17-07-17

Vraag aan en antwoord van de deputatie op een eerder grappige vraag

Een paar maanden gelden deed het gerucht de ronde dat een damhertbok in de Brielmeersen (Deinze) overleden was als gevolg van een overdosis XTC. Bovendien werden 3 reeën gedood door de agressieve bok. Daar werd in het begin nogal warrig over gecommuniceerd. Vandaar mijn vraag. Uiteindelijk viel alles te herleiden tot een 'broodje aap'.

20170607 schriftelijke vraag Olaf Evrard over dood damhertbok in De Brielmeersen.pdf

20170715 antwoord op SV dood damhertbok Brielmeersen.pdf

 

 

11:30 Gepost door Olaf Evrard | Permalink | Commentaren (0) | Tags: damherten, brielmeersen, olaf evrard, vlaams belang |  Facebook |

10-07-17

Persmededeling Vlaams Belangfractie Provincie Oost-Vlaanderen

 logo+slagzin.jpg

 

 

 

PROVINCIERAADSFRACTIE

OOST-VLAANDEREN

PERSMEDEDELING

 

VLAAMS BELANG EIST ONTSLAG VAN GEDEPUTEERDE GEERT VERSNICK NA NIEUWE ONTHULLINGEN

 

Oost-Vlaams gedeputeerde Geert Versnick heeft het weeral eens te bont gemaakt. Blijkbaar volstonden zijn reisjes naar China en Vietnam in opdracht van de provincie Oost-Vlaanderen niet voor hem. Hij vond het dan ook nog eens nodig om telkens tussenlandingen te maken in Bangkok (Thaïland) en er te overnachten in een absoluut luxe-hotel, uiteraard op kosten van de Oost-Vlaamse belastingbetaler. Het is hierbij minstens zeer vreemd te noemen dat in die vijf jaar niemand van de deputatie en/of de provinciale administratie over deze feiten gevallen is.

Het Vlaams Belangfractie zal dan ook bij monde van provincieraadslid Olaf Evrard de deputatie ondervragen en (nogmaals) het ontslag eisen van gedeputeerde Versnick. Gedeputeerde Geert Versnick heeft de provincie Oost-Vlaanderen reeds genoeg in een slecht daglicht gesteld.

 

Olaf EVRARD

Reibroekstraat 48

9850 Hansbeke

GSM 0475/73.02.45

Olaf.evrard@telenet.be

Mondelinge vraag provincieraad

Oost-Vlaams gedeputeerde Geert Versnick heeft het weeral eens te bont gemaakt. Blijkbaar volstonden zijn reisjes naar China en Vietnam in opdracht van de provincie Oost-Vlaanderen niet voor hem. Hij vond het dan ook nodig om telkens tussenlandingen te maken in Bangkok (Thaïland) en er telkens te overnachten in een absoluut luxe-hotel, uiteraard op kosten van de Oost-Vlaamse belastingbetaler. Het is minstens zeer vreemd te noemen dat er in die 5 jaar niemand van de deputatie en/of de provinciale administratie over deze feiten gevallen is.

Het Vlaams Belang zal dan ook bij monde van provincieraadslid Olaf Evrard de deputatie ondervragen en (nogmaals) het ontslag eisen van gedeputeerde Versnick.

20170710 MV Olaf Evrard ontslag gedeputeerde Versnick.pdf

 

10:36 Gepost door Olaf Evrard | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geert versnick, olaf evrard, vlaams belang, china, viëtnam |  Facebook |

08-07-17

Vlaggen op 11 juli

Wie op dinsdag 11 juli, het Feest van de Vlaamse Gemeenschap, vlagt in Nevele en deelgemeenten, krijgt van de lokale Vlaams Belangmilitanten een kleine attentie aangeboden, boven de partijpolitieke grenzen heen! Vlamingen en Nevelenaars, gewoon doen ...

Afbeeldingen varia 032.jpg

19:54 Gepost door Olaf Evrard | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 11 juli, nevele, vlaggen, vlaams belang |  Facebook |

07-07-17

Geen 11 juliviering door provincie Oost-Vlaanderen

Oost-Vlaanderen feest niet meer op 11 juli

 
De Standaard*,
Vr. 07 Jul. 2017, Pagina 9
 

De provincie Oost-Vlaanderen schrapt de festiviteiten op de Vlaamse feestdag. 'Er kwam bijna geen volk meer.' Ook de andere Vlaamse provincies vieren 11 juli niet langer.

 

Van onze redacteur Bart Brinckman

Brussel. De Vlaams-nationalisten in de Oost-Vlaamse provincieraad, vertegenwoordigd door de N-VA en Vlaams Belang, schreeuwen hun verontwaardiging uit. Uitgerekend onder N-VA-gouverneur Jan Briers verdwijnt dit jaar de traditionele 11 juliviering in de provincie. 'Als Vlaams-nationalistische partij hechten we veel belang aan onze Vlaamse tradities en het herdenken van de Guldensporenslag', laat N-VA-fractieleider Tim Moens weten.

Kaakslag

Ook doorbraak.be, een webstek met Vlaams-nationale inslag, is verbolgen. 'Vlamingen lijken wel genetisch

aangelegd om hun verleden te vergeten. Of te misbruiken. Terwijl er niets mis mee is het verleden te koesteren. En te gedenken', schrijft de oprichter van de site, Karl Drabbe. 'Vlamingen, gedenkt de Slag der Gulden Sporen', strooit hij met een citaat van de 'Wallingantische' koning Albert I nog wat zout in de wonde.

