21-04-17

Nieuwe feiten opgedoken rond gedeputeerde Geert Versnick

Ik heb gisteren een mondelinge vraag ingediend bij de deputatie rond de nieuwe feiten die opgedoken zijn m.b.t. de discutabele vergoedingen die gedeputeerde Geert Versnick ontving van de Optima Group (Bron is o.a. de Nationale Bank). Ik vraag meteen of het niet aangewezen en wenselijk is dat Geert Versnick (al was het maar tijdelijk tot de zaak eventueel juridisch uitgeklaard is) een stap terugzet als gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen.

20170420 mondelinge vraag Olaf Evrard over Geert Versnick en de Optima Group.pdf

10-10-16

Provincie : de Subcommissie Ruimtelijke Ordening en Vergunningen gaat op 18/10 van start.

Op vraag van de Vlaams Belangfractie in de Oost-Vlaamse provincieraad zal ik de Subcommissie Ruimtelijke Ordening en Vergunningen bijwonen. Na de nodige debatten tussen de meerderheid (CD&V, Open VLD en sp.a) en de oppositie (N-VA, Vlaams Belang en Groen) heeft de meerderheid uiteindelijk bakzeil moeten halen en heeft zij haar goedkeuring verleend aan de oprichting van deze Subcommissie Ruimtelijke Ordening en Vergunningen (onderdeel van de Commissie Grondgebonden Zaken). Dit in het kielzog van de Optima-commissie in de Gentse gemeenteraad waarvan ik alle zittingen uit hoofde van mijn functie als fractiesecretaris van de Gentse Vlaams Belanggemeenteraadsfractie heb bijgewoond. 

Gedeputeerde Geert Versnick was toen bestuurder bij de Optima Group, de holding boven de failliete bank en vastgoedontwikkelaar Land Invest Group. Intussen nam hij wel ontslag toen hij in het oog van de storm terecht kwam. In die periode raakte ook bekend dat Geert Versnick verschillende bouwpromotoren liet aanschuiven aan het jaarlijks "eetfestijn" van zijn Open VLD-afdeling à rato van 500 € het couvert. Een bekende bouwpromotor uit de streek bestelde meteen 19 couverts (9.500 €). Voor ons is dit meer dan een perceptieprobleem. Wij beschouwen dit als een laakbare vorm van belangenvermenging.

In de provincie 'faciliteerde' gedeputeerde Geert Versnick een gesprek tussen de Optimabank en de Oost-Vlaamse Deputatie. In dit gesprek trachtte de Optimabank de Deputatie over de streep trekken om 10 miljoen € te beleggen bij de Optimabank. De Nationale Bank had in die periode de Optimabank al verboden om gelden van openbare besturen aan te trekken. Gelukkig heeft toen het gezond verstand gezegevierd en is de Deputatie niet ingegaan op deze vraag. Tientallen steden en gemeenten en OCMW's hebben zich wel laten vangen omdat ze niet op de hoogte bleken van dit verbod. Zij zijn hun centen onherroepelijk kwijt omdat zij niet beschouwd worden als geprivilegieerde schuldeisers. Trouwens, in die periode heeft de Optimabank ook gesprekken gevoerd met de Gentse Universiteit rond dezelfde vraag. Jan De Paepe (de broer van rector Anne De Paepe) werkte toen immers ook bij de Optimabank ...

Vandaag heb ik al een eerste schriftelijke vraag ingediend waarbij ik de lijst opvraag van alle dossiers waarbij de beslissingen van de provinciale ambtenaren 'overruled' werden door de Deputatie. Voor de vraag klik je gewoon op de link. Ik hou jullie uiteraard op de hoogte van de verdere ontwikkelingen in deze zaak.

20161010 lijst van dossiers RO waarbij de administratie overruled wordt door de deputatie.pdf

provincie oost-vlaanderen,subcommissie ruimtelijke ordening en vergunningen,commissie grondgebonden zaken,optima,optima group,land invest group

Foto "De Standaard".