 2012. Na de verkiezingen leek het er op dat de uit het politieke niets opduikende lijststrekker Frank Lust (zo mocht hij vreemd genoeg geen enkel debat doen in de aanloop naar de verkiezingen) en lijstduwer Hugo Verhaege de nieuwe schepenen zouden worden voor de N-VA binnen de coalitie CD&V, N-VA en sp.a. Maar beiden werden verrassend door N-VA-voorzitter Freddy Bertin en het lokale N-VA-bestuur opzij geschoven. De neofieten Nele Clarebout en Jan Pauwels kregen de fel begeerde zitjes in het schepencollege. Frank Lust en Hugo Verhaege waren zeer ontgoocheld en stonden meteen hun zitje in de gemeenteraad af. Bovendien overleed kort daarop Raf Standaert (kort voor de verkiezingen overgestapt van de CD&V naar de N-VA, maar ook daar kon hij zijn droom niet verwezenlijken, met name schepen worden). Er moest meteen flink wat geschoven worden met de opvolgers. En de N-VA lijkt daar nu de tol voor te moeten betalen. Veel vervangingen kunnen zij zich niet meer doorvoeren.

Veel keuze is er immers niet meer. Het lijkt er dan ook steeds meer op dat raadslid Freddy Bertin zelf de handen aan de ploeg zal moeten slaan en zijn verantwoordelijkheid zal moeten opnemen. Tenzij er nog ergens een spreekwoordelijk wit konijn opduikt.  Raadsleden Anny De Roo en Dimitri Beyens hebben immers nauwelijks politieke ervaring en komen vermoedelijk niet in aanmerking voor de toch wel heel zware bevoegdheden van Nele Clarebout. Het zou alleszins een donderslag bij heldere hemel zijn moest één van beiden dan toch schepen worden. Freddy Bertin stond in het verleden nochtans niet te springen voor een uitvoerend mandaat. Hij was immers liever de sturende kracht achter de schermen. Het is trouwens een publiek geheim dat hij vaak de beslissingen nam.

De zeer verstandige en gedreven zeventiger Bertin heeft een rijk beroepsleven achter de rug en is al een aantal jaren gepensioneerd. Hij had een absolute topfunctie bij Comelco. Hij is tevens erevoorzitter van het (intussen ter ziele gegane) Streekplatform Meetjesland en ere-raadsheer bij het Arbeidshof Gent. Hij was daarnaast ook gedurende vele jaren voorzitter van de Sociale School en bestuurder en medeoprichter van Arteveldehogeschool Gent. Maar het runnen van een gemeente staat wel heel ver van zijn rijk gevulde loopbaan in de privésector.

Nele Clarebout beschikte als schepen over de nodige verfrissende ideeën, maar bleef wel te vaak afwezig in het openbare en sociale leven, waardoor zij nooit een echte band heeft kunnen opbouwen met Nevele. Heel wat Nevelaars kennen haar dus niet echt. Bovendien kon zij nooit echt opboksen tegen de ervaren machtstandem Johan Cornelis en Mia Pynaert. Freddy Bertin heeft heel wat meer haar op zijn tanden en zal zich niet  zo makkelijk laten ringeloren ringeloren. Hij zal wel degelijk zijn voet durven te plaatsen naast Cornelis en Pynaert. Ik vrees echter dat dit de door de burgemeester zo fel bejubelde (maar hij neemt zijn wensen in deze vaak voor waarheid) cohesie binnen het college van burgemeester en schepenen niet ten goede zal komen ... 

21-09-15

Het blijft rommelen binnen de Nevelse meerderheid ...

Het blijft maar rommelen binnen de Nevelse meerderheid. De N-VA kan zich blijkbaar steeds moeilijker verzoenen met de nogal bazige houding van burgemeester Johan Cornelis (CD&V). De burgemeester wil de touwtjes strak in handen houden en geeft de N-VA bijzonder weinig  beleids- en ademruimte. Het ene incident volgt het andere op: of het nu gaat om de brandweer (ladderwagen en ambulence), het OCMW, de camera's op het kerkhof van Hansbeke, over niets blijkt er nog eensgezindheid te bestaan. Veel steun krijgt de N-VA alvast niet van derde pcoalitieartner sp.a. Schepen Pynaert trekt immers resoluut de kaart van de CD&V. Samen met de CD&V behouden ze immers een nipte meerderheid van 11 op 21 zetels moest de N-VA moegetergd besluiten om de stekker er alsnog uit te trekken.