Dat het feest van de Vlaamse Gemeenschap niet wordt gevierd, maar de feestelijkheden naar aanleiding van de eedaflegging van de 'protestantse' Leopold I wel (21 juli), stuit op onbegrip. Voor Drabbe gaat het om de spreekwoordelijke kaakslag aan het adres van de Vlaamse voogdijoverheid. Als Vlaanderen nog een argument zoekt om de provincies af te schaffen, welaan dan.

Spotjes op VRT

Sedert 1973 is 11 juli de officiële feestdag van de Vlaamse Gemeenschap. Ook dit jaar doet de Vlaamse regering er alles aan om het feestgevoel bij de Vlamingen aan te wakkeren, momenteel lopen er ook spotjes op de openbare omroep.

Toch lijkt enige nuance op zijn plaats. Eigenlijk werd de Oost-Vlaamse 11 juliviering vorig jaar al afgeschaft. In de plaats daarvan kwam een bezoek aan de tentoonstelling Voor God en Geld, Gouden Tijd van de Zuidelijke Nederlanden in het Caermersklooster in Gent. Het kwam dan ook goed uit dat de Vlaamse regering uitgerekend die dag naar de

Arteveldestad afzakte. Van de nood werd toen een deugd gemaakt.

Dit jaar rest het grote niets. Gedeputeerde Alexander Vercamer (CD&V) betreurt het, maar wil ­realistisch zijn. 'We hebben diverse formules geprobeerd. Er bestaat nu eenmaal een inflatie aan 11 julivieringen in diverse gemeenten, iets wat ik als flamingant alleen maar kan toejuichen. Maar voor de viering van de provincie daagde nauwelijks nog volk op.'

'Ooit was de provincie Oost-Vlaanderen de eerste om in de 19de eeuw de Vlaamse feestdag te vieren. Nu zijn we de laatste om in de 21ste eeuw ermee te stoppen. De andere provincies gingen ons voor.'

Koninklijke Maatschappijen

Vlaams-nationalisten hebben begrip voor de redenering dat er al heel wat vieringen zijn. Maar als 11 juli sneuvelt, dan mag 21 juli ook voor de bijl gaan.

Vercamer ziet dat anders. 'Vooreerst is 21 juli een feestdag. Bovendien gaan de feestelijkheden gepaard met een officiële uitnodiging, van de gouverneur (de vertegenwoordiger van de regering, red.) aan de gestelde lichamen (de hoogwaardigheidsbekleders van de provincie, red.) om het Te Deum bij te wonen. Nadien hebben we de gewoonte om tijdens een receptie de brevetten “Koninklijke Maatschappij” uit te reiken aan verenigingen die langer dan

vijftig jaar bestaan. Dat evenement brengt wel heel wat volk op de been.'

Bart Brinckman ■

06-07-17

Persmededeling Vlaams Belang Provincie Oost-Vlaanderen

logo+slagzin.jpg

 

 

 

 

 

 

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

  

PERSMEDEDELING

 

DEPUTATIE OOST-VLAANDEREN WEIGERT

OM VLAAMSE NATIONALE FEESTDAG 11 JULI TE VIEREN

De laatste weken wachtten de Oost-Vlaamse provincieraadsleden en een aantal gestelde lichamen vruchteloos op een uitnodiging voor de traditionele 11 juliviering (feestdag van de Vlaamse Gemeenschap) van de provincie Oost-Vlaanderen. We kregen daarentegen wel een uitnodiging in de bus voor de al even traditionele 21 juliviering (belgische nationale feestdag).

Op mijn informele vraag in de wandelgangen aan de bevoegde gedeputeerde Jozef Dauwe kreeg ik te horen dat de 11 juliviering dit jaar niet doorgaat en dat het hoogst onzeker is dat deze viering ook nog de komende jaren zal doorgaan.

Onze fractie vindt dit getuigen van een absoluut gebrek aan respect tegenover de Oost-Vlamingen en bij uitbreiding tegenover àlle Vlamingen. Dit is tevens een kaakslag voor de directe hogere overheid van de provincie Oost-Vlaanderen die de Vlaamse Gemeenschap toch is.

Ik zal dan ook de bevoegde gedeputeerde Van Cultuur Jozef Dauwe in de provincieraad mondeling ondervragen. Ik zal hem vragen of dit een afrekening is met de Vlaamse overheid omdat de provincie Oost-Vlaanderen (en de andere Vlaamse provincies) een belangrijk deel van hun provinciale bevoegdheden moeten inleveren ten voordele van de Vlaamse gemeenten en de Vlaamse overheid, dit ingevolge de interne Vlaamse staatshervormingen. Het is trouwens een publiek geheim dat bepaalde Oost-Vlaamse gedeputeerden absoluut geen voorstander zijn van deze geplande hervormingen. Ik zal gedeputeerde Dauwe meteen ook vragen waarom de belgische nationale feestdag wel nog gevierd wordt.

Info en contact

Olaf EVRARD, provincieraadslid

Reibroekstraat 48

9850 Hansbeke

GSM 0475/73.02.45

Olaf.evrard@oost-vlaanderen.be

20-06-17

Provincieraad van woensdag 21 april 2017

Morgen 21/06 is het de laatste provincieraad voor het politieke zomerreces. Ik heb drie mondelinge en één schriftelijke vraag ingediend.

20170529 mondelinge vraag over de erkenningscriteria van lokale geloofsgemeenschappen.pdf

20170601 mondelinge vraag Olaf Evrard over interprovinciale fusies.pdf

20170607 mondelinge vraag Olaf Evrard over de zogenaamde weeswegen.pdf

20170607 schriftelijke vraag Olaf Evrard over dood damhertbok in De Brielmeersen.pdf

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende