22-07-17

Werkbezoek met de Provincieraad

Op 30 juni hadden we een werkbezoek met de collega's van de Provincieraad. Dit als afsluiter van het politieke werkjaar. We bezochten eerst 'De Krook' en vervolgens de renovatiewerken aan de 'Sint-Baafskathedraal'. Wie zin had mocht zelfs de 450 trappen naar de toren beklimmen. Voor mij waren 250 trappen al ruimschoots voldoende ...

IMG_20170630_091959.jpg

IMG_20170630_092012.jpg

IMG_20170630_092227.jpg

IMG_20170630_103522.jpg

IMG_20170630_110501.jpg

IMG_20170630_110810.jpg

IMG_20170630_112201.jpg

IMG_20170630_112319.jpg

IMG_20170630_112339.jpg

IMG_20170630_123633.jpg

IMG_20170630_123639.jpg

IMG_20170630_123657.jpg

IMG_20170630_123704.jpg

14:18 Gepost door Olaf Evrard | Permalink | Commentaren (0) | Tags: provincieraad, werkbezoek, de krook, sint-baafskathedraal |  Facebook |

20-03-17

Provincieraad

Vandaag (en vermoedelijk ook morgen) is het gemeenteraad in Gent. Woensdag is het dan weer provincieraad. Het zijn dus drukke dagen gezien de vele initiatieven die het Vlaams Belang op beide fronten indient.

Voor wat betreft de provincieraad heb ik 2 initiatieven ingediend. Een mondelinge vraag over de vzw CEVI. Deze vzw deed al in de Gentse gemeenteraad heel wat stof opwaaien. Maar ook de provincie is betrokken partij. Vandaar mijn mondelinge vraag.

20170310 mondelinge vraag Olaf Evrard over CEVI.pdf

Zondag zag ik de gouverneur Jan Briers in het VRT-nieuws reclame maken voor het Circulatieplan in Gent tijdens een betoging t.v.v. ditzelfde Circulatieplan. Ik vind het niet kunnen dat de gouverneur in dit verband politieke uitspraken doet. Vandaar mijn vraag. Helaas was het al te laat om nog een mondelinge vraag in te dienen. Ik had deze vraag liever tijdens de provincieraadszitting behandeld gezien.

20170320 SV Olaf Evrard aanwezigheid van gouverneur Briers op betoging t.v.v. het Gentse Circulatieplan.docx

02-09-16

Nieuw schooljaar, nieuw politiek werkjaar

Gisteren ben ik opnieuw aan het werk gegaan na een paar maanden van lichamelijke kommer en kwel en aansluitend een deugddoende rustig gehouden vakantie. Voor de kinderen een nieuwe en eerste schooldag, voor mij de eerste werkdag na een periode die ik graag achter mij laat! Vanaf nu zal ik dan ook opnieuw actiever worden op deze webblog.

Ook het politieke leven is na het zomerreces opnieuw van start gegaan. Maandag woonde ik al de intussen beruchte Optima-commissie (stad Gent) bij, gisteren de 3de Commissie (provincie Oost-Vlaanderen). Ik ga het wel (voorlopig?) iets rustiger aandoen. Zo heb ik het fractieleiderschap van de provincieraad doorgegeven aan mijn goede collega Steve Herman (tevens gemeenteraadslid in Aalst). Maar desalniettemin zal ik toch regelmatig van mij laten horen in de provincieraad!

20160827 buurt BBQ 1.png

16:26 Gepost door Olaf Evrard | Permalink | Commentaren (0) | Tags: steve herman, provincieraad |  Facebook |

18-02-15

Persmededeling i.v.m. mijn mondelinge vraag in de provincieraad van 25/02

AFDELING NEVELE

 

Persmededeling: Minister Homans stelt vast dat de vzw Netwerk Meetjesland een onrechtmatig bestaan heeft

 

Beste

 

Minister Liesbeth Homans van Binnenlandse Zaken vernietigt de gemeenteraadsbesluiten van de gemeente Lovendegem die betrekking hebben op de “vzw Netwerk Meetjesland”. Deze vzw is de opvolger van de vzw Streekplatform+ Meetjesland. Het is duidelijk dat ook de gemeenteraadsbesluiten van de 13 andere deelnemende gemeenten die betrekking hebben op de oprichting van deze vzw, vernietigd zullen worden. Provincieraadslid Olaf Evrard zal dan ook in de provincieraadszitting van woensdag 25 februari de Deputatie ondervragen over de gevolgen van dit ministerieel besluit. De provincieraad van Oost-Vlaanderen maakt immers deel uit van deze vereniging via een stemgerechtigd lid in de Algemene Vergadering. Daarnaast verschaft de provincie  logistieke steun aan deze vzw via de terbeschikkingstelling van lokalen in het kasteeltje dat gelegen is in het Heldenpark in Eeklo.

 

Verdere info vind je in de bijlagen:

  1. Mondelinge vraag aan de gouverneur en de deputatie

  2. Ministerieel besluit betreffende de nietigverklaring van het gemeenteraadsbesluit Netwerk Meetjesland (gemeente Lovendegem)

 

Mvg

 

Olaf Evrard

Fractieleider Vlaams Belang Provincieraad Oost-Vlaanderen

Reibroekstraat 48

9850 Hansbeke

GSM 0475/73.02.45

Olaf.evrard@oost-vlaanderen.be

05-07-14

Officieel bezoek met het Bureau (Provincie) aan de provincieraad Henegouwen

Bureau.jpg

groepsfoto.jpg

marc de buck.jpg

stadhuis Mons.jpg

 

09:53 Gepost door Olaf Evrard | Permalink | Commentaren (0) | Tags: henegouwen, mons, provincieraad, bureau |  Facebook |

26-06-14

Algemene consternatie in het Provinciehuis gisteren ...