Het laatste incident vond vreemd genoeg plaats in de OCMW-raad. Nochtans is dit één van de weinige beslissingsorganen waarin normaliter een vrij grote consensus heerst. "Burgemeester Johan Cornelis (CD&V) heeft zijn veto gebruikt om te verhinderen dat het OCMW bij de kerkfabrieken polst naar opvangmogelijkheden voor vluchtelingen". OCMW-voorzitter Jan Pauwels (N-VA) is boos. "Dit laat diepe wonden na, ik voel me gepakt door de burgemeester", zegt hij (Het Laatste Nieuws van 17/09/2015). Burgemeester Cornelis maakte immers gebruik van het verdagingsrecht, een procedure die alleen gevolgd wordt bij een conflict tussen de OCMW- en gemeenteraad. De kern van de zaak gaat over het feit dat de kerkfabriek van Landegem niet geneigd blijkt om de (intussen leegstaande) pastorie van Landegem open te stellen voor vluchtelingen. Freddy Bertin, voorzitter van de N-VA en gemeenteraadslid is hierover hoogst ontstemd. Het is wel een feit dat de de kerkfabrieken van o.a. Merendree en Landegem tienduizenden euro's gemeentelijke steun ontvangen hebben voor de renovatie van hun respectieve kerken en pastorieën. De pastorie van Merendree werd een paar maanden geleden verkocht, die van Landegem zou binnenkort verkocht worden. De toch wel forse opbrengsten gaan echter naar de respectieve kerkfabrieken en niet naar de gemeente Nevele (iets wat we nog steeds te danken hebben aan keizer Napoleon). OCMW-voorzitter Jan Pauwels (N-VA) is "not amused" en stelt vast de de N-VA in het college van Burgemeester en Schepenen steeds aan het kortste eindje trekt. Wordt ongetwijfeld vervolgd, maar voor hoelang nog  ... ?

17:39 Gepost door Olaf Evrard | Permalink | Commentaren (0) | Tags: johan cornelis, mia pynaert, freddy bertin, jan pauwels, ocmw |  Facebook |

09-09-15

Opmerkelijk artikel in HLN van vandaag

N-VA geeft eigen meerderheid "zes op tien"

Halfweg de legislatuur maakt N-VA Nevele haar balans op. De meerderheidspartij is 'gematigd tevreden'. "Ik geef ons als bestuur zes op tien", zegt voorzitter Freddy Bertin.

Dat N-VA als onderdeel van de meerderheid diezelfde coalitie evalueert, is opmerkelijk. "We hebben meermaals een evaluatie gevraagd, zonder resultaat", zegt voorzitter en gemeenteraadslid Freddy Bertin, die samen met zijn partijgenoten de analyse maakte. "Ik geef ons zes op tien. Ik ben gematigd tevreden." De partij - in 2012 als nieuweling in het bestuur - riep een nieuw gemeentehuis uit tot prioriteit. "Twee locaties zijn nog mogelijk: de oude brandweerkazerne en de oude vleugel van het OCMW-rusthuis." Het huidige gemeentehuis verbouwen zou te duur zijn. "Om de nieuwbouw te financieren kan het gemeentehuis beter verkocht worden, samen met de buitenschoolse opvang", redeneert de partij. N-VA verwijst verder naar 'positieve resultaten' als de nieuwe sporthal, de foyer aan De Klaproos en het geboortebos. Minder tevreden is de partij over de saga rond de ladderwagen van de brandweer. "En over de ambulance die niet is overgenomen door de zone. Die inzetten voor dringend ziekenvervoer? Dat is onze taak niet. We blijven in deze coalitie, op voorwaarde dat het beleid wordt uitgevoerd in een betere samenwerking. De coalitiepartners mogen meer loyauteit tonen. De burgemeester moet een coach zijn, en minder voor eigen succes gaan. We stellen vast dat de afspraken over externe communicatie niet altijd gevolgd worden omdat men zich wil profileren, en dat stoort." (GRG)

Lees meer...

10-04-15

Nevelse soap rond ladderwagen brandweer

U heeft ongetwijfeldde soap van de laatste maanden rond de ladderwagen van de Nevelse brandweer met mij kunnen volgen. Het verhaal werd en wordt breed uitgesmeerd in de pers. Eerst de feiten. Tijdens de zomer kocht de gemeente een nieuwe ladderwagen aan voor 643.000 euro. Nu de brandweerhervorming een feit is, wil de zone Meetjesland de wagen slechts inbrengen voor 300.000 euro. De gemeente Nevele ging daar uiteraard niet mee akkoord. Hoewel de zone betwist dat de ladderwagen nodig is, moest er nu bemiddeld worden door o.a. de Oost-Vlaamse gouverneur. Zelf begrijp ik nog steeds niet waarom Nevele nog snel een nieuwe wagen moest kopen voor de brandweerhervorming.  Burgemeester Cornelis (CD&V) argumenteert dat de aanbesteding reeds gebeurde in 2013. Bovendien blijkt dat de gemeente bij de aankoop van de nieuwe ladderwagen verzuimd heeft om subsidies aan te vragen bij de federale overheid (een grove vergetelheid, bron Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten na een vraag van gemeenteraadslid Filip Vervaeke). De verantwoordelijkheid van de burgemeester blijkt in deze toch redelijk verpletterend te zijn: hij nam immers een bijzonder onverantwoord financieel risico om tegen alle adviezen in de ladderwagen toch aan te kopen. De meerderheidspartij N-VA voelt zich uiteraard bekocht en eist van de burgemeester een oplossing.

Burgemeester Cornelis heeft nu (onder druk van de N-VA?) en klacht ingediend bij de federale minister van Binnenlandse Zaken (Jan Jambon) en bij gouverneur Briers omdat de nieuwe brandweerzone Meetjesland de ladderwagen enkel wil overkopen voor 300.000 euro (en niet tegen de kostprijs van 643.000 euro). Deze démarche wordt door de andere CD&V-burgemeesters van de betreffende brandweerzone maar matig gesmaakt en o.a. burgemeester Loete van Eeklo reageerde al zeer fel. Hij is van oordeel dat deze klacht een provocatie is en dat reeds drie jaar geleden door het burgemeestersoverleg binnen de brandweerzone beslist werd dat deze aankoop volledig overbodig was. Hij haalt zwaar uit naar Johan Cornelis en zegt dat deze het overleg binnen de brandweerzone verziekt. Intussen zou Cornelis ook zijn kat sturen naar de vergaderingen van de brandweer.

Het is duidelijk dat het imago van Nevele opnieuw zwaar geschaad wordt. Bovendien dreigt de Nevelse burger te moeten opdraaien voor het niet geringe verlies van 343.000 euro (het verschil tussen de aankoopwaarde en het overnamebod).

Burgemeester Cornelis stelde vorig jaar dat de samenwerking en de cohesie binnen de Nevelse meerderheidpartijen nooit beter was. Intussen duiken toch de eerste barstjes (of beter gezegd barsten) op. Vooral tussen de N-VA en de sp.a lijkt het niet echt te boteren. Een zoveelste bewijs? De wederzijdse verwijten over het nieuwe gemeentehuis en de tegenstrijdige standpunten over de "knip" van de Poeldendries (Landegem). Vooral de voorzitter van de N-VA en fractieleider in de gemeenteraad Freddy Bertin durft nogal eens gespierde taal te gebruiken. Hij staat terecht op zijn strepen en eist dat het bestuursakkoord naar de letter wordt uitgevoerd. En wie kan hem in deze ongelijk geven? Vooral de sp.a'ers (met 1ste schepen Mia Pynaert op kop) lijken nogal eens blijk te geven van een zekere profileringsdrang (en ik druk mij hier nog voorzichtig uit). Ik denk dat de N-VA er al dik spijt van heeft dat ze de sp.a er bij de coalitievorming bij gehaald hebben ... Het is en blijft niet te geloven dat het in Nevele nooit eens politiek rustig kan worden. Het is sedert de fusie van de gemeenten in 1976 nooit anders geweest. Aankondigingspolitiek, verkeerde (en vaak financieel desastreuze) beslissingen, profileringsdrang, eigenzinnig gedrag. Het lijkt alsof de verkiezingsstrijd voor 2018 al begonnen is ... En naar wij konden vernemen heeft ook Groen eintussen en afdeling opgericht in Nevele. In 2018 dus keuze te over! Maar of het politieke landschap er eenvoudiger op zal worden, betwijfel ik toch sterk.