Oppositie laat provincieraad poepje ruiken

De oppositie heeft gisteren de provincieraad helemaal op zijn kop gezet. De vergadering werd noodgedwongen geschorst en gestopt nadat de oppositie (Groen, N-VA en Vlaams Belang) was opgestapt.

 

Reden? De meerderheid was niet in voldoende aantal om te stemmen. Om rechtsgeldig te kunnen stemmen, moeten telkens 37 leden de vergadering bijwonen. Gisteren waren er dat slechts 36 leden. "We willen een zeer duidelijk signaal geven", aldus Lemaître (N-VA). "Net voor de zomervakantie maken ze zo'n overvolle agenda. En dan nog slagen ze er niet in om in aantal te zijn." De uitgestelde agendapunten worden behandeld op 3 september. "We zullen ons bijvoorbeeld beraden over een aantal mandaten die we uit 'billijkheid' aan de oppositie toekenden", besluit eerste gedeputeerde Alexander Vercamer (CD&V). (JEW)

© 2014 De Persgroep Publishing
Publicatie: Het Laatste Nieuws /
Publicatiedatum: 26 juni 2014

Lees meer...

21-06-14

Werkbezoek met de provincie aan Mons (Bergen) - 20 juni 2014

WP_000699.jpg

De voorzitster van de Henegouwse Provincieraad.

WP_000700.jpg

Het wapenschild van Henegouwen: veel leeuwen, maar geen hanen!

WP_000701.jpg

De raadzaal.

WP_000702.jpg

Gisteren bracht ik samen met het Bureau van de Oost-Vlaamse Provincieraad een officieel werkbezoek aan de collega's van de provincie Henegouwen. Het moet gezegd, we werden er heel warm ontvangen. Het was daar blijkbaar groot nieuws want er waren heel wat perslui komen opdagen! Bij de delegatie van de Henegouwse Provincieraad waren uiteraard ook mandatarissen van o.a. PS en Ecolo. Die voelden zich eerst duidelijk onwennig in mijn gezelschap en stelden zich enigszins afwachtend op. Maar uiteindelijk draaiden ze snel bij en wij hadden dan ook een aantal goede gesprekken. Van een "cordon sanitair" was hier alvast niets te merken! De PS heeft in de Henegouwse Provincieraad een volstrekte meerderheid maar heeft er (eerder pro forma) de MR bijgenomen (één gedeputeerde). Het aantal provincieraadsleden bedraagt er wel maar 56 (voor 1,3 miljoen inwoners). In Oost-Vlaanderen zijn dat er nog steeds 72 voor 1,5 miljoen inwoners. De Provincie Henegouwen heeft dus tenminste op één vlak een meer ingrijpende besparing doorgevoerd dan de provincie Oost-Vlaanderen ... Opvallend toch dat er van de Henegouwse delegatie nauwelijks iemand Nederlands kon spreken (en al zeker niet de voorzitster of de deputés). Zij die wel Nederlands begrepen en spraken, bleken ... uitgeweken Vlamingen te zijn of kinderen van Vlaamse ouders. Het zoveelste bewijs dat Vlamingen zich vlotter kunnen aanpassen. Na een uitvoerige uiteenzetting over de nieuwe provinciale structuren in Henegouwen, werden wij uitgenodigd voor een lekkere lunch in restaurant-brasserie "La Table du Boucher". Deze zaak is gevestigd in een prachtig gerestaureerd pand en staat vermeld in de Gault Millau (15 punten) en in de Bib Gourmand. Na de middag kregen we nog een gegidste rondleiding in het stadhuis van Bergen. Wat mij zal bijblijven, is het zeer hartelijke onthaal maar ook de onmiskenbare vaststelling dat wij leven in een land met twee verschillende culturen. Wallonië is een totaal andere democratie dan Vlaanderen. Er gaapt een enorme kloof tussen onze respectieve visies op het politieke gebeuren. Wallonië stemt uitgesproken links, Vlaanderen uitgesproken rechts. De Walen beginnen eindelijk in te zien dat beide politieke entiteiten nog moeilijk te verzoenen zijn binnen de unitaire Belgische structuur. De Henegouwse politici in het gezelschap gaven dat trouwens grif toe. Al even opvallend is de ongelofelijke greep van de PS op de Waalse samenleving. Dit deed mij echt denken aan de CVP-staat die Vlaanderen was in een niet zo ver verleden.

 

WP_000704.jpg

In "La Table du Boucher".

WP_000705.jpg

Het stadhuis van Bergen of Mons.

WP_000707.jpg

La place centrale.

WP_000709.jpg

De voorzitter van de Oost-Vlaamse Provincieraad (Marc De Buck uit Deinze) wrijft over de kop van het aapje en doet een wens Lachen

WP_000711.jpg

De toegangspoort van het stadhuis.

WP_000712.jpg

WP_000714.jpg

WP_000716.jpg

WP_000717.jpg

WP_000718.jpg

WP_000719.jpg

 

 

Lees meer...

12:28 Gepost door Olaf Evrard | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mons, bergen, henegouwen, provincieraad, marc de buck |  Facebook |