09-03-15

Containerpark Nevele

Het is intussen al duidelijk geworden dat de sp.a fors doorweegt binnen de Nevelse meerderheid. Zwaarder dan haar electoraal resultaat laat veronderstellen. Rekenkundig waren ze helemaal niet nodig voor een meerderheid. Maar de CD&V, en vooral de N-VA, hadden blijkbaar de nodige schrik van elkaar en kozen alsnog voor een ruime meerderheid. De sp.a liet zich uiteraard niet pramen en heeft haar positie als "underdog" zeer goed kunnen verzilveren. De burgemeesterssjerp was net iets te hoog gegrepen, maar geeft toe: een eerste schepen, een zetel in het Vast Bureau van het OCMW (zelfs de CD&V heeft dat niet ... ) én het voorzitterschap van de gemeenteraad vormden een fraai resultaat. Tja, prima onderhandeld zeg ik dan. Maar of dit alles zo goed is voor de Nevelse bevolking is dan weer een geheel andere vraag. Financieel worden u en ik er alvast niet beter van ...

De volgende boutade wordt toegeschreven aan de voormalige Duitse bondskanselier Helmut Kohl: "Het is moeilijker een hond langs een worstenkraam te leiden dan een socialist voorbij een zak geld". De bevoegdheden van de Nevelse socialistische schepen kosten de Nevelse burger inderdaad flink wat geld. Ik gaf eerder al een paar in het oog springende voorbeelden. Meestal is er met de projecten op zich niets mis. Maar helaas kost de praktische uitwerking en realisatie vaak meer dan nodig is.

En nu is er het containerpark. Een sedert jaren goed functionerend project. Tevreden klanten, tevreden personeel. De Nevelenaars scoren zelfs als besten van de klas op het vlak van het restafval. Dus met recht en reden één van de visitekaartjes van de gemeente Nevele. Als het goed is, zeggen we het ook. Maar onlangs viel mijn oog op iets dat mij heel wat minder tevreden stelt.

De wetgever verplicht via het Vlaams Reglement voor Duurzaam Beheer van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen (VLAREMA) de steden en gemeenten de inzameling van het grofvuil betalend te maken. Zo worden o.a. de minimale en maximale tarieven vastgelegd. Deze verplichting geldt zowel voor de inzameling van grofvuil aan huis als voor de inzameling op het containerpark. Grofvuil wordt omschreven als restafval dat te groot is voor de inzameling in de restafvalzak of in de minicontainer.

Schepen Pynaert was er als de kippen bij om meteen het Nevelse containerpark op te delen in een betalend en een niet-betalend gedeelte met 2 aparte ingangen, beide voorzien van een slagboom + een uitgang met een slagboom. Er zou dus gewerkt worden met 2 aparte circuits. Daarnaast zou het aantal gratis beurten fel verminderd worden + de tarieven voor het grofvuil redelijk hoog gemaakt worden. Uiteraard zal een studiebureau ingeschakeld worden, dat spreekt voor zich. Kortom, de eerste raming van de kosten bedraagt grofweg tussen de 100.000 en de 150.000 €. Het strafste is dat de wetgever geen 2 gescheiden circuits oplegt! Er wordt enkel de verplichting opgelegd om de inzameling van het grofvuil betalend te maken. Het is dus perfect mogelijk om een kleiner deel van het huidige containerpark  af te bakenen (mogelijk met een slagboom of een hek) als betalende zone voor grofvuil (steenpuin, bouw- en sloopafval, asbestcement, groenafval, ... ). Immers, de overgrote meerderheid van de afvalfracties die ingezameld worden op het containerpark kunnen nog steeds gratis afgeleverd worden (klein gevaarlijk afval, papier en karton, glas, pmd, .... Ik herhaal dus nogmaals dat de wetgever geen gescheiden circuits oplegt. De geraamde kosten van 100.000 à 150.000 € hebben bijgevolg zin noch doel